Повернутися до звичайного режиму

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

24.01.2019 м. Первомайський№48

Про встановлення розміру батьківської плати у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2019 році

Згідно з рішенням Первомайської міської ради №3 від 23.01.2019 «Про встановлення розміру батьківської плати у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2019 році»

НАКАЗУЮ:

1. Установити з 01 січня 2019 року розмір батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти в розмірі 70% від фактичної вартості харчування дитини.

1.1. Звільняються від батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти:

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

- батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України на 2019 рік;

- діти, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти з інвалідністю;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- діти, батьки яких загинули в зоні АТО;

- діти, батьки яких були поранені в зоні АТО та втратили працездатність.

1.2. Зменшити розмір батьківської плати на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

1.3. Установити розмір батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти в розмірі 50% від фактичної вартості харчування для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій АТО.

2. Плата за харчування дітей у закладах дошкільної освіти вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата до банківських установ (їх філій, відділень).

3. Керівники закладів дошкільної освіти несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі несплати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

4. Звільнити від оплати за додаткові освітні послуги у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти (ДЮСШ, БДЮТ) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям»; дітей, батьки яких загинули або були поранені в зоні АТО та втратили працездатність; дітей учасників бойових дій АТО.

5. Наказ відділу освіти від 26.01.2018 №53 «Про встановлення розміру батьківської плати за утримання дітей у навчальних закладах відділу освіти у 2018 році» вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Семеренко Л.М.

Начальник відділу освіти А.Р. Садченко

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

м. Первомайський

24.01.2019 №49

Про вартість харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Первомайський у 2019 році

На підставі рішення Первомайської міської ради від 23.01.2019 №4 «Про вартість харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Первомайський у 2019 році»

НАКАЗУЮ:

1. Здійснювати з 01 січня 2019 року:

1.1. Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти.

1.2. Безкоштовне харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та дітей закладів дошкільної освіти наступних категорій: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах); дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»; дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, були поранені в зоні АТО та втратили працездатність.

2. Встановити у 2019 році середню денну вартість безкоштовного харчування учнів у таких розмірах:

- учні 1-4 класів – 3,20 грн.;

- учні 1-11 класів із числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, діти, батьки яких загинули в зоні АТО, були поранені в зоні АТО та втратили працездатність – 10,00 грн.;

- учні 1-11 класів, батьки яких є учасниками бойових дій АТО – 5,00 грн.

3. Встановити у 2019 році денну вартість харчування дітей закладів дошкільної освіти у таких розмірах:

- діти віком 1 - 3 роки – 21,50 грн.,

- діти віком 3 - 6 років – 30,50 грн.

4. Наказ відділу освіти від 26.01.2018 №54 «Про вартість харчування дітей загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів у 2018 році» вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу дитячого харчування Митрофанову Т.Л.

Начальник відділу освіти А.Р. Садченко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ 07.04.2015 № 404

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України29 квітня 2015 р.за № 481/26926

Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року№ 76-VIII«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавствомНАКАЗУЮ:

1. Унести доПорядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241, такі зміни:

у главі 2:

у пункті 2.1 слова та цифри «не перевищує 50» замінити словами та цифрами «становить не менше 60», цифри «30» замінити словами та цифрами «не менше 40»;

у пункті 2.4 слова «з урахуванням індексу зростання цін» виключити;

у пункті 2.6 слова «батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,» виключити;

доповнити главу новим пунктом 2.11 такого змісту:

«2.11. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюється згідно зМетодикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2002 року за № 112/6400.».

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Дерев’янка О.В.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО: Міністр фінансів України

Н.Е. Яресько

Перший заступник Голови Спільного представницького органусторони роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

УКРАЇНА

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2015 № 84

Первомайський

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету від 28.01. 2015

№6 «Про встановлення розміру

батьківської плати за перебування

дітей в дошкільних навчальних закладах»

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами), «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667 (зі змінами), керуючись ст. 9, п. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п.п. 2 п. «а» ст. 28, п.п. 6 п «а» ст. 32, ч. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету від 28 січня 2015 року №6 «Про встановлення розміру батьківської плати за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах», виклавши його у такій редакції: «Встановити з 01 червня 2015 року розмір батьківської плати за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міста в розмірі 70% фактичної вартості харчування дитини».

2. Це рішення набирає чинності з 01 червня 2015 року.

Міський голова С. Л. Теплицький

Кiлькiсть переглядiв: 349

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.