Повернутися до звичайного режиму

НАКАЗ

28.08.2019 м. Первомайський № 88

Про організацію роботи з охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою в ЗДО № 17

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листів Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 13.06.2018 року «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», з метою забезпечення дотримання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234 та Базового компонента дошкільної освіти і забезпечення 100% охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, які проживають на території закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Канаєвій Ларисі Федорівні, вихователю – методисту ЗДО:

1.1. Забезпечити проведення обліку дітей дошкільного віку та узагальнити дані про кількість дітей 5-річного віку на території обслуговування закладу за результатами проведеного обліку.

До 10.09.2019

1.2. Скласти списки дітей 5-річного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади та проживають на території обслуговування закладу.

До 10.09.2019

1.3. Узагальнити інформацію про різні форми здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку, які проживають на території обслуговування та надати до відділу освіти.

До 10.09.2019

1.4. Включити до річного плану роботи закладу дошкільної освіти заходи щодо реалізації права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти.

До 10.09.2019

1.5. Забезпечити надання освітніх послуг дітям, які відвідують дошкільний заклад не повний робочий день.

Протягом навчального року

1.6. Розробити план спільної роботи ЗДО та ЗЗСО з питань наступності та організації різних форм надання дошкільної освіти дітям старшого дошкільного віку з метою реалізації принципу наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи.

До 15.09.2019

1.7. Активізувати роботу консультативного пункту для батьків, залучати до цієї роботи представників органів охорони здоров’я, психологічної служби, засобів масової інформації.

Постійно

1.8. Забезпечити надання освітніх послуг дітям , які відвідують дошкільний заклад неповний робочий день.

Протягом навчального року

1.9. Здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад, враховуючи причини, за яких діти не відвідують ЗДО (стан здоров’я, особливості розвитку дітей тощо).

Постійно

1.10. Провести педагогічну раду, читання, семінар тощо з питань організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Виявляти, узагальнювати та систематизувати ефективний досвід щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.

Протягом року

2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

НАКАЗ

28.08.2018 м. Первомайський № 87

Про організацію роботи з наступності дошкільного навчального закладу № 17

та ЗЗСО I-III ст. № 7 в 2019/2020 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» №2442-VI від 06.07.2010р., наказу МОНУ “Про прийом дітей до 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів” №204 від 07.04.2005р., спираючись на лист МОНУ №1/9-249 від 19.04.2018 р. «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» , з метою забезпечення виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти та дотримання принципів перспективності і наступності між дошкільною та початковою освітою

НАКАЗУЮ :

1. Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф.:

1.1. Скласти та погодити з Первомайським міським відділом освіти план спільної роботи та угоду про співробітництво між ЗЗСО I-III ст. № 7 і дошкільним навчальним закладом № 17.

До 16.09.2019

1.2. Здійснювати методичну допомогу педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти з питань організації роботи з наступності.

Упродовж року

1.3. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при керівникові навчального закладу питання організації спільної роботи та стану освітнього процесу.

Упродовж року

1.4. Проводити моніторинг успішності навчальних досягнень вихованців ЗДО і учнів 1-х класів.

Щоквартально

1.5. Подати до Первомайського міського відділу освіти аналітичні матеріали з питань спільної роботи дошкільного навчального закладу № 17 та ЗЗСО I-III ст. № 7.

До 01.06.2020

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

0pt "�2sN�` �nb '> Затвердити план роботи громадського інспектора з охорони дитинства на 2019/2020 навчальний рік (Додаток 1).

3. Громадському інспектору з охорони дитинства Канаєвій Л.Ф.:

3.1. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей, складанні соціальних паспортів у групах.

До 09.09.2019,

упродовж навчального року

3.2. Узагальнити соціальні паспорти груп в єдиний соціальний паспорт закладу дошкільної освіти.

До 10.09.2019

3.3. Сформувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

До 16.09.2019

3.4. Здійснювати превентивну роботу з батьками дітей соціально незахищених категорій.

Упродовж навчального року

3.5. Проводити обстеження умов проживання, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, з відповідним оформленням актів.

Упродовж навчального року

3.6. Направляти до Первомайського міського відділу освіти результати громадського огляду.

Упродовж навчального року

3.7. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачеві інформацію про роботу громадського інспектора з охорони дитинства відповідно до Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.

Упродовж навчального року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

28.08.2019 м. Первомайський № 86

Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства в ДНЗ № 17

З метою удосконалення роботи дошкільного навчального закладу щодо своєчасного виявлення, обліку та здійснення контролю за умовами проживання дітей , які потребують соціального захисту , надання практичної допомоги батькам у вихованні дітей

НАКАЗУЮ:

1. Канаєву Ларису Федорівну, вихователя – методиста, призначити громадським інспектором з охорони дитинства на 2019/2020 навчальний рік.

2. Затвердити план роботи громадського інспектора з охорони дитинства на 2019/2020 навчальний рік (Додаток 1).

3. Громадському інспектору з охорони дитинства Канаєвій Л.Ф.:

3.1. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей, складанні соціальних паспортів у групах.

До 09.09.2019,

упродовж навчального року

3.2. Узагальнити соціальні паспорти груп в єдиний соціальний паспорт закладу дошкільної освіти.

До 10.09.2019

3.3. Сформувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

До 16.09.2019

3.4. Здійснювати превентивну роботу з батьками дітей соціально незахищених категорій.

Упродовж навчального року

3.5. Проводити обстеження умов проживання, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, з відповідним оформленням актів.

Упродовж навчального року

3.6. Направляти до Первомайського міського відділу освіти результати громадського огляду.

Упродовж навчального року

3.7. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачеві інформацію про роботу громадського інспектора з охорони дитинства відповідно до Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.

Упродовж навчального року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ов'я}���`�[ (9Y е передоручати виконання своїх обов'язків іншим особам.

6.В робочий час не відволікатися на розмови по мобільному телефону.

7.Не допускати відволікання педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу адміністрацією закладу від виконання функціональних обов'язків за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

НАКАЗ

28.08.2019 м.Первомайський № 85

Про затвердження графіка роботи працівників ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, на виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, з метою зміцнення трудової дисципліни та за узгодженням з профспілковим комітетом ДНЗ № 17 (протокол № 7 від 28.08.2019)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графік роботи працівників закладу на 2019/2020 навчальний рік у такому порядку:

Завідувач :ненормований робочий день

Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 8.00 - 16.00

Вихователь - методист :7.12 год. щоденно

Пн., Вт.,Ср., Чт., Пт. - 8.00 - 15.12

Сестра медичнастарша: 7.42 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 7.30 - 15.12

12.00 - 12.30 - обідня перерва

Сестра медичнастарша (0,5 ставки): 3.50 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 8.00 - 11.48

Сестра медична з дієтичного харчування (0,5 ставки): 3.50 год. за графіком,

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт.15.12 - 18.30

Сестра медична басейну : 4.00 год. за графіком:

Пн , Ср., Чт., 8.00 - 12.00

Вихователі:5.00 год., 4.00 год.

I зміна7.00 - 12.00,ІІ зміна12.00 - 16.00

Вихователь чергової групи з 10,5-годинним режимом роботи

з 7.00 до 17.30 щоденно

Вихователі чергової групи з 12-годинним режимом роботи

за графіком:

І зміна 6.30 – 16.00, ІІ зміна 16.00 – 18.30

Музичний керівник: 8.30 год. щоденно

7.00 - 16.00

12.00 - 12.30 - обідня перерва

Інструктор з фізкультури :6.00 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 7.00 - 13.00

Інструктор з фізкультури та плавання: 9.00 год. щоденно

7.00 - 16.30

12.30 - 13.00 - обідня перерва

Діловод –4 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 12.30 - 16.30

Завідувач господарства -8.00 год. щоденно

7.00 - 17.00

12.00 - 14.00 - обідня перерва

Помічники вихователів: 8 год. щоденно

7.00 - 16.00

13.00 - 14.00 - обідня перерва

Помічник вихователя чергових груп:

6 год. щоденно

12.00 - 18.00

Кухарі: 8 год. щоденно

І зміна 5.00 - 13.30,

11.30 - 12.00 - обідня перерва

ІІ зміна7.30 - 16.00

12.00 - 12.30 - обідня перерва

Основна зміна 7.30 – 16.00

11.30 - 12.00 - обідня перерва

Підсобна робоча кухні:8 год. щоденно

7.00 - 15.30

11.30 - 12.00 - обідня перерва

Комірник: 8 год. щоденно

7.00 - 16.00

12.00 - 13.00 - обідня перерва

Машиністи з прання та ремонту спецодягу:

Афанасьєва Н.І. : 8 год. щоденно

7.00 - 16.00

11.00 - 12.00 - обідня перерва

Міхнєва В.О. : 4 год. щоденно

10.00 - 14.00

Кастелянка:8 год. щоденно

7.30-16.00

12.00 - 12.30 обідня перерва

Прибиральнця службових приміщень:

Вандишева С.С.:8 год. щоденно

7.30-16.00

11.00-11.30 - обідня перерва

Міхнєва В.О.: 2 год. щоденно

8.00-10.00

Робітники з комплексного обслуговування ремонту будівель:

Литвин-Попович Ю.В. 4.00 год. щоденно

18.00-22.00

Ануфрієв І.М.4.00 год. щоденно

8.00 – 12.00

Сторожа :13 год. за графіком (8 год. нічних, 5 год.денних)

17.00 - 6.00

24 год. - у вихідні і святкові (8 год. нічних, 16 год. денних)

8.00 - 8.00

2.Дотримуватися тривалості робочого часу кожним працівником закладу дошкільної освіти відповідно до норми, встановленої законодавством.

3.Щоденно фіксувати час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) у відповідній книзі.

4.Дотримуватися часу початку і закінчення обідньої перерви, установленого графіком.

5.Працівникам не відволікатися від виконання своїх посадових обов'язків та не передоручати виконання своїх обов'язків іншим особам.

6.В робочий час не відволікатися на розмови по мобільному телефону.

7.Не допускати відволікання педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу адміністрацією закладу від виконання функціональних обов'язків за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

НАКАЗ

28.08.2019 м.Первомайський № 26-аг

Про затвердження режиму роботи ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (із змінами від 01.01.2009 року), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 р.№ 305, з метою задоволення освітніх та соціальних проблем громадян у здобутті дошкільної освіти, а також виконання завдань дошкільної освіти , за погодженням із профспілковим комітетом (протокол № 7 від 28.08.2019)

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити режим роботи дошкільного навчального закладу № 17 «Казка» на 2019/2020 навчальний рік:

1.1. Розпочати в ДНЗ 2019/2020 навчальний рік 2 вересня і закінчити 31 травня наступного року;

1.2. Визначити щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу - п'ятиденний робочий тиждень з 9-годинним режимом роботи за щоденним графіком:

- початок - о 7.00 годині,

- закінчення - о 16.00 годині.

1.3. Установити щоденний графік роботи -

загальні групи дітей віком від 1 до 3 років:

- початок - о 7.00 годині,

-закінчення - о 16.00 годині;

загальні групи дітей віком від 3 до 6/7 років:

- початок - о 7.00 годині,

-закінчення - о 16.00 годині.

1.4. Організувати за бажанням батьків чергові групи:

- група раннього віку - 11 дітей,

- дошкільна група - 18 дітей.

1.5. Установити графік роботи чергових груп:

з 10,5-годинним режимом роботи:

- початок - о 16.00 годині,

- закінчення - о 17.30 годині;

з 12-годинним режимом роботи:

- початок - о 6.30 годині,

- закінчення - о 18.30 годині.

1.6. Вихідні дні - субота, неділя та святкові дні , встановлені законодавством України.

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м.Первомайський №84

Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму в ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону праці» в частині організації роботи щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму, з метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортних пригод, попередження дитячого дорожньо – транспортного травматизму, узагальнення та поширення різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед вихованців ДНЗ № 17 та з метою вдосконалення роботи закладу дошкільної освіти з цього питання впродовж 2019/2020 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Канаєвій Ларисі Федорівні , вихователю-методисту:

1.1. Ознайомити працівників закладу дошкільної освіти з основними положеннями Закону України "Про дорожній рух".

До 09.09.2019

1.2. Скласти план заходів на 2019/2020навчальний рік щодо організації роботи з ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху.

До 09.09.2019

1.3. Включити до річного плану роботи закладу дошкільної освіти заходи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму та попередження дитячого травматизму.

До 09.09.2019

1.4. Здійснити експертизу стану роботи з даного питання за 2019/2020навчальний рік.

Квітень 2020 року

2. Надавати своєчасну методичну допомогу педагогам закладу дошкільної освіти щодо вдосконалення профілактичної роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Постійно

3. З метою закріплення правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму створити ігровий автомайданчик.

Квітень 2020 року

4. Включати до обговорення питання щодо виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону праці» на засіданнях, нарадах, зборах.

Згідно плану роботи на 2019/2020 навчальний рік

5. Вихователям закладу дошкільної освіти:

5.1. Проводити роботу з вихованцями з вивчення правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму. Формувати у дітей мотивації обережної поведінки на дорогах, автошляхах та в громадських місцях.

Постійно

5.2. Оновити куточки з вивчення правил дорожнього руху.

До 20.09.2019

5.3. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків вихованців щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Постійно

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м.Первомайський № 83

Про забезпечення повноцінного якісного харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 17 у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», спільного наказу МОН та МОЗ України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 №298/227 зі змінами, з метою забезпечення якісного, повноцінного та раціонального харчування дітей закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за організацію та виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

2. Призначити відповідальною за здійснення вхідного контролю якості продуктів харчування сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

3. Призначити відповідальною щодо зняття проб готової продукції сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

4. Призначити відповідальною за здійснення контролю закладки основних продуктів у котел сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

5. Створити в закладі дошкільної освіти комісію з контролю закладки продуктів харчування у котел на харчоблоці у складі:

голова комісії: Колованова І.М., завідувач;

члени комісії: Кузнєцова Н.С., сестра медична старша;

чергові педагоги відповідно графіку.

Впродовж 2019/2020 навчального року

6. Сестрі медичній старшій Кузнєцовій Надії Сергіївні:

6.1. Організувати у 2019/2020 навчальному році харчування дітей закладу дошкільної освіти з розрахунку середньої денної вартості згідно рішення Первомайської міської ради.

6.2. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей, у т.ч. вимог санітарного законодавства.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.3. Дотримуватись примірного меню (погодженого з Держпродспоживслужбою), складеного на конкретний період року.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.4. Проводити протиепідемічну роботу щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.5. проводити аналіз виконання норм харчування за кожний звітний період та відображати це у вигляді порівняльних таблиць;

Протягом 2019/2020 навчального року

6.6. Дотримуватись відповідності графіку видачі їжі режиму харчування дітей.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.7. Забезпечити контроль за якістю та безпекою продуктів, що надходять до закладу, за відповідністю інформації, що зазначена на етикетках та у супровідних документах про якість. Не допускати прийом продуктів сумнівної якості, без відповідних документів про якість та безпеку, продуктів з обмеженим терміном придатності та продуктів, що містять харчові добавки та ароматизатори.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.8. Щомісяця розглядати питання стану організації харчування дітей на нарадах при завідувачі, педрадах.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.9. Провести санітарний мінімум з питань організації харчування та санітарно-гігієнічного режиму з працівниками харчоблоку та помічниками вихователів.

До 28.09.2019

6.10. Організувати санітарно-освітню роботу серед батьків з питань організації раціонального харчування дітей у закладі дошкільної освіти та вдома.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.11. Забезпечувати розміщення затвердженого завідувачем щоденного меню із зазначенням виходу кожної страви поруч із вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.12. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку вдома.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.13. Сприяти громадському контролю за станом харчування в усіх вікових групах та обов’язково відображати відгуки у «Журналі громадського контролю за станом харчування дітей».

Щомісяця

6.14. Своєчасно інформувати завідувача, відділ харчування Первомайського міського відділу освіти про кожний випадок постачання неякісних продуктів харчування письмово. У разі потреби

7. Покласти на комірника Коротку Ю.Ю. повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання.

8. Комірнику Короткій Ю.Ю.:

8.1. Подавати кожного четверга до 12.00 до відділу дитячого харчування заявки на продукти харчування на наступний тиждень обов’язково у паперовому вигляді (припускається подача заявок електронним або факсимільним зв’язком).

Постійно

8.2. Залишок кожного з найменувань продуктів у коморі не повинен перевищувати 5-денний запас, виключення складають такі продукти , як сіль, цукор, крупи, горох , макаронні вироби, чай (їх запас повинен складати 10-14 днів).

Постійно

8.3. Забезпечити контроль за якістю та безпекою продуктів, що надходять до закладу, за відповідністю інформації, що зазначена на етикетках та у супровідних документах про якість. Не допускати прийом продуктів сумнівної якості, без відповідних документів про якість та безпеку, продуктів з обмеженим терміном придатності та продуктів, що містять харчові добавки та ароматизатори.

Протягом 2019/2020 навчального року

8.4. Дотримуватись при замовленні продуктів харчування розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до вимог чинного законодавства та примірного двотижневого меню.

Протягом 2019/2020 навчального року

8.5. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

Щоденно

8.6. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу.

Щоденно

9. Покласти відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання правил особистої гігієни, за санітарний стан приміщень харчоблоку на кухарів Шевченко Віру Андріївну , Кальченко Ірину Миколаївну , Кобєлєву Ірину Олександрівну.

10.Працівникам харчоблоку кухарям Кальченко І.М., Шевченко В.А., Кобелєвій І.О., підсобній робочій Яковенко Л.О.:

10.1. Відбирати проби з казана в об'ємі порції для дітей молодшої вікової групи в чистий посуд з кришкою до видачі їжі на групи в присутності медичної сестри, проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом доби.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.2. Видавати готові страви тільки після зняття проби медичною сестрою та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на групи, тільки в посуд із відповідним маркуванням.

щоденно

10.3. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.4. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.5. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій.

Щоденно

10.6. Якісно прибирати приміщення харчоблоку, мити посуд, відповідно до вимог санітарних правил.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.7. Перед кожною видачею їжі робити вологе прибирання харчоблоку.

Згідно графіку

10.8. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час попередньої обробки продовольчої сировини, овочів.

Протягом 2019/2020 навчального року

11. Помічникам вихователів усіх вікових груп протягом 2019/2020 навчального року:

11.1. Отримувати їжу на групу лише у промаркованих закритих кришками відрах і каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному одязі, чистими руками.

11.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі.

11.3. здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об'ємі згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

12. Вихователям усіх вікових груп:

12.1. Дотримуватись встановленого з 02 вересня 2019 по 31 травня 2020 триразового режиму харчування дітей.

Щоденно

12.2. Організувати оптимальний питний режим для забезпечення дітей водою за індивідуальною потребою.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.3. Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички під час вживання їжі. Вчити дітей правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою, привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді, з чистими руками; вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.4. Вчити дітей, починаючи з чотирирічного віку, чергувати в групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.5. Розглядати на батьківських зборах питання щодо раціонального харчування, розміщувати в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо організації харчування вдома.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.6. Заборонити приносити батькам у дошкільний навчальний заклад для частування дітей кремові вироби (торти, тістечка) морозиво, напої, зокрема газовані, тощо з метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь.

Постійно

13. Заслуховувати на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, засіданнях ради дошкільного навчального закладу, педагогічних радах питання організації харчування.

Відповідно до плану роботи

14. Висвітлювати медико-педагогічну оцінку організації харчування дітей в інформаційних повідомленнях, довідках, наказах, обговорювати результати на нарадах.

щоквартально

15. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський № 82

Про підсумки роботи по підготовці закладу дошкільної освіти № 17 до нового 2019/2020 навчального року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, на виконання наказу Первомайського міського відділу освіти від 24.06.2019 № 224 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років» ,наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 07.05.2019 № 48 «Про підготовку закладу дошкільної освіти до нового 2019/2020 навчального року»адміністрація закладу, педагогічні та батьківський колективи проводили систематичну роботу з підготовки до нового навчального року , поповнення матеріально-технічної бази ЗДО.

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року – 94402 гривень, в тому числі:

- спонсорського фонду 20 412,00 грн.,

- загального фонду 48 240,00 грн.,

- спеціального фонду 11 750,00 грн.,

- кошти міськвиконкому 14 000,00 грн.

Виконані основні види робіт:

· ремонт каналізаційної системи каналізаційної системи підвалу, медичного ізолятора, групи № 5, туалету загального користування………………..……….……………28 446,00 грн.

· ремонт системи опалення груп №5,№3,№2 та комунікацій підвалу….....…… 3 030,00 грн.

· ремонт каналізації басейну ………………………...…………………………… 1 270,00 грн.

· ремонт коридору II поверху………………………………….……………..….....2 500,00 грн.

· ремонт кабінету музичного керівника……………...…………………………….1492,00 грн.

· ремонт електросковороди (харчоблок)…………………………………………..1 747,00 грн.

Для зміцнення матеріально-технічної бази придбано:

· жавель-клейд , хлорантоїн ……………...………………………………………… 847,00 грн.

· посуд для харчоблоку…………………..………………………………………… 671,00 грн.

· фарба …………………………………...…..…………………………………….. 2955,45 грн.

· миючі засоби для харчоблоку………………………………………….…………1 020,02 грн.

· килимові покриття для музичної зали ….…...…………………………. 11 750,00 грн.

· бордюрна стрічка для «Доріжки Здоров'я» …………………..…………………600,00 грн.

· рамки для оформлення стенду …………………………..…………………………388,00 грн.

· прикраси для музичної зали до свят………………………………………….…....725,30 грн.

· насіння трави газонної ……………………………………..…………………….. 203,50 грн.

· саджанці для «Доріжки Здоров'я» ………………………..…………………….. 100,00 грн.

· освітлення ДНЗ…………………………...…………...…………………….…….1 022,40 грн.

· ремонтні роботи .…………………………...……….……………….………..…. 2 856,16 грн.

· господарчі потреби …………………..………...………….……………….....…. 1 779,45 грн.

· штори гр. № 2………………………………….…………………………………….845,00 грн.

· мийки з неіржавіючої сталі гр..№2………………………...………………………536,00 грн.

· електронні ваги (комора)………………………...…………………………………810,00 грн.

Виконано:

· повірка діелектричних рукавичок …………..…………………………………… 200,00 грн.

· встановлення водонагрівача (пральня) ……………...…………………………… 569,50 грн.

· опосвідчення вогнегасників…………………………...….…………………...….1 800,00 грн.

· опосвідчення манометрів…………………………………………………………. 151,70 грн.

· передплата………………………………………………………...……………….2 419,00 грн.

Для покращення методичної роботи в закладі, розвитку дітей поповнено методичний кабінет посібниками, дидактичними матеріалами, для роботи з дітьми у вікових групах придбана художня література та дидактичні картинки. Проведено передплату на періодичну пресу.

У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки таким сучасним матеріалом:

· дитячими наметовими будинками, автобусами, машинами,

· дитячими модулями (кухні, перукарні, лікарні, автобани та ін.);

· настільно-друкованими дидактичними іграми та посібниками.

На виконання санітарно-гігієнічних вимог у закладі було придбано мийні дезінфікуючі засоби, пральний порошок для прання білизни.

Проте існує низка проблем, що потребують розв’язання:

· необхідний капітальний ремонт покрівлі прогулянкових майданчиків,

· ремонт парапетів даху,

· потребують заміни вікна, заміни та утеплення вхідні двері,

· ремонт дахів ґанків групи №6, медичного кабінету, центрального входу,

· утеплення міжпанельних швів стін дошкільного закладу,

· ремонт покрівлі даху групи №10.

З метою створення належних умов для організованого початку 2019/2020 навчального року в ЗДО та забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Колективу ЗДО вжити необхідні організаційні заходи щодо якісної підготовки закладу до організованого початку 2019/2020 навчального року з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців, у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

До 31.08.2019

2. Канаєвій Ларисі Федорівні, вихователю-методисту:

2.1. Забезпечити якісну участь ЗДО у міському огляду навчальних закладів щодо готовності до 2019/2020 навчального року.

До 12.08.2019

2.2. Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2019/2020 навчального року

2.3. Забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації баз даних ЗДО «Курс: Освіта» для підготовки звітів в ІСУО (Інформаційній системі управління освітою) на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення впродовж навчального року.

До 05.09.2019,

упродовж 2019/2020 навчального року

2.4. Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» з проведенням аналізу стану охоплення різними формами дітей дошкільною освітою.

До 30.08.2019,

упродовж 2019/2020 навчального року

2.5. Вжити заходів до стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти;

До 30.08.20189

упродовж 2019/2020 навчального року

2.6. Проаналізувати досягнення та проблеми розвитку освітньої діяльності ЗДО у 2018/2019 навчальному році і визначити пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік.

До 30.08.2019

2.7. Підготувати проект розкладу організованої навчально-виховної роботи ЗДО на 2019/2020 навчальний рік.

До 30.08.2019

2.8. Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю батьківської громадськості.

02.09.2019

2.9. Підготувати попередній аналіз оздоровлення дітей улітку 2019 року.

До 27.08.2019

2.10. Оприлюднити на веб-сайті закладу дошкільної освіти звіт про виконану за рік роботу , у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на рахунок фонду сприяння розвитку ЗДО.

До 30.08.2019

2.11. Здійснити раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогів.

До 01.09.2019

2.12. Завершити організований набір вихованців до ЗДО, забезпечити раціональне комплектування мережі груп.

До 30.08.2019

3. Кочергіній Валентині Іванівні, завгоспу ЗДО:

3.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази ЗДО до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 30.08.2019

3.2. Завершити підготовку ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження.

До 01.10.2019

3.3. Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнанню закладу приладами обліку споживання теплової енергії, води, електроенергії із застосуванням прогресивних теплозбережувальних конструкцій і матеріалів, утепленню вікон і дверей.

Постійно

4. Кузнєцовій Надії Сергіївні, сестрі медичній старшій ЗДО:

4.1. Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів вихованців та працівників навчального закладу.

До 02.09.2019,

упродовж 2019/2020 навчального року

4.2. Встановити контроль за відвідуванням вихованцями ЗДО.

Упродовж 2019/2020 навчального року

5. Уважати ЗДО №17 готовим до нового 2019/2020 навчального року та розпочати освітній процес з 02.09.2019 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський №81

Про комплектування груп у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до статті 14 Закону України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкіль­ну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами), Статуту дошкільного навчального закладу та з метою організованого початку 2019/2020 на­вчального року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити мережу груп дошкільного навчального закладу № 17 на 2019/2020 навчальний рік (Додаток 1).

2. Перевести дітей з менших вікових груп до старших 02.09.2019.

3. Кузнєцовій Н.С., сестрі медичній старшій:

3.1. Провести облікову систематизацію документів, на підставі яких здійснено прийом дітей до закладу дошкільної освіти.

До 30.08.2019

3.2. Сформувати списки дітей за віковими групами.

До 30.08.2019

3.3. Надати вихователям списки дітей за сформованими групами.

До 30.08.2019

4. Вихователям усіх груп:

4.1. Поаркушно пронумерувати, прошнурувати, підписати, та подати на затвер­дження Журнали обліку щоденного відвідування групи дітьми.

До 30.08.2019

4.2. Вести Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми згідно з новою нумерацією групи.

З 02.09.2019

5. Мардус С.Д., діловоду, подати до бухгалтерії Первомайського міського відділу освіти відомості про переведення дітей у нові групи.

До 30.08.2019

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський № 80

Про результати роботи з оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі № 17 в літній оздоровчий період 2019 року

Підбиття підсумків оздоровчого періоду свідчить, що, відповідно до наказу Первомайського міського відділу освіти від 02.05.2019 № 165 «Про організацію роботи щодо оздоровлення та запобігання дитячого травматизму в закладах дошкільної освіти у літній період 2019 року» , наказу по ДНЗ № 17 від 03.05.2019 № 45 «Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у закладі дошкільної освіти № 17», колектив дитячого садка сумлінно поставився до виконання обов’язків щодо організації та проведення оздоровчого періоду. Порушень трудової дисципліни, травматизму серед працівників не було. Під час оздоровчого періоду в ЗДО через недогляд вихователя був травмований Журавель Гліб (гр..№ 4), у побуті через недогляд батьків та особисту необережність була травмована Фоміна Аліса (гр.№ 6).

У літній оздоровчий період у дошкільному навчальному закладі працювали 5 груп, з них — 2 групи раннього віку, 3 — дошкільного віку. Улітку дошкільний навчальний заклад відвідували 80 дітей, що становить 49% від загальної кількості дітей дошкільного навчального закладу.

На виконання «Річного плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2019 року» з метою оздоровлення вихованців педагоги закладу здійснювали повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів, передбачених Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»: систематично проводили ранкову гімнастику, гімнастику пробудження після денного сну, загартовуючі процедури на свіжому повітрі, ходіння босоніж по траві, піску, фізкультурні заняття, фізкультурні комплекси на свіжому повітрі, ходіння по «Доріжці здоров'я», піші переходи, спортивні розваги, Дні здоров’я. Стало систематичним і ефективним проведення сонячних та водних загартовуючих процедур: ігри з піском, водою. Увесь освітній процес відбувався на свіжому повітрі (з урахуванням погодних умов) згідно з планами роботи.

Активну роботу проводили сестра медична з дієтичного харчування Кузнєцова Н.С. та сестра медична старша Кучерявих Л.В.. Систематично проводились огляди дітей в усіх групах, зокрема після хвороби та відпусток батьків, здійснювався контроль за проведенням оздоровчо-загартовуючих заходів, додержанням санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей , відповідності одягу кліматичним умовам тощо.

З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я дітей систематично проводились інструктажі, здійснювався контроль за дотримання техніки безпеки в групах та на ділянках ЗДО і виконання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації діяльності дітей у літній період.

Велика увага приділялась забезпеченню повноцінного раціону та збалансованості харчування дітей в ЗДО. Для вихованців було організовано додатковий прийом їжі – другий сніданок о 9.00 у вигляді соків або фруктів.

Питання дотримання технології приготування страв, виконання вимог завозу, приймання та зберігання продуктів харчування постійно контролювались з боку адміністрації та медслужби ЗДО. Дотримувались також вимоги щодо забезпечення питного режиму дітей в дошкільному закладі.

Харчування здійснювали згідно з державними нормами харчування та санітарними правилами харчування. Середня вартість харчування дітей у червні 2019 року складала:

- для дітей віком від 1 до 3 років – 21,50 грн.,

- для дітей віком від 3 до 6 років – 23,50 грн..

Захворюваність склала 39 пропущених днів (ясла) та 15 пропущених днів (садок) на одну дитину. За літній період у ДНЗ у середньому було оздоровлено 174 дітей, з-поміж них 27 дітей пільгового контингенту. Під час оздоровчого періоду в дитячому садку випадків інфекційних захворювань зареєстровано не було.

Групи, які функціонували влітку, в достатній кількості були забезпечені твердим та м’яким інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами. Забезпечено безперервну роботу систем водопостачання та каналізації, холодильного та технологічного обладнання.

Завідувачем, сестрою медичною старшою, сестрою медичною з дієтичного харчування та вихователем-методистом здійснювався контроль за виконанням працівниками закладу санітарно-гігієнічних норм і правил утримання приміщень закладу, технологією приготування їжі, наявності сертифікатів якості харчових продуктів та питної води. Також здійснювався контроль за дотриманням раціонального режиму виховної діяльності та проведенням загартовуючих процедур у всіх вікових групах. Працівники закладу дотримувалися виконання питного режиму та режиму дня.

В результаті проведеного аналізу роботи адміністрацією закладу під час літнього оздоровчого періоду 2019 року були виявлені деякі зауваження з наступних питань:

1. Планово-прогностична діяльність:

- плани сестри медичної старшої не конкретизовані, не охоплюють усі аспекти медичного обслуговування.

2. Режим роботи ЗДО (груп):

- сестра медична старша не приділяє належної уваги контролю за організацією прогулянок.

3. Організація харчування:

- в раціоні дітей недостатньо свіжих фруктів.

4. Організація медичного обслуговування:

- немає зауважень.

5. Організація роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.

- були випадки відсутності у дітей головних уборів.

6. Організація освітнього процесу:

- в деяких групах недостатньо проводилося ігор з водою під час прогулянок;

- недостатньо уваги приділялося організації пошуково-дослідницькій діяльності з дітьми дошкільного віку, праці в природі;

- недостатньо проведено екскурсій і піших переходів в дошкільних групах.

Всі заходи, передбачені планом роботи, були виконані педагогами закладу у повному обсязі й своєчасно. У цілому «Річний план роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2019 року» виконано. З огляду на це, а також з метою удосконалення роботи зі зміцнення здоров'я дітей, зниження рівня їх захворюваності

НАКАЗУЮ:

1.Вважати роботу дошкільного навчального закладу в літній оздоровчий період проведеною на належному рівні.

2.Оголосити подяку колективу ДНЗ за сумлінне ставлення до організації та проведення літньої оздоровчої кампанії.

3.Вихователеві-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні:

3.1. При складанні плану роботи ДНЗ на літній період враховувати інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОНмолодьспорт України від 16.03.2012 №1/9-198) та «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОНмолодьспорт України від 28.05.2012 №1/9-413).

Серпень 2019

3.2. Врахувати виявлені недоліки в організації оздоровчого періоду у 2019 році при плануванні організації літнього оздоровлення на 2020 рік.

Серпень 2019, травень 2020

3.3. Розробити перспективний план організації занять, екскурсій, екологічних подорожей, піших переходів, міні-занять, закріпленню знань про права та обов’язки в поведінці між людьми та серед природи.

Жовтень 2019

3.4. Здійснювати системний, дієвий контроль за організацією літнього оздоровлення.

Червень-серпень 2020

3.5. Контролювати проведення піших переходів, екскурсій, організацію пошуково-дослідницької діяльності дітей та праці в природі.

Упродовж літнього періоду 2020

4. Сестрі медичній старшій Кузнєцовій Н.С.:

4.1. Здійснювати системний, дієвий контроль за організацією літнього оздоровлення.

Червень-серпень 2019

4.2. Ознайомити батьків на батьківській конференції з підсумками літнього оздоровлення дітей ЗДО за 2018/2019 навчальний рік.

Вересень 2019

4.3. Слідкувати за наявністю у дітей головних уборів, дотриманням санітарно - гігієнічних вимог до одягу дітей влітку.

Упродовж літнього періоду 2020

3.Вихователям :

3.1. До літньої оздоровчої кампанії 2019/2020 н.р. за допомогою батьків відремонтувати ігрові майданчики, павільйони, придбати спортивний інвентар, поповнити майданчики малими формами, поновити та відремонтувати існуючі.

До 01.06.2020

3.2. Підготувати добірку статей та наочного матеріалу щодо збереження здоров’я дітей у літній період. Забезпечити змінність інформації у батьківських куточках.

До 01.05.2020

3.3. За допомогою батьків та працівників дошкільного закладу доглядати та підтримувати в придатному стані «Доріжку здоров’я» , «Екологічну стежку».

До 01.06. 2020

3.4. Слідкувати за наявністю у дітей головних уборів, дотриманням санітарно - гігієнічних вимог до одягу дітей влітку.

Упродовж літнього періоду 2020

3.5. Дотримуватись чіткого виконання графіку заміни кип’яченої води, виносу її на прогулянки, графіка провітрювання групових приміщень.

Упродовж літнього періоду 2020

3.6. Забезпечити відповідне обладнання ігрових та спортивного майданчиків, природного середовища з урахуванням змісту діяльності педагога з дітьми.

Квітень-травень 2020

3.7. Покращити освітній процес з дітьми в літній оздоровчий період, обов’язково дотримуватись рекомендацій вихователя-методиста щодо планування та проведення активних форм роботи з дітьми на прогулянках.

Постійно

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський №79

Про проведення тарифікації працівників ДНЗ № 17 на 2019/2020 навчальний рік

На виконання наказу відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 23.08.2019 № 266 «Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної і позашкільної освіти», з метою своє­часного проведення тарифікації працівників закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1.Створити у дошкільному навчальному закладі № 17 тарифікаційну комісію у складі 5 чоловік:

голова комісії: Колованова І.М., завідувач;
члени комісії: Макарова О.В., голова ПК , кастелянка;

Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

Баканова М.О., вихователь;

Чмуж Н.Ф., економіст міського відділу освіти.

2.Тарифікаційній комісії:

2.1. Провести розподіл педагогічного навантаження між працівниками навчального закладу з урахуванням кількості груп, режиму їх роботи та типу, кількос­ті дітей у групах; кількості штатних одиниць посад, передбачених штатним розписом дошкільного навчального закладу, до 30.08.2019.

2.2. Під час розподілу педагогічного навантаження врахувати освіт­ній рівень, стаж педагогічної роботи, результати атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році.

2.3. Поінформувати працівників про розподіл педагогічного навантаження, до 30.08.2019.

2.4. Скласти тарифікаційний список працівників навчального закладу з урахуванням мережі груп, кількості дітей на 2019/2020 навчальний рік, до 30.08.2019.

2.5. Погодити тарифікаційний список із профспілковим комітетом, до 30.08.2019.

2.6. Подати тарифікаційний список на затвердження у термін, визначений наказом відділу освіти.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

09.08.2019 м.Первомайський № 77

Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2018/2019 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік»

Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу, з метою ефективної підготовки до нового навчального року, визначення основних завдань та шляхів розв’язання науково-методичної проблеми на 2019/2020навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 30.08.2019 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради закладу дошкільної освіти на тему «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2018/2019 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік».

2. Відповідальною за педагогічну раду призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Баканова Марина Олександрівна,

Ткаченко Олена Михайлівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду Канаєвій Л.Ф.:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 16.08.2019 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 23.08.2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Кiлькiсть переглядiв: 8087

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.