Звіт завідувача

Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №17 «Казка»

Первомайської міської ради Харківської області

Колованової Іраїди Миколаївни

про підсумки роботи за 2019/2020 навчальний рік

10.06.2020

Даний звіт виконано відповідно до статті Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Основна мета звітування: забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

І.Загальна характеристика

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Первомайський

6 мікрорайон

тел. (057) 3-31-30

Заклад засновано Первомайським виробничим об'єднанням «Хімпром» за наказом від 16.11.1989 року № 922, передано у комунальну власність рішенням міськвиконкому від 24.06.1992 року № 185.

Заклад дошкільної освіти розташований у типовому приміщенні. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- басейн;

- методичний кабінет;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики.

Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням.

ІІ. Склад вихованців

На 29.05.2020 року в ЗДО № 17 функціонують 9 груп:

· 2 групи раннього віку - №5 «Горобинка», №8 «Сонечко»;

· 2 II молодших групи - №3 «Барвінок», №2 «Калинонька»;

· 2 середніх групи - №1 «Теремок», №4 «Усмішка»;

· 3 старших групи - №6 «Ромашка», №7 «Квіточка», №10 «Зірочка».

Заклад відвідують 135 дітей.

Дошкільний навчальний заклад працює за 5-денним режимом роботи: 7 груп - з 9-годинним перебуванням дітей: з 7.00 – 16.00 , 1 група - з 10,5-годинним перебуванням дітей: з 07.00 – 17.30, 1 група - з 12-годинним перебуванням дітей: з 06.30 – 18.30

ІІІ. Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури та плавання, 11 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

6 педагогів - з повною вищою спеціальною освітою;

2 педагога – з базовою вищою освітою;

7 педагогів - з неповною вищою освітою.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

3 педагога - спеціалісти вищої кв.категорії;

1 педагог - спеціаліст І кв. категорії;

1 педагог - спеціаліст ІІ кв. категорії;

2 педагога мають педагогічне звання «Вихователь-методист»,

1 педагог має педагогічне звання «Старший вихователь».

У ДНЗ створюються оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів. Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу. В цьому році в результаті атестації 11-й тарифний розряд 3 вихователям, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію 1 педагогу та присвоєно звання «старший вихователь».

Курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» пройшли 5 педагогів. В цілому робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

ІV. Пріоритетні напрямки діяльності у 2019/2020 навчальному році

Упродовж 2019/2020 навчального року важливими залишались питання організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини, створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу була спрямована на виконання провідних напрямків роботи:

· сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини, її валеологічної освіти; впровадження в практику роботи нетрадиційних оздоровчих технологій;

· продовження роботи з формування логіко-математичної компетентності, інтелектуального розвитку дошкільників;

· розвиток творчої особистості дитини через художньо-продуктивну діяльність;

· упровадження Державного стандарту дошкільної освіти через реалізацію Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»;

· створення умов для охорони та зміцнення здоров`я дітей, запровадження здоров`язбережувальних технологій;

· удосконалення механізмів моніторингу якості освітніх послуг;

· збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя;

· підтримку зв`язків з батьківською громадськістю, забезпечення супроводу соціального патронату родин вихованців;

· формування комунікативно-мовленнєвих навичок дітей засобами ігрової діяльності.

V. Якість реалізації освітньої програми

У 2019/2020 навчальному році колектив дошкільного закладу працював творчо та відповідально, орієнтуючись на основні державні документи:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013);

- Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 № 580);

- Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом МОН України від 16.06.2015 № 641);

- Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234«Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»;

- Лист МОН України від 25.07.2016 №1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ»;

- Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

- Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;

- Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»;

- Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад (постанова КМУ від 20.03.2003 №305);

- Концепція «Нова українська школа» (розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.2016);

- Базовий компонент дошкільної освіти;

- Лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

- Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18-3082 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» , а також Статут та річний план роботи закладу дошкільної освіти.

У 2019/2020 навчальному році ДНЗ № 17 був базовим закладом за темою: «Управління процесом формування здоров`язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу».

Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету обмін досвідом між педагогами, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфортних умов для кожного учасника освітнього процесу.

В минулому році проведені 4 засідання педагогічної ради:

- «Підсумки роботи ЗДО №17 у 2018/2019 н.р. та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 н.р.» (серпень);

- «Світ у вимірі математики: компетентнісний підхід до освіти дошкільнят», (листопад);

- «Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція» (березень);

- «Аналіз управлінської контрольно-аналітичної та методичної роботи ДНЗ №17 за 2019/2020 навчальний рік» (травень).

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є участь у проведенні:

- семінарів-практикумів«Лялька як персона» - педагогічний підхід до соціального і психологічного розвитку дитини» (вересень),

- «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами передових педтехнологій» (листопад);

- творчої майстерні«Використання новітніх технологій в зображувальній діяльності» (лютий).

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Освітній процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини. З метою підвищення майстерності педагогів щороку здійснюється передплата на періодичні видання:

· «Вихователь-методист дошкільного закладу»

· «Медична сестра дошкільного закладу»

· «Практика управління дошкільним закладом»

· «Музичний керівник»

· «Дошкільне виховання»

· «Палітра педагога»

Аналіз освітньої роботи на кінець навчального року свідчить про те, що з усіх розділів програми маємо незначне збільшення середнього коефіцієнту. Середній коефіцієнт із достатнього став оптимальним. Оптимальний рівень знань мають вихованці середньої групи №4. На задовільному рівні залишились знання дітей груп ран. віку №5 і №8. Діти ІІ молодших груп №2 і №3, середньої групи №1 мають достатній рівень знань.

Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про навчання. Випускники нашого дошкільного закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Результати моніторингу оцінки результативності освітнього процесу в старших групах за освітніми лініями БК наступні:

Назви освітніх ліній Середній бал
Особистість дитини 5,63
Дитина в соціумі 6,29
Дитина у природному довкіллі 5,41
Дитина у світі культури 6,04
Гра дитини 5,67
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 5,52
Мовлення дитини 6,43
Загальний коефіцієнт 5,85

Загальний коефіцієнт Ксер.=5,85, що відповідає середньому рівню. Це пов’язано з тим, що в зв’язку з карантином освітня діяльність здійснювалась дистанційно і не в повному обсязі.

Аналіз психологічної готовності до школи дітей-випускників показав, що:

• високий рівень готовності мають 40% дітей;

• середній рівень – 60%;

• низький рівень – 0%.

Плідно працювали вихователі груп раннього віку Кононова Л.А., Ринза Л.Є., Савченко Т.В. Малята добре адаптувались до умов закладу, оволоділи елементарним культурно-гігієнічним навичкам, навчились елементам сюжетно-рольової гри, йде розвиток мовлення.

Відбувається зростання педагогічної майстерності педагогів Ткаченко О.М., Волкової О.В., Савченко Т.В., Пафьонової В.В., слід відзначити творчу працю педагогів Баканової М.О., Тодорової Н.І., Гасанової Д.Ш.К., Дяченко Н.В.

Протягом 2019/2020 навчального року на оптимальному та достатньому методичних рівнях були проведені відкриті заняття:

- «Розвиваємо малюків за допомогою казки. Театральна діяльність» , вихователь Ринза Л.Є.

- «Розвиток мовлення дітей засобами образотворчого мистецтва», вихователь Кукушкіна Н.М.

- «Логіко-математичний розвиток молодших дошкільнят під час інтегрованих занять», вихователь Савченко Т.В.

З метою визначення результативності діяльності педагогів, глибокого аналізу, змісту, методів і прийомів роботи з дітьми проведені тематичні вивчення:

• 15.10.2019-25.10.2019 «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників під час інтегрованих занять»;

• 10.02.2020-21.02.2020 «Формування креативних та творчих здібностей дітей засобами художньо-продуктивної діяльності».

З метою вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями проведено комплексне вивчення стану життєдіяльності з18.11.2019 по 29.11.2019 в групі № 4 (середня).

В цьому навчальному році в дошкільному закладі традиційно проводився тиждень педагогічної майстерності – І етап конкурсу «Кращий вихователь Харківщини - 2020» на тему: «Формування валеологічної свідомості та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку». Аналіз відвіданих занять показав, що майже всі педагоги відповідально підійшли до складання конспектів занять, використовували елементи інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, прагнули до створення яскравого демонстраційного і роздавального матеріалу та розкриттю теми.

В ньому взяли участь 9 педагогів. Переможцями стали: серед вихователів ІІ молодших та груп раннього віку - Ткаченко О.М., Дяченко Н.В., Ринза Л.Є., серед вихователів середніх і старших груп - Баканова М.О., Волкова О.В., Парфьонова В.В..

На міську виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій – 2020 був представлений посібник з досвіду роботи вихователя Ткаченко О.М. «Природа, екологія і я - формування екологічної компетентності дитини», який був нагороджений дипломом І ступеня міського відділу освіти.

Взяла участь в обласному фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» вихователь Баканова М.О.

Вихователь-методист Канаєва Л.Ф. стала переможцем у I (міському) та взяла участь у II (обласному) турі конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2020 році» у номінації «Вихователь-методист».

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому ще в 2012 році у нас з’явився власний сайт. Розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег-дошкільників. Цікаві новини , статті, фотогалерея – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

На нашому сайті ви зможете:

-дізнатися останні новини дошкільного закладу та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, інструктора з фізкультури та плавання, музичного керівника , сестри медичної з дієтичного харчування та сестри медичної старшої;

-переглянути фотоматеріали;

-залишити побажання та пропозиції.

Результати моніторингу захворюваності дітей у 2019/2020 н.р. по групах:

/Files/images/c[.png

Найбільші показники захворюваності за 7 місяців 2019/2020 навчального року спостерігаються в групах - №8 (ран.вік), №1, №4 і №7 (дошк. вік); найменші показники по групам: № 5 (ран. вік) і №10 (дошк. вік).

Аналіз захворюваності (ф-85) по ЗДО № 17 за 7 місяців 2019/2020 навчального року у порівнянні за 9 місяців 2018/2019 навчального року показав:

Найменування показників 2019/2020 навч. рік 2018/2019 навч. рік
всього ран.вік дошк.вік всього ран.вік дошк.вік
1 Пропущено днів всього 6694 1842 4852 5550 1462 4088
2 Пропущено днів по хворобі 484 125 359 563 82 481
3 % пропущених по хворобі 0,7% 0,6% 0,7% 0,1% 0,6% 0,1%
4 Пропущено по хворобі в днях на 1 дитину 3,6 4,3 3,4 4,0 2,8 4,3
5 Зареєстровано випадків захворювань всього 87 22 65 107 15 92
6 Зареєстровано випадків захворювань на 10 000 дітей 649 759 619 764 517 829
7 Зареєстровано випадків ГРЗ та грипу 75 17 58 92 11 81
8 Зареєстровано випадків ГРЗ та грипу на 10 000 дітей 560 586 552 657 379 730
9 % грипу, ГРЗ 86% 77% 89% 86% 73% 88%
10 Дітей всього 134 29 105 1140 29 111

Для зниження захворюваності з ГРЗ та інших захворювань працівниками дошкільного закладу були проведені такі заходи:

— суворе та ретельне виконання санітарно-гігієнічного режиму по дошкільному закладу;

— санітарно-просвітницька робота з батьками та персоналом;

— максимальне перебування вихованців на свіжому повітрі;

— проведення загартовуючих заходів та оздоровчої гімнастики;

— дотримування режиму провітрювання, питного режиму, режиму дня, режиму кварцування;

— кварцування груп та окремих приміщень дошкільного закладу;

— дотримання вимог санітарії;

— опитування батьків щодо стану здоров'я дітей під час ранкового прийому.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2020 №1/9-154¸ розпорядження Голови Харківської обласної державної адміністрації від 12 березня 2020 року №131 «Про запобігання поширенню на території Харківської області коронавірусу COVID-19», наказу Первомайського міського відділу освіти від 12.03.2020 №126 «Про запобігання поширенню в закладах освіти м.Первомайський коронавірусу COVID-19», наказу від 13.03.2020 №10-аг «Про запровадження обмежувальних заходів у дошкільному навчальному закладі № 17 в зв'язку з оголошенням карантину» з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 освітній процес у дошкільному закладі був призупинений з 13.03.2020 року. Організовані дистанційні консультативні групи у соціальних мережах з метою надання фахової допомоги батькам для організації діяльності з дітьми під час карантину. А також підібраний перелік літературних і веб-ресурсів навчального та розвиваючого характеру для забезпечення занятості дітей під час організації тимчасового домашнього навчання.

VI. Робота медичного персоналу

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Кучерявих Л.В. та сестра медична з дієтичного харчування Кузнєцова Н.С. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організація харчування дітей.

Регулярно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Згідно наказу МОЗ України від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення та моніторинг захворюваності дітей ЗДО.

Під контролем адміністрації залишаються медичні обстеження педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

VII. Організація харчування у ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці, технології приготування їжі та зберігання продуктів харчування. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог щодо технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз щоденних норм харчування та хімічний склад їжі показав, що кількість отриманих дітьми білків, жирів та вуглеводів наближена до норми, як і калорійність їжі. Фінансування харчування вихованців задовільне. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснюєвідділ харчування Первомайського міського відділу освіти. Сестра медична старша Кучерявих Л.В. та сестра медична з дієтичного харчування Кузнєцова Н.С. своєчасно ведуть документацію щодо харчування дітей, складають перспективне меню, меню-розкладку, здійснюють контроль за харчуванням дітей, дотриманням технології приготування їжі, виходом та якістю готових страв, санітарним станом харчоблоку, дотриманням персоналом правил особистої гігієни, відмічають в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Повноцінне харчування дуже важливе для здоров'я наших дітей. На сьогодні вартість харчування дітей складає 25 грн. 80 коп. у день (ранній вік) та 34 грн. 50 коп. у день (дошкільний вік). 70% вартості харчування сплачують батьки, 30% сплачує міський виконавчий комітет. Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ здійснюється на достатньому рівні.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

- постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

- консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: 50% оплати – 12 дітей з багатодітних сімей, , 2 дітей з малозабезпечених родин харчуються безоплатно.

Робота з громадськістю

VIII. Організація роботи з сім’ями вихованців

Дошкільний заклад – це відкрита соціально-педагогічна система, що перебуває у взаємодії з багатьма соціальними інститутами. Її все частіше розглядають як складову сфери послуг. Стійкий позитивний імідж вважається важливим компонентом методичного продукту дошкільного закладу і додатковим ресурсом управління. З огляду на важливість цього питання наш педагогічний колектив проводить певні заходи, спрямовані на формування бажаного (сприятливого, позитивного) іміджу дошкільного закладу. Вони передбачають співпрацю з педагогами, батьками вихованців, громадськими організаціями, а саме:

- вивчення та аналізування реального ставлення педагогів, батьків і дітей до дошкільного закладу;

- створення умов для професійного розвитку педагогів з метою підвищення рейтингу закладу;

- забезпечення поінформованості соціуму, просування «філософії» діяльності закладу;

- надання новин про дошкільний заклад, інформації про нього та послуги у вигідному світлі, але без дезінформації;

- налагодження ефективного зворотнього зв’язку із групами громадськості;

- проведення семінарів, виставок, зборів, конференцій, днів відкритих дверей;

- використання в різних формах роботи закладу відеороликів, рекламної продукції, презентацій;

- висвітлення новин на сайті дошкільного закладу.

Робота, що систематично проводиться в закладі, дає змогу налагодити співпрацю з районними, обласними, державними структурами, громадськими організаціями, виявити суспільну думку про нашу діяльність.

Взаємодія з сім’ями вихованців упродовж року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків навчально-виховному процесі, але батьки не завжди відвідували тренінги, батьківські збори та відкриті заняття. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- батьківські збори, тренінги,

- індивідуальні консультації різних спеціалістів,

- участь у святах, відкриті заняття,

- дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки, у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Проводилися консультації для батьків: «Модель випускника ЗДО. Модель сучасного першокласника», «Насильство в сім’ї не злочин? Ламаємо стереотипи», «Відповідальність батьків за ненадання інформації про здоров’я дитини», «Молодий педагогі і батьки, або Авторитет не залежить від віку», «Дитяча праця в сім’ї: за чи проти?», «Як організувати сон дитини вдома», «Який вид спорту обрати для дитини?», «Формування світогляду дитини в умовах сімейного виховання» тощо.

Контрольні заняття в дошкільних групах із запрошенням батьків дітей ЗДО відбулися в лютому. Дуже вдячні батькам за участь у ремонті групових приміщень, придбанні меблів, встановленні нових метало пластикових вікон, фарбуванні обладнання майданчиків, сподіваємось на активну участь у підготовці дошкільного закладу до нового навчального року.

IX. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період незафіксовано випадків травмування дитини під час освітнього процесу. В закладі здійснюється робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні та настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітних ігрових та проблемних ситуацій. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Працівники ДНЗ відповідально ставляться до створення безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні закладу, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація перебування дітей в дошкільному закладі відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з формування у дітей навичок безпеки життєдіяльності. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини. У жовтні згідно річного плану відбувся «Тиждень безпеки життєдіяльності дитини». Щомісяця проводилися навчання з евакуації дітей у випадку пожежної безпеки. Для батьків були проведені консультації «Способи профілактики інфекційних захворювань у дітей вдома», «Профілактичні щеплення та їх значення для здоров’я дітей».

X. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я педагогічних працівників

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ, яким надається додаткова відпустка на 4 календарні дні окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2020 №1/9-154¸ розпорядження Голови Харківської обласної державної адміністрації від 12 березня 2020 року №131 «Про запобігання поширенню на території Харківської області коронавірусу COVID-19», наказу Первомайського міського відділу освіти від 12.03.2020 №126 «Про запобігання поширенню в закладах освіти м.Первомайський коронавірусу COVID-19», наказу від 13.03.2020 №10-аг «Про запровадження обмежувальних заходів у дошкільному навчальному закладі № 17 в зв'язку з оголошенням карантину» з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 освітній процес у дошкільному закладі був призупинений з 13.03.2020 року.

В дошкільному закладі більшість працівників сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

XI. Проведення роботи по зверненню громадян

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі є журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2019/2020 навчального року кількість усних звернень склала 39, з них 23 – з приводу прийому дітей до дитячого садка , 16 – з приводу працевлаштування.

XII. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2019/2020 навчальний рік за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

Усього до Фонду розвитку закладу дошкільної освіти благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків надійшло 18 805 грн. Впродовж 2019/2020 навчального року з Фонду розвитку ЗДО № 17 витрачено 18 805 грн. грн.

В закладі було здійснено наступні заходи:

• ремонт роботи опалення басейну ……………………………….……2121,60 грн.

• участь у міні-проекті «Разом у майбутнє»……………………………… 2000,00 грн.

• ремонт каналізаційної системи підвалу …………………………………. 347,00грн.

придбано:

• посуд для харчоблоку…………………………………………………… 348,50 грн.

• фарба …………………………………………………………………….. 4 101,60 грн.

• миючі засоби для харчоблоку…………………………………………… 820,02 грн.

• світильник «Вихід» (2 шт.) …………………………………….………. 400,00 грн.

• лопата снігова (1 шт.) ……………………………….………………… 200,00 грн.

• освітлення ДНЗ…………………………………………………….…….. 1413,00 грн.

• ремонтні роботи .…………………………………………….………..…. 3 852,3 грн.

• господарчі потреби ……………………………….…………………..…. 3200,64 грн.

Все це зроблено завдяки спільній роботі колективу дошкільного закладу та батьків.

Існує ще багато проблем та труднощів, що потребують вирішення та ліквідації, а саме:

1. потребують заміни вікна, бо це тепло, шумоізоляція, провітрювальний режим, здоров’я наших дітей;

2. потребують заміни та утеплення вхідні двері;

3. потребують ремонту парапети даху дошкільного закладу;

4. потребують ремонту міжпанельні шви стін дошкільного закладу;

5. потребують заміни дахів прогулянкові веранди усіх вікових груп;

6. потребують ремонту дахи ґанків групи № 6, санаторного комплексу.

Заплановано на літній період 2020 року:

-капітальний ремонт комори музкерівника;

-капітальний ремонт музичної зали;

-фарбування обладнання на майданчиках усіх вікових груп;

-підготовка закладу до нового навчального року (опосвідчення вогнегасників , перевірка пожежних рукавів, перевірка заземлення та ізоляції, повірка монометрів);

-косметичний ремонт усіх приміщень закладу;

-косметичний ремонт коридору та спортивної зали;

-ремонт або встановлення нових пісочниць за потребою;

-частковий ремонт даху дошкільного закладу.

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, побачили, що наші батьки люди не байдужі. Велика вдячність від всього колективу дитячого садочку «Казка» за підтримку та допомогу нашому дошкільному закладу.

Висока якість дошкільної освіти може бути забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, наукових установ, практиків та батьків, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

Завідувач ДНЗ №17­­­­­­­­­­­­­­­______________________ І.М.Колованова

Правила прийому до дошкільного закладу

Прийом дітей до ЗДО здійснює керівник протягом календарного року на підставі таких документів, як:

· заява батьків про приймання

· медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО

· довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення

· копія свідоцтва про народження

· направлення міського відділу освіти.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється: - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Порядок оплати за харчування дитини

Оплата вноситься до 10 числа за місяць наперед у будь-якій банківській установі або на пошті по квитанції; батьки пред'являють оплачену квитанцію вихователю; у випадку відсутності дитини в дошкільному закладі батьки повинні прийти за квитанцією і провести оплату , повідомивши про це вихователя.- перерахування оплаченої квитанції з причин хвороби дитини здійснюється у наступному місяці;- пільгова оплата за харчування надається після надання у бухгалтерію міськво відповідних документів. Перерахунок відбувається з моменту подачі документів.

Кiлькiсть переглядiв: 761

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.