Повернутися до звичайного режиму

ПРОТОКОЛ № 4

педагогічної ради

«Аналіз управлінської контрольно-аналітичної та методичної роботи
закладу дошкільної освіти №17 за 2020/2021 навчальний рік»

від 24.05.2021 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників – 15

Присутні – 14 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Гоженко С.О., Дяченко Н.В., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кукушкіна Н.М., Машкіна Т.В., Парфьонова В.В., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 1 (Євсєєва Л.І.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради № 3.

2. Моніторингові дослідження роботи ЗДО №17 за 2020/2021 навчальний рік (доповідач Канаєва Л.Ф.).

3. Аналіз травматизму серед вихованців ЗДО №17 за 2020/2021 н.р. (доповідач Канаєва Л.Ф.).

4. Інформація щодо засвоєння вимог програми вихованцями ЗДО №17 за 2020/2021 н.р.

4.1. Звіт інструктора з фізкультури по засвоєнню дітьми вимог програми (Гасанова Д.Ш.).

4.2. Підсумки роботи з музично обдарованими дітьми (Тодорова Н.І.).

4.3. Підсумки роботи вчителя-логопеда з дітьми старших груп, що потребують корекції мовного розвитку (Гоженко С.О.).

5. Аналіз захворюваності дітей за 9 місяців навчального року. Результати моніторингу захворюваності дітей за 3 роки (доповідач ст. м/с Кузнєцова Н.С.).

6. Затвердження комплексу медико-педагогічних заходів щодо організації оздоровчо-профілактичної роботи у літній період (доповідач ст. м/с Кузнєцова Н.С.).

7. Затвердження плану роботи, розкладу занять та режиму роботи на літній оздоровчий період (доповідач Колованова І.М.).

1. СЛУХАЛИ: Колованову І.М., директора ЗДО, яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №3 за 2020/2021 навчальний рік. Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 15.03.2021 року №3, дала детальний аналіз їх виконання.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №3, працювати згідно наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста ЗДО, яка ознайомила присутніх з моніторинговими дослідженнями роботи ЗДО №17 за 2020/2021 навчальний рік, надала рекомендації щодо усунення недоліків, покращення роботи з деяких напрямків.

ВИРІШИЛИ: взяти до уваги надані рекомендації.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: до 31.08.2021

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста ЗДО, яка зробила аналіз травматизму серед вихованців ЗДО № 17 за 9 місяців навчального року (0 випадків), зробила порівняльний аналіз випадків травматизму, що сталися з вихованцями у побуті впродовж 2016-2021 років; надала рекомендації щодо поліпшення роботи з батьками з дотримання правил безпеки життєдіяльності під час перебування дитини вдома, під час літнього оздоровчого періоду.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома і до виконання надані рекомендації.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: до 31.08.2021

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ:

Гасанову Д.Ш., інструктора з ФК, яка надала звіт щодо засвоєнням дітьми вимог програми «Дитина» за освітньою лінією «Особистість дитини» (матеріали додаються);

Тодорову Н.І., музичного керівника, про роботу з музично обдарованими дітьми (матеріали додаються);

Гоженко С.О., вчителя-логопеда, яка ознайомила присутніх з підсумками роботи з дітьми старших груп, що потребують корекції мовного розвитку (матеріали додаються).

ВИРІШИЛИ:

продовжувати впроваджувати і використовувати на заняттях з фізичної культури та під час спортивних свят і розваг інноваційні оздоровчі технології, ефективний педагогічний досвід;

використовувати на музичних заняттях інтерактивні форми роботи з дошкільнятами, оздоровчі інновації;

поліпшити співпрацю вихователів і логопеда з метою розвитку усного зв’язного мовлення вихованців ЗДО, усунення і корекції мовленнєвих порушень.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: постійно

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: Кузнєцову Н.С., старшу медичну сестру, яка зробила аналіз захворюваності дітей за 9 місяців 2020/2021 навчального року у порівнянні з 2019/2020 навчальним роком, моніторинг захворюваності дітей по групах; визначила конкретні оздоровчі заходи щодо зниження та профілактики захворювань, акцентувала увагу вихователів на необхідності їх постійного проведення з дітьми у літній оздоровчий період, нагадала присутнім вимоги до роботи закладу під час адаптивного карантину.

Надія Сергіївна ознайомила педагогів з листом відділу освіти від 24.05.2021 № 01-33759 «Про організацію харчування дітей у літній період», нагадала про необхідність виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома надані рекомендації; посилити роботу щодо зниження захворюваності шляхом постійного проведення в усіх вікових групах різноманітних форм роботи з дітьми оздоровчого спрямування; дотримання всіх протиепідемічних вимог і виконання необхідних заходів, проводити роботу з батьками з даного питання.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: до 31.08.2021 року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

6. СЛУХАЛИ: Кузнєцову Н.С., старшу медичну сестру, яка ознайомила присутніх з комплексом медико-педагогічних заходів щодо організації оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми впродовж літнього оздоровчого періоду.

Педагоги закладу були ознайомлені з Постановою Головного санітарного лікаря України від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19» та Постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 329 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», згідно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

ВИСТУПИЛИ: Колованова І.М., директор ЗДО, яка нагадала педагогам, що епідемія Covid-19 в Україні триває, а відтак триває і карантин. 22.09.2020 р. було видано Постанову Головного санітарного лікаря України №55 «Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Ця постанова доповнює зміст попередніх документів щодо організації освітнього процесу в ЗДО.

ВИРІШИЛИ: всім педагогам ЗДО взяти до відома рекомендації, що були зроблені під час виступу Колованової І.М., Кузнєцової Н.С., зосередивши увагу на дотриманні санітарно-гігієнічних норм та протиепідемічних заходів, що регулюються постановою № 55 від 22.09.2020 р. Головного державного санітарного лікаря України «Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та іншими чинними документами, працювати згідно наданих рекомендацій впродовж літнього оздоровчого періоду.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: до 31.08.2021

Голосували: «за» - 14, «проти» - 0

7. СЛУХАЛИ: Колованову І.М., директора ЗДО, яка надала інструктивно-методичні рекомендації щодо організації і проведення освітньої та виховної роботи з дітьми впродовж літнього оздоровчого періоду; ознайомила присутніх з планом роботи, розкладом занять та режимом роботи на літній оздоровчий період з урахуванням вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України «Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» №55 від 22.09.2020 р.

Директор ознайомила присутніх з наказом міського відділу освіти №110 від 18.05.2021 «Про організацію роботи щодо оздоровлення та запобігання дитячого травматизму в закладах дошкільної освіти у літній період 2021 року».

ВИРІШИЛИ: співпрацювати та організовувати зворотний зв’язок з батьками дітей або особами, які їх замінюють через веб-сайт закладу, програми Skype, Viber, WhatsApp та соціальні мережі з питань стану здоров’я дитини, особливостей навчання, виховання, розвитку дітей;

затвердити рішення педагогічної ради, всім педагогам ЗДО планувати свою діяльність згідно затвердженого плану роботи на літній оздоровчий період, наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: до 31.08.2021

ПРОТОКОЛ № 3

педагогічної ради

«Психолого-педагогічне проектування освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти»

від 15.03.2021 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників – 14

Присутні – 14 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Дяченко Н.В., Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кукушкіна Н.М., Машкіна Т.В., Парфьонова В.В., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 0

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №2.

2. Доповіді за темою педради:

2.1. Організовуємо проектну діяльність: крок за кроком (доповідач Євсєєва Л.І).

2.2. Методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності дошкільників (Канаєва Л.Ф.).

2.3. Проектна діяльність з дітьми старшого дошкільного віку (доповідач Тимофєєва Г.М.).

2.4. Метод проектів у роботі з батьками (доповідач Машкіна Т.В.).

3. Результати виконання завдань Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» за I семестр 2020/2021 н.р. (доповідач Канаєва Л.Ф.).

4. Узагальнення матеріалів з атестації - звіти вихователів (доповідачі: Баканова М.О., Парфьонова В.В.).

5. Затвердження рішень педагогічної ради.

1. СЛУХАЛИ: Колованову І.М., директора ЗДО №17, яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №2 за 2020/2021 навчальний рік. Іраїда Миколаївна нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 23.11.2020 року №2, дала детальний аналіз їх виконання.

ВИРІШИЛИ: всім педагогам взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №2, працювати згідно наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ:

Євсєєву Л.І., вихователя короткотривалої групи №2 «Калинонька», про застосування методу проектів у роботі з дітьми, а також про основні кроки, алгоритм та форми роботи під час організації проектної діяльності в закладі дошкільної освіти. Вона відмітила, що залучення дітей до проектної діяльності сприяє розкриттю їх творчого потенціалу, подоланню споглядального ставлення до життя, стимулює дошкільників до самовдосконалення (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ:

- ознайомити дошкільників з основними етапами проектної діяльності;

- залучити дітей до проектної діяльності під час літнього оздоровчого періоду.

Відповідальні: вихователі групи №1, №4, №3, №10, №6

Термін: червень-серпень 2021 року

Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, яка надала колегам методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності. Вона зауважила, що творче проектування в роботі з дошкільниками дає змогу урізноманітнити освітній процес та розв’язати низку навчальних завдань під час ігрової діяльності (матеріал додається).

УХВАЛИЛИ: взяти до відома надану інформацію та рекомендації.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін: впродовж 2020/2021 н.р.

Тимофєєву Г.М., вихователя старшої групи №4 «Усмішка» з доповіддю «Проектна діяльність з дітьми старшого дошкільного віку». Вона наголосила, що метод проектів – це метод проблемного навчання. Він є своєрідною формою перспективного планування освітньої роботи за участю дітей. Водночас це специфічна педагогічна технологія, за якою втілюють цей план. Ганна Миколаївна розповіла про чинники впровадження проектної діяльності зі старшими дошкільниками, типи проектів за домінантною діяльністю та про роль вихователя – як координатора проекту (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: створювати сприятливі умови для упровадження проектної діяльності в освітній процес дошкільного закладу з метою виховання самостійної творчої особистості, здатної приймати рішення, ставити цілі, планувати свою діяльність і прогнозувати результат.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін: впродовж 2020/2021 н.р.

Машкіну Т.В., вихователя, з доповіддю «Метод проектів у роботі з батьками». Вона зазначила, що участь батьків у проектах дає їм можливість ближче познайомитись з іншими родинами, об’єднатися в групи за інтересами, вільно висловлювати та відстоювати власні ідеї, проявляти креативність у різноманітній діяльності. Крім того, проекти сприяють створенню позитивної, дружньої атмосфери, налагодженню взаєморозуміння між батьками і вихователями, спонукають допомагати одне одному робити життя дитини вдома й у дошкільному закладі змістовним і радісним (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: спрямовувати свою діяльність на співпрацю з батьками, прагнути до взаємодії, співтворчості, активного спільного пошуку адекватних рішень в інтересах дитини шляхом залучення батьків до спільної проектної діяльності.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін: впродовж 2020/2021 н.р.

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, яка ознайомила присутніх педагогів з результатами виконання завдань Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» за I семестр 2020/2021 н.р.. Канаєва Л.Ф. зробила порівняльний аналіз виконання вимог програми «Дитина» по групам, визначила розділи програми, яким необхідно приділити увагу, надала рекомендації щодо проведення освітньої та виховної роботи з дітьми впродовж ІІ семестру.

ВИРІШИЛИ:

- взяти до уваги надані рекомендації;

- посилити роботу з усіх розділів програми, приділяти більше уваги індивідуальній роботі з дітьми на заняттях та поза ними.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: до 01.05.2021 року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, яка ознайомила присутніх з узагальненими матеріалами щодо педагогічної діяльності працівників, які проходять атестацію у 2020/2021 навчальному році.

ВИСТУПИЛИ:

Баканова М.О., вихователь, презентувала свій досвід роботи за темою «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників шляхом використання логічних вправ та завдань». Марина Олександрівна наголосила, що вчить своїх вихованців оволодівати способами розв’язання різноманітних завдань, спостерігати, аналізувати, класифікувати предмети за певними ознаками, самостійно вирішувати логічні задачі. На її заняттях панує творча, доброзичлива атмосфера, дошкільники беруть активну участь в освітньому процесі.

Парфьонова В.В., вихователь, поділилася досвідом роботи за своєю методичною темою «Громадянське виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства». Розповіла про головні завдання, що ставить перед собою, основні методи, форми роботи; представила методичні матеріали, що використовує в роботі з дітьми.

ВИРІШИЛИ: узагальнені матеріали педагогів, які проходять атестацію, взяти до уваги під час засідання атестаційної комісії.

Відповідальні: члени атестаційної комісії ЗДО №17

Термін: 19.03.2021 року.

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: Колованову І.М., директора ЗДО, про затвердження рішень педагогічної ради.

ВИРІШИЛИ: затвердити рішення педагогічної ради.

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

ПРОТОКОЛ № 2

педагогічної ради

«Творче освоєння дитиною світу культури»

від 23.11.2020 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників – 14

Присутні – 15 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Дяченко Н.В., Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кукушкіна Н.М., Машкіна Т.В., Парфьонова В.В., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 0

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №1.

2. Довідка за результатами тематичної перевірки «Організація художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників засобами художнього слова».

3. Доповіді за темою педради:

3.1. «Полікультурна педагогіка. Працюємо за освітньою лінією БКДО «Дитина у світі культури».

3.2. «Художня література в освітньому процесі: сучасні технології, інтегровані підходи».

3.3. «Формування словесної та художньої творчості дошкільнят засобами художньо-продуктивної діяльності».

3.4. «Творчо спрямована особистість народжується у грі» (театральна діяльність).

3.5. «Розвиток творчості та обдарованості дошкільників шляхом музичної діяльності».

4. Про стан підготовки до атестації педагогів ЗДО.

5. Затвердження рішень педагогічної ради.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №1 за 2020/2021 навчальний рік.

Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 31.08.2020 року №1 та дала детальний аналіз їх виконання.

ВИРІШИЛИ: всім педагогам взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №1, працювати згідно наданих рекомендацій впродовж 2020/2021 навчального року.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, яка ознайомила присутніх педагогів з довідкою за результатами тематичної перевірки «Організація художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників засобами художнього слова». Вона звернула увагу педагогів на недоліки, які були виявлені в ході тематичного вивчення, а також ознайомила з рекомендаціями щодо їх усунення та покращення роботи в дошкільному закладі з даного напрямку.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома надані рекомендації.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ:

Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, яка нагадала колегам змістове наповнення освітньої лінії «Дитина у світі культури», а також головні засади, за якими педагоги повинні організовувати освітній процес, співпрацюючи з дітьми. Також надала пояснення терміну «полікультурна педагогіка» та розповіла про завдання комплексної освітньої роботи з дошкільниками в цьому напрямку (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: залучати дітей до процесу індивідуальної та колек­тивної співтворчості на основі гри, що сприятиме формуван­ню необхідної мотиваційної, соціально-комунікативної, емоційно-вольової, інтелектуальної та практичної бази майбутньої творчої особистості.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

Баканову М.О., вихователя ІІ молодшої групи №6 «Ромашка», яка виступила з доповіддю на тему «Художня література в освітньому процесі: сучасні технології, інтегровані підходи» - розділ «Літературна скринька» освітньої лінії «Дитина у світі культури» програми «Дитина». Вона зауважила, що в епоху комп’ютерних ігор і достатку іграшок діти все менше і менше цікавляться художньою літературою. Однак не варто забувати, що саме вона частково забезпечує культурний розвиток дитини і формування її мови. Марина Олександрівна надала рекомендації вихователям щодо того, як «повернути дитину обличчям» до багатющої скарбниці художньої літератури та фольклору, як прищепити любов до книги, виробити потребу читати; як зробити художню літературу дієвим чинником розвитку і виховання дошкільника (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ:

- створювати в групі розвивальне середовище в аспекті виховання «талановитого читача», постійно змінювати та оновлювати наповнення куточка книги;

- під час проведення освітньої роботи з дошкільниками, зацікавлювати їх, викликати бажання відтворювати й у власному баченні інтерпретувати твори, створювати стійке переконання, що й до знайомих творів можна повертатися знову й знову в цікавий спосіб.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

Кукушкіну Н.М., вихователя старшої групи №1 «Теремок», з доповіддю на тему «Формування словесної та художньої творчості дошкільнят засобами художньо-продуктивної діяльності» - розділ «Образотворча майстерня» освітньої лінії «Дитина у світі культури» програми «Дитина». Кукушкіна Н.М. підкреслила, що у сучасній особистій парадигмі дошкільної освіти одне з головних завдань – плекати індивідуальність, здатність до самостійних дій та рішень, а також об’єктивувати потребу дошкільника у самовизначенні, самореалізації, саморозвитку та самозбереженні. З огляду на це дедалі актуальнішим стає розвиток мовлення дітей. Збіднене мовлення знижує якість інших видів діяльності, зокрема образотворчої: діти «тиражують» одноманітні роботи, а в техніці виконання залишаються на початковому рівні. А це все мінімізує становлення індивідуальності, самоцінності й значущості дитячої особистості (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: розвивати активне мовлення дошкільнят, яке супроводжує дитячу образотворчість, що сприяє формуванню образотворчо-мовленнєвої компетентності як результату художньо-творчої діяльності.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

З метою підвищення теоретичного рівня та компетентності вихователів опрацювати журнал «Вихователь методист дошкільного закладу» №3/2019 статтю «Як «шість капелюхів» і «кубування» допоможуть зрозуміти літературні твори»

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: до 01.01.2021

Дяченко Н.В.., вихователя середньої групи №10 «Зірочка» з доповіддю на тему «Творчо спрямована особистість народжується у грі» - розділ «Театральна мозаїка» освітньої лінії «Дитина у світі культури» програми «Дитина». Наталя Володимирівна звернула увагу колег на те, що театралізована діяльність впливає на розвиток пізнавальних інтересів у дітей, удосконалення пам’яті, уяви, мислення, розширення світогляду та мовленнєвого спілкування. А також позитивно впливає на емоційну сферу дитини, на формування особистих моральних якостей, є сприятливим підгрунтям для становлення й розвитку малюка (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: використовувати театралізовану діяльність та ігри під час проведення різних форм роботи з дітьми, сприяти творчому розвитку особистості дошкільнят.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

Тодорову Н.І., музичного керівника, з доповіддю на тему «Розвиток творчості та обдарованості дошкільників шляхом музичної діяльності» - розділ «Музичний калейдоскоп» освітньої лінії «Дитина у світі культури» програми «Дитина». Тодорова Н.І. наголосила, що оскільки перші творчі здібності особистості проявляються вже в дошкільному віці, перед педагогами стоїть завдання знайти шляхи своєчасного прояву інтересів, природних задатків, здібностей у кожної дитини і створити оптимальні умови для їх розвитку. Надала педагогам практичні поради щодо роботи з дошкільнятами за цим напрямом (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: адекватно оцінювати природні дані дитини, надавати їй можливість робити самостійний вибір, підтримувати в її прагненнях. Залучати до цієї роботи батьків вихованців.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін:постійно

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, яка запропонувала педагогам за допомогою схематичного зображення розглянути та пригадати складові формування «творчо спрямованої особистості».

4. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, про стан підготовки до атестації педагогів ЗДО.

Вона зазначила, що педагогам, які атестуються, необхідно підготувати і представити досвід своєї роботи у березні місяці на педагогічній раді №3. Вихователю Бакановій М.О., яка буде атестуватися у квітні 2021 року атестаційною комісією ІІ рівня, підготувати презентацію досвіду роботи за обраною науково-методичною темою.

ВИРІШИЛИ:

Педагогам, які атестуються, підготувати презентацію досвіду роботи до наступної педагогічної ради.

Відповідальні: Баканова М.О.

Термін: до 10.03.2021 року

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: Колованову І.М., завідувача ЗДО, про затвердження рішень педагогічної ради.

ВИРІШИЛИ: затвердити рішення педагогічної ради.

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0

ПРОТОКОЛ № 1

педагогічної ради

«Підсумки роботи ЗДО №17 у 2019/2020 навчальному році
та пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік»

від 31.08.2020 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників - 15

Присутні – 13 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Дяченко Н.В.,Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кононова Л.А., Кукушкіна Н.М., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 2 (Машкіна Т.В., Парфьонова В.В.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №5.

2. Результативність роботи у літній оздоровчий період.

3. Аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року.

4. Інструктивно–методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411.

5. Обговорення і затвердження робочого навчального плану, програм та форм написання календарних і перспективних планів роботи, за якими буде працювати ЗДО впродовж 2020/2021 н.р., річного плану роботи та додатків до нього на 2020/2021 н.р..

6. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки.

7. Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Організаційні питання щодо початку нового навчального року.

8. Презентація новинок методичної літератури і посібників.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №5 за 2019/2020 навчальний рік та окреслила пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік. Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 29.05.2020 №5, дала детальний аналіз їх виконання.

Освітня діяльність в закладі впродовж літнього оздоровчого періоду проводилась відповідно до «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25.

Пріоритетом діяльності дошкільного закладу була фізкультурно-оздоровча та загартовуюча спрямованість роботи з вихованцями; створення сприятливих умов для літнього відпочинку, активізація індивідуальної роботи з дітьми, дотримання вимог адаптивного карантину.

У 2020/2021 навчальному році методична робота закладу дошкільної освіти № 17 буде спрямована на:

-упровадження Державного стандарту дошкільної освіти через реалізацію Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»;

-удосконалення механізмів моніторингу якості освітніх послуг;

-створення умов для охорони та зміцнення здоров`я дітей, запровадження здоров`язбережувальних технологій;

-формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

-підтримку зв`язків з батьківською громадськістю, забезпечення супроводу соціального патронату родин вихованців.

На підставі наказу відділу освіти Первомайської міської ради від 08.01.2020 №30 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти у 2020 році» ЗДО № 17 є базовим закладом за темою: «Управління процесом формування здоров’язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу».

Підпорядкувати систему методичної роботи виконанню висунутих перед колективом завдань на 2020/2021 навчальний рік, а саме:

1. Продовжувати роботу з розвитку творчої особистості дитини через художньо-продуктивну діяльність.

2. Сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини, формуванню основ здорового способу життя; впровадженню в практику роботи нетрадиційних оздоровчих технологій.

3. Організація системи роботи закладу дошкільної освіти по впровадженню в практику роботи проектного методу.

ВИРІШИЛИ:

Уважати ЗДО готовим до нового 2020/2021 навчального року та розпочати освітній процес з 01.09.2020 року. Всім вихователям взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №5, працювати згідно наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ:

Кузнєцову Н.С., сестру медичну старшу, про результативність роботи у літній оздоровчий період. Вона зауважила, що заплановані заходи літньої оздоровчої кампанії 2020 року були виконані на достатньому рівні.

Колованову І.М., завідувача ЗДО, яка ознайомила присутніх з наказом від 28.08.2020 № 57 «Про результати роботи з оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі №17 в літній оздоровчий період 2020 року».

ВИРІШИЛИ: вважати роботу закладу дошкільної освіти в літній оздоровчий період 2020 року проведеною на належному рівні. Підсумки роботи дошкільного закладу улітку 2020 року довести до відома батьків через офіційний сайт.

Відповідальні: Колованова І.М., завідувач ЗДО,

Кузнєцова Н.С., сестра медична старша

Термін: вересень 2020

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року. Іраїда Миколаївна повідомила, що на виконання наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 05.06.2020 № 30 «Про підготовку закладу дошкільної освіти до нового 2020/2021 навчального року» адміністрація закладу, педагогічний та батьківський колективи проводили систематичну роботу з підготовки до нового навчального року. Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 «Казка» на 2020/2021 навчальний рік було проведено огляд – конкурс з підготовки усіх вікових груп до нового навчального року, метою якого було облаштування розвивального освітнього простору, наповнення предметно-ігрового розвивального середовища у групах. Усі вікові групи були поповнені навчально-методичною та художньою літературою, посібниками, дидактичними матеріалами. У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки та центри діяльності сучасним матеріалом. Проведено передплату на періодичну пресу. Наказ від 28.08.2020 №56 «Про підсумки роботи по підготовці закладу дошкільної освіти №17 до нового 2020/2021 навчального року».

ВИРІШИЛИ: стан підготовки ЗДО до нового навчального року вважати достатнім. Систематично поповнювати, оновлювати ігрові зони, куточки, центри діяльності, стежити за їх наповненням відповідним матеріалом згідно віку дітей.

Забезпечити соціальне дистанціювання вихованців під час організації режимних моментів та освітньої діяльності.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф, яка ознайомила педагогічний колектив з інструктивно–методичними рекомендаціями «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411.

УХВАЛИЛИ: педагогам ЗДО планувати свою діяльність впродовж 2020/2021 н.р. згідно інструктивно-методичних рекомендацій та пріоритетних напрямів роботи, продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти України.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка ознайомила присутніх із робочим навчальним планом, річним планом роботи закладу дошкільної освіти на 2020/2021 навчальний рік та додатками до нього.

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, винесла на обговорення питання щодо форм написання календарних та перспективних планів роботи; затвердження комплексної освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та парціальних освітніх програм, за якими буде працювати заклад упродовж 2020/2021 навчального року.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити робочий навчальний план,

- затвердити річний план роботи дошкільного навчального закладу на 2020/2021 навчальний рік та додатки до нього,

- освітню роботу планувати за блочно-тематичним принципом, модель планування – за режимними моментами,

- затвердити програми, за якими плануватиметься освітній процес, впродовж 2020/2021 н.р., а саме: комплексна програма «Дитина», парціальні програми - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Казкова фізкультура», «Музично – оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя», «Україна – моя Батьківщина», «Аква-театр».

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

6. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. та вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., які ознайомили педагогів з перспективними планами атестації і проходження курсової перепідготовки.

УХВАЛИЛИ: з метою підвищення рівня компетентності педагогів закладу, згідно перспективним планам у 2020/2021 навчальному році:

- скласти плани індивідуальної підготовки до атестації та атестувати наступних педагогів – Баканову М.О., Парфьонову В.В..

- пройти основні курси підвищення кваліфікації наступним педагогам – Гоженко С.О., Машкіній Т.В., Тимофєєвій Г.М..

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

7. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про організацію роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Вона наголосила, що пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. У нашому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності внесено у річний план роботи дошкільного закладу, систематично розглядаються на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах. Впродовж навчального року будуть проведені місячники з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та пожежонебезпечних ситуацій, тижні безпеки життєдіяльності дітей.

ВИРІШИЛИ: посилити роботу в ЗДО з організації охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей в умовах пандемії.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

8. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., яка запропонувала вихователям ознайомити колег з дидактичними посібниками, методичною літературою, які придбали та виготовили до нового 2020/2021 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: вихователі ЗДО.

ВИРІШИЛИ: виготовляти дидактичні ігри, посібники, використовувати нову сучасну навчально-методичну літературу на заняттях та під час режимних моментів з метою підвищення якості освітнього процесу і знань дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

Кiлькiсть переглядiв: 7964

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.