Повернутися до звичайного режиму

НАКАЗ

19.04.2019 м.Первомайський № 36

Про організацію роботи в ЗДО № 17 з обліку дітей дошкільного віку у 2019 році

На виконання ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись п. п. 4 п. «б» ст. 32, ч.1 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 26 грудня 2018 року № 241 «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної і загальної середньої освіти м.Первомайський», наказу Первомайського міського відділу освіти від 08.04.2019 №136 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку у 2019 році» та з метою забезпечення обліку та охоплення дітей дошкільного віку, які проживають на закріпленій за закладом дошкільної освіти № 17 території обслуговування

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за виконання роботи по обліку дітей дошкільного віку згідно закріпленої за закладом дошкільної освіти території обслуговування вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

2.Вихователю-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні:

2.1. Створити робочу групу у складі:

Баканова Марина Олександрівна, вихователь;

Волкова Оксана Вікторівна, вихователь;

Євсєєва Людмила Іванівна , вихователь;

Кононова Любов Андріївна, вихователь;

Кузнєцова Надія Сергіївна , сестра медична старша;

Кукушкіна Надія Михайлівна , вихователь;

Машкіна Тетяна Валеріївна , вихователь;

Моргун Алла Миколаївна, вихователь;

Ринза Лідія Євгеніївна, вихователь;

Савченко Тетяна Вікторівна, вихователь;

Тимофєєва Ганна Миколаївна, вихователь;

Ткаченко Олена Михайлівна, вихователь.

До 08.05.2019

2.2. Направити до відділу освіти копію наказу про створення робочих груп з обліку дітей дошкільного віку.

До 10.05.2019

2.3.Здійснювати координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку дітей дошкільного віку.

З 15.05.2019 по 01.08.2019

2.4. Провести організаційно-роз’яснювальну роботу з членами робочої групи з обліку дітей дошкільного віку.

До 15.05.2019

2.5. Забезпечити умови для роботи робочої групи з обліку дітей дошкільного віку.

З 15.05.2019 по 01.08.2019

2.6. Скласти списки дітей дошкільного віку на підставі отриманих даних обліку.

До 01.08.2019

2.7.Уточнити списки дітей дошкільного віку, які проживають на даній території, безпосередньо за місцем проживання дітей.

До 10.08.2019

2.8.Надати до відділу освіти уточнені списки дітей дошкільного віку (прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою) з обов’язковою приміткою про різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти, інформацію про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років, реєстр дітей старшого дошкільного віку.

Вищевказані документи подавати в паперовому та електронному варіантах.

До 20.08.2019

2.9.Організувати постійний контроль за відвідуванням, охопленням, навчанням і вихованням дітей, які мешкають на території обслуговування та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти.

Упродовж навчального року

2.10.Надавати до відділу освіти щоквартальний звіт про відвідування та охоплення дітей дошкільного віку.

До 01.09.2019,

01.12.2019,

01.03.2019,

01.06.2019

2.11.Висвітлювати на WEB-сайті інформацію про наявність вільних місць у закладі.

Щомісячно

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 І.М.Колованова

НАКАЗ

20.03.2019 м. Первомайський №26

Про результати атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, на підставі рішення атестаційної комісії I рівня Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка» (протокол від 20 березня 2019 року № 4) та з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці

НАКАЗУЮ :

1.Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка» від 20.03.2019.

2. За результатами атестації:

2.1. Моргун Аллу Миколаївну, вихователя Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка», визнати такою, що відповідає займаній посаді, підтвердити 11-й тарифікаційний розряд;

2.2. Кононову Любов Андріївну, вихователя Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка», визнати такою, що відповідає займаній посаді, підтвердити 11-й тарифікаційний розряд;

2.3. Машкіну Тетяну Валеріївну, вихователя Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка», визнати такою, що відповідає займаній посаді, підтвердити 11-й тарифікаційний розряд.

2.4. Тодорову Наталю Іванівну, музичного керівника Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка», визнати такою, що відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією Первомайського міського відділу освіти про підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «Вихователь-методист».

2.5. Гасанову Джамілю Ширалі Кизи, інструктора з фізкультури Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка», визнати такою, що відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією Первомайського міського відділу освіти про підтвердження їй раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» , присвоєння педагогічного звання «Вихователь-методист» .

3.Оплату праці педагогічним працівникам , які атестувалися у 2018/2019 навчальному році , здійснювати відповідно до цього наказу з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

4. Мардус С.Д., діловоду, подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам, які атестувалися у 2018/2019 навчальному році, до 22.03.2019.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17_________________________І.М.Колованова

НАКАЗ

м. Первомайський

13.03.2019 № 11-аг

Про проведення весняного огляду будівель, споруд, територій та інженерних

мереж закладу дошкільної освіти № 17

На виконання ст. 39² Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ (зі змінами), наказу Первомайського міського відділу освіти від 12.03.2019 № 101 «Про проведення весняного огляду будівель, споруд та інженерних мереж закладів освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Виконати у термін 03 квітня 2019 року загальний періодичний весняний огляд будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 17 Первомайського міського відділу освіти згідно річного плану-графіку проведення технічних оглядів будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж навчально-виховних закладів освіти у 2019 році, затвердженого наказом начальника відділу освіти від 12.03.2019 р. № 101.

2. Для проведення загального періодичного весняного огляду призначити комісію у складі:

голова комісії : Столяр Ю.О. – начальник господарчої групи міського відділу освіти,

члени комісії : Кравченко І.Р. – старший інженер з технагляду,

Касьянова Г.Б. – спеціаліст служби з охорони праці,

Колованова І.М. – завідувач ЗДО № 17,

Кочергіна В.І. – завгосп ЗДО № 17.

3. Після закінчення огляду будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж скласти акти обстежень закладу дошкільної освіти № 17.

4. Відповідальною за проведення обстежень дошкільного навчального закладу № 17 призначити завгоспа ЗДО № 17 Кочергіну Валентину Іванівну.

Завідувач ДНЗ № 17 ____________________І.М.Колованова

НАКАЗ

07.02.2019 м. Первомайський № 16

Про проведення комплексного вивчення стану освітньої роботи в II молодшій групі № 1 «Теремок»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та плану роботи дошкільного навчального закладу, з метою вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в II молодшій групі № 1 «Теремок»

НАКАЗУЮ:

1. Провести комплексне вивчення стану освітньої роботи в II молодшій групі № 1 «Теремок», в термін з 11.03.2019 по 22.03.2019.

2. Затвердити склад експертної комісії у складі:

- Колованова І.М. - завідувач ДНЗ;

- Канаєва Л.Ф.- вихователь-методист ДНЗ, «спеціаліст вищої категорії»;

- Кузнєцова Н.С. - сестра медична старша ДНЗ.

3. Затвердити робочу програму комплексного вивчення стану освітньої роботи в II молодшій групі № 1 «Теремок».

4. До 11.02.2019 ознайомити вихователів Кукушкіну Н.М., Савченко Т.В., помічника вихователя Гребенюк А.І. з робочою програмою комплексного вивчення стану освітньої роботи в II молодшій групі № 1 «Теремок».

5. Членам комісії до 27.03.2019 здати довідки за результатами комплексного вивчення стану освітньої роботи в II молодшій групі № 1 «Теремок».

6. До 29.03.2019 узагальнити матеріали комплексного вивчення стану освітньої роботи в II молодшій групі № 1 «Теремок» до наказу.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 ______________________І.М.Колованова

НАКАЗ

04.02.2019 м.Первомайський № 14

Про підготовку та проведення педагогічної ради «Пошуково-дослідницька діяльність в екологічному вихованні дошкільників»

Відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення побудови освітнього процесу на засадах інтеграції, гуманізації, розвитку інтересу до пізнання, формування у дітей пізнавальної діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Провести 11.03.2019 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради дошкільного навчального закладу на тему «Пошуково-дослідницька діяльність в екологічному вихованні дошкільників»

2. Відповідальною за педагогічну раду призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Євсєєва Людмила Іванівна,

Ткаченко Олена Михайлівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 11.02.2019 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 04.03.2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 ______________ І.М.Колованова

НАКАЗ

01.02.2019 м. Первомайський № 7-аг

Про виконання заходів щодо покращення протипожежного стану на 2019 рік

На виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» від 15.08.2016 року № 974, «Правил пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014 року № 1417 із змінами і доповненнями внесеними наказами Міністерства внутрішніх справ України від 15.08.2016 року № 810; віз 31.07.2017 року № 657, наказів Первомайського міського відділу освіти № 44 від 23.01.2019 «Про посилення контролю за дотриманням протипожежного стану в закладах освіти», № 45 від 23.01.2019 «Про розробку заходів щодо покращення протипожежного стану в закладах освіти на 2019 рік», № 47 від 24.01.2019 «Про безпечну експлуатацію електрогосподарства в закладах освіти міста та розробку плану заходів на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1.Завідувачу господарством Кочергіній В.І.:

1.1. Здійснювати системний контроль за виконанням заходів щодо приведення у належний стан електрогосподарства закладу дошкільної освіти, створення здорових та безпечних умов освітнього процесу і праці.

1.2. Привести в справний стан: електромережу, електрообладнання, технологічне обладнання, електроприлади.

1.3. Заборонити: використання електрочайників; залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади, мобільні телефони, підключення комп’ютерів та периферійних пристроїв до звичайної двопровідної електромережі, в тому числі – з використанням перехідних пристроїв, подовжувачів.

1.4. Унеможливити виникнення електричного джерела загоряння внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів електромереж.

1.5. Здійснювати системний контроль за виконанням заходів щодо забезпечення та покращення протипожежного стану.

1.6. Вжити невідкладних заходів щодо попередження пожеж, забезпечити виконання заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

1.7. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки в закладі освіти шляхом проведення організаційних і практичних заходів, спрямованих на запобігання пожежам.

1.8. Організувати проведення позапланових інструктажів з питань дотримання пожежної безпеки, електробезпеки з метою запобігання виникненню пожеж і оперативного на них реагування.

1.9. Очистити підвал, комори від горючих матеріалів, забезпечити своєчасне технічне обслуговування засобів пожежогасіння й пожежного інвентарю.

1.10. Приміщення будівель дошкільного закладу забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, провести технічне обслуговування з наявними вогнегасниками, пожежні щити укомплектувати необхідним інвентарем.

1.11. Привести у працездатний стан внутрішні пожежні крани і рукава, доукомплектувати їх у разі потреби.

1.12. Забезпечити кожен поверх та кожне приміщення схематичним планом евакуації, інструкцією до схематичного плану евакуації, у разі необхідності оновити їх.

1.13. Довести до працівників уточнений порядок дій у разі виникнення пожежі.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ №17 І.М.Колованова

НАКАЗ

14.01.2019 м. Первомайський № 11

Про проведення тематичного вивчення «Інтеграція мовленнєвої та пошуково-

дослідницької діяльності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення стану роботи з реалізації принципу варіативності освіти, побудови освітнього процесу шляхом інтеграції мовленнєвої та пошуково-дослідницької діяльності

НАКАЗУЮ:

1.Провести тематичне вивчення «Інтеграція мовленнєвої та пошуково-дослідницької діяльності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти».

Термін виконання: з 11.02.2019 по 22.02.2019

Відповідальна: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист

2. Створити робочу групу на час перевірки у складі:

- голова – завідувач ДНЗ Колованова І.М.;

- заступник голови – Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

- секретар – Тодорова Н.І., музичний керівник;

- члени групи: Ткаченко О.М., вихователь;

Євсєєва Л.І., вихователь.

3. Розробити алгоритм вивчення стану роботи з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу.

Термін виконання: до 21.01.2019

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

4. Узагальнити матеріали перевірки, скласти аналітичну довідку з питань, які підлягали перевірці.

Термін виконання: до 28.02.2019

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

09.01.2019 м. Первомайський № 9

Про підсумки методичної роботи за Ι -й семестр 2018/2019 н.р.

Адміністрація дошкільного навчального закладу в своїй роботі щодо організації і проведенню навчально-виховного процесу керувалися Базовим компонентом дошкільної освіти (наказ МОН, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р.) , Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. В.О.Огнев'юк) , інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454, «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456, «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» - лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561, «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ» -лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді , затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Указу Президента України № 580/2015 від 13 жовтня 2015 року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», іншими законодавчими актами і наказами МОН України, ГУОН Харківської області, відділу освіти Первомайського міського відділу освіти, річним планом роботи дошкільного навчального закладу.

Впродовж І семестру 2018/2019 н.р. педагогічний колектив дошкільного навчального закладу виконував поставлені завдання в такому складі:

· дитячий колектив ДНЗ (10 груп) – 165 вихованців

· педагогічний колектив - 16 педагогів, з них 1 завідувач , 1 вихователь-методист , 1 інструктор з фізкультури та плавання , 1 музкерівник.

Педагоги дошкільного навчального закладу мають такі категорії:

- вища кваліфікаційна категорія – 2;

- I кваліфікаційна категорія – 1;

- II кваліфікаційна категорія – 1;

- звання «Вихователь-методист» – 1;

Фахова освіта педагогів дошкільного навчального закладу:

- повну вищу спеціальну освіту мають – 4 педагога;

- повну вищу неспеціальну освіту мають – 2 педагога;

- базову вищу освіту мають – 3 педагога;

- неповну вищу освіту мають – 7 педагогів.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, ефективного педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагога. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процессу.

Колектив дошкільного навчального закладу працює над науково-методичною темою: «Формування та розвиток професійної компетентності педагогів в умовах впровадження здоров`язбережувальних інноваційних технологій».

Дошкільний навчальний заклад є базовим з теми «Управління процесом формування здоров`язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу».

В цьому навчальному році працює короткотривала творча група з питання реалізації освітніх завдань у сучасному освітньому процесі щодо формування у дітей ігрової компетенції.

У I семестрі 2018/2019 н.р було заплановано і проведено наступну методичну роботу:

2 педагогічні ради: «Підсумки роботи ДНЗ №17 у 2017/2018 н.р. та пріоритетні напрямки роботи на 2018/2019 н.р.» (серпень) , «Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників через впровадження спадщини В.Сухомлинського» (листопад);

Семінар-практикум для вихователів «Актуальні проблеми діяльності дошкільної та початкової освіти у поглядах В.О. Сухомлинського)» (вересень);

Тренінг для педагогів «Самоменеджмент як важлива складова успішної кар’єри» (жовтень);

Проведено 5 консультацій для вихователів , 3 – для спеціалістів , 4 – для батьків.

З 12.11.2018 року по 23.11.2018 року проводилось комплексне вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в середній групі №7 «Квіточка».

З 16.10.2018 року по 29.10.2018 року проводилось тематичне вивчення «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського».

Впродовж I семестру 2018/2019 навчального року було здійснено епізодичний контроль «Наповнення та облаштування куточка книги» , «Планування індивідуальної роботи з розвитку мовлення поза заняттями», «Наповнюваність та відповідність матеріалу в українських куточках».

За результатами конкурсу - огляду з підготовки до навчального року всі групи дошкільного закладу підготовлені до нового навчального року на достатньому рівні.

Слід відзначити ,що на відповідному рівні проводиться робота з наступності ДНЗ і ЗОШ № 7. Була складена угода та план наступності за трьома пріоритетними напрямками: методична робота між двома педагогічними колективами, організаційно – педагогічна робота з дітьми та робота з батьками. На виконання плану взаємозв’язку ДНЗ № 17 зі школою I-III ст. № 7 щодо здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2017/2018 навчальний рік проводилися екскурсії до ЗОШ № 7 (у бібліотеку , їдальню , спортивну залу, клас , комп’ютерний клас) старшими групами № 3 , № 2.

Вчителі початкових класів ЗОШ № 7 були запрошені на загальні батьківські збори (жовтень) та групові батьківські збори , під час роботи яких розглядалися актуальні питання виховання , збереження здоров'я дітей та підготовки до школи.

Музкерівником Тодоровою Н.І та інструктором з фізкультури Гасановою Д.Ш.К. на високому методичному рівні проводилися музичні , фізкультурні свята та розваги.

Проведено виставки виробів з природного матеріалу «Золота осінь» , «Зимові фантазії», які виготовили діти спільно з батьками.

Проводиться відповідна робота з батьками шостого мікрорайону , а саме:

робочою групою було взято на облік всіх дітей дошкільного віку, які мешкають у мікрорайоні, складено базу даних про дітей від 0 до 6 років та реєстр п’ятирічок;

охоплення дітей 6 мікрорайону дошкільною освітою.

Здійснюється робота по попередженню дитячого травматизму та соціальному захисту дітей.

У ДНЗ проведені загальні батьківські збори (жовтень) та групові батьківські збори (відповідно до річного плану), проведено ряд консультацій, як групових так і індивідуальних.

На базі ДНЗ діє консультативний центр по роботі з батьками, де можна отримати відповідь на будь – яке запитання від спеціалістів та вихователів дошкільного закладу.

Методичний кабінет поповнювався методичною літературою , посібниками , проведена передплата на періодичні видання на 2019 рік .

У 2018/2019 н.р. атестуються такі педагоги:

- Кононова Л.А., вихователь,

- Моргун А.М., вихователь,

- Тодорова Н.І. , музичний керівник,

- Гасанова Д.Ш., інструктор з ФК,

- Машкіна Т.В., вихователь.

У 2018/2019 н.р. пройдуть курси підвищення кваліфікації такі педагоги:

- Кукушкіна Н.М., вихователь

- Моргун А.М., вихователь.

Здійснювався контроль освітньо – виховної роботи. Переглянуто - 89 занять завідувачем та вихователем – методистом , із них : 32 – завідувачем ДНЗ , 57 – вихователем – методистом. З переглянутих занять та режимних моментів на високому рівні проведено 14 , на середньому – 63, на низькому рівні – 12 .

Педагоги дошкільного навчального закладу беруть активну участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. В 2018 році буде поданий 1 посібник - з досвіду роботи музичного керівника Тодорової Н.І.

Педагогічний колектив бере участь у міських методоб’єднаннях. Вихователь-методист ДНЗ № 17 Канаєва Л.Ф.та музичний керівник Тодорова Н.І. є керівниками ММО.

На високому методичному рівні у дошкільному навчальному закладі проводяться спортивні та музичні свята та розваги. На відповідному рівні організована і проводиться робота з обдарованими та здібними дітьми, які виступають на батьківських зборах , конкурсах , фестивалях , святах та розвагах.

З метою забезпечення якісної підготовки дітей до шкільного навчання в дошкільному навчальному закладі проводяться моніторингові дослідження навчально-виховного процесу. Аналіз освітнього процесу за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» показав загальний коефіцієнт – 0,69 (достатній) , загальний коефіцієнт виховного процесу – 0, 72 (достатній).

Підводячи підсумки методичної роботи за І семестр , слід відзначити, що не всі педагоги працюють в повну міру своїх можливостей , не надають належну увагу узагальненню та розповсюдженню набутого досвіду роботи, має місце несистемне подання знань та інше, про що відзначено у довідках з контролю.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф.:

1.1. Тримати під контролем участь кожного педагога у методичній роботі дошкільного навчального закладу.

Упродовж року

1.2. Заслухати на педагогічній раді звіт педагогів , які атестуються у 2019 році, про роботу впродовж міжатестаційного періоду.

Березень 2019 року

1.3. Розробити план щодо участі педагогів ДНЗ в міських та обласних конкурсах, турнірах, семінарах , виставках-презентаціях тощо.

До 20.01.2019 року

1.4. Розглядати на нарадах при завідувачеві стан роботи педагогів зі слабкими та обдарованими дітьми.

Постійно

1.5. Відповідально ставитися до поповнення кабінету новими методичними матеріалами та їх збереження.

Постійно

2.Педагогам ДНЗ :

2.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

Постійно

2.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи.

Протягом року

2.3. Систематично працювати над поповненням груп методичними матеріалами.

Постійно

2.4. З метою підвищення результативності навчально-виховного процесу опрацьовувати та впроваджувати інноваційні методики.

Постійно

2.5. З метою вдосконалення педагогічної майстерності брати активну участь в конкурсах, виставках та презентаціях , які проводить міський відділ освіти.

Впродовж року

2.6. З метою покращення якості освітньої роботи здійснювати взаємовідвідування занять та режимних моментів педагогами.

Постійно

2.7. Вдосконалювати роботу зі здібними та обдарованим вихованцями, розвивати їх потенціал.

Постійно

2.8. Продовжувати роботу зі слабкими вихованцями , використовуючи індивідуальний та диференційований підхід.

Постійно

2.9. Систематизувати матеріли з досвіду своєї роботи в методичному кабінеті.

До 15.02.2019 року

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

Завідувач ДНЗ № 17_______________________І.М.Колованова

НАКАЗ

02.01.2019 м.Первомайський № 7

Про стан захворюваності

дітей ДНЗ № 17 за 2018 рік

Аналіз захворюваності дітей за 2018 рік у порівнянні з минулим 2017 роком зменшення. Кількість днів невідвідувань однією дитиною через хворобу становить 5,2 (у 2013 році – 3,2, у 2014 - 2,8, у 2015 - 3,0, у 2016- 5,0, у 2017- 5,6).

Найменування показників 2018 рік 2017 рік
Всього Ранній вік Дошк.вік Всього Ранній вік Дошк.вік
1 Пропущено днів всього 13 384 2 828 10 556 13 650 3 756 9894
2 Пропущено днів по хворобі 873 136 737 960 292 668
3 % пропущених по хворобі 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7
4 Пропущено по хворобі в днях на 1 дитину 5,2 4,2 5,4 5,6 7 5,1
5 Зареєстровано випадків захворювань всього 164 28 136 188 52 136
6 Зареєстровано випадків захворювань на 1000 дітей 383 875 1 007 1 093 1 238 1 046
7 Зареєстровано випадків ГРЗ та грипу 133 21 112 161 41 120
8 Зареєстровано випадків ГРЗ та грипу на 1000 дітей 796 656 830 936 976 923
9 % грипу , ГРЗ 81 75 83 85 79 88
10 Дітей всього 167 32 135 172 42 130

За 2018 рік зареєстровано 164 випадків захворювань: ясла ­ – 28, садок – 136. Із них: ГРЗ, грип – 133; в/віспа – 6, ангіна – 0; пневмонія – 3, дерматит – 1, бронхіт – 25, інфекційні захворювання – 2, інші захворювання – 127. Зовсім відсутні алергічні та інфекційні захворювання.

Найменша захворюваність відзначена в групах: №6 «Ромашка» (7 випадків, 37 днів), вихователь Баканова Марина Олександрівна, №7 «Квіточка» (12 випадків, 75 днів), вихователь Волкова Оксана Вікторівна.

Найвища захворюваність відзначена в групах №3 «Барвінок» (28 випадків, 144 дня), вихователь Ткаченко Олена Михайлівна, №4 «Усмішка» (28 випадків, 135 днів), вихователь Тимофєєва Ганна Миколаївна.

Серед груп раннього віку: група № 5 «Горобинка» , вихователь Ринза Лідія Євгеніївна - 6 випадків , пропущено 32 дня, група № 8 «Сонечко» , вихователь Кононова Любов Андріївна - 22 випадки, пропущено 104 дня.

Колектив ДНЗ продовжує працювати щодо зниження захворюваності дітей, зокрема:

1) організовує роз’яснювальну роботу з батьками з профілактики захворювань;

2) систематично проводить щеплення дітей;

3) проводить загартування вихованців;

4) проводить кварцування груп та окремих приміщень ДНЗ;

5) дотримує вимоги санітарії;

6) індивідуалізує заняття з фізичного виховання;

7) забезпечує вживання цибулі та часнику в їжу;

8) чітко дотримує режим дня;

9) забезпечує взаємодію медичного персоналу ДНЗ і Первомайського центру первинної медико-санітарної допомоги.

На підставі зазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Вихователеві-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні:

1.1. Проконтролювати доцільність роботи з батьками щодо загартування дітей у групах з підвищеним рівнем захворюваності.

До 01.03.2019

1.2. Продовжувати консультаційну роботу з вихователями з пропаганди валеологічних знань , поповнити картотеку методичної літератури з валеології «Лікуємо без ліків».

До 01.03.2019

2. Сестрі медичній старшій Кузнєцовій Надії Сергіївні:

2.1. Проводити профілактику простудних захворювань у період збільшення випадків ГРВІ.

Постійно

2.2. Розробити заходи щодо зниження захворюваності на 2019 рік та довести їх до відома працівників ДНЗ.

До 15.01.2019

2.3. Суворо контролювати дотримання працівниками санітарно-гігієнічних вимог, графіка генеральних прибирань, провітрювань, кварцування групових приміщень.

Постійно

2.4. Своєчасно виводити контактних дітей з відвідування у випадку захворювань.

Постійно

2.5. Проводити бесіди та лекції для батьків з питань профілактики різних захворювань.

Постійно

2.6. Вести загальний екран захворювань у кожній віковій групі.

3. Вихователям усіх вікових груп:

3.1. Здійснювати роботу з батьками щодо профілактики захворювань, проведення загартовувань.

Постійно

3.2. Дотримуватись вимог щодо одягу дітей відповідно до погодних умов.

Постійно

3.3. Урізноманітнювати заходи щодо загартування дітей, фізичного виховання, проведення ранкової гімнастики.

Постійно

3.4. Проводити аналіз фізичного розвитку дітей.

За вимогами

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17__________________І.М.Колованова

НАКАЗ

02.01.2019 м. Первомайський № 5

Про проведення в ДНЗ № 17 I етапу конкурсу

«Кращий вихователь Харківщини» у 2019 році

Відповідно до Положення про обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», затвердженого наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 15.03.2017 № 62 «Про затвердження Положення про обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 30.03.2017 за № 16/1566, згідно плану освітньої роботи ДНЗ № 17 на 2018/2019 навчальний рік та з метою розвитку творчості та педагогічної ініціативи вихователів закладу дошкільної освіти № 17, популяризації кращих зразків педагогічного досвіду, вдосконалення іміджу професії вихователя

НАКАЗУЮ:

1. Провести I (внутрішньосадовий) етап конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільного навчального закладу «Кращий вихователь Харківщини» за номінаціями «Вихователь дошкільних груп», «Вихователь груп раннього віку» з 29.01.2019 по 06.02.2019 за темою «Морально-етичне виховання дошкільників шляхом використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського».

2. Створити комісію у складі 3-х чоловік :

голова комісії – завідувач ДНЗ Колованова Іраїда Миколаївна;

члени комісії – вихователь – методист ДНЗ Канаєва Лариса Федорівна;

інструктор з ФК , голова ПК Гасанова Джаміля Ширалі Кизи.

3.Вихователю – методисту ДНЗ Канаєвій Ларисі Федорівні:

3.1. Разом з творчою групою ДНЗ розробити критерії оцінювання занять за 5-бальною системою.

До 14.01.2019

3.2. Скласти графік проведення занять і довести його до відома педагогів

До 14.01.2019

3.3. Оцінювати результати проведених занять за параметрами , вказаними в оцінних листах.

3.4. Результати оцінювання заносити в протокол після перегляду занять.

3.5. Оцінювати переглянуті заняття за 2 номінаціям – вихователь групи раннього віку, вихователь дошкільної групи .

3.6. Протокол підсумків переглянутих занять надати завідувачу ДНЗ для видання наказу після перегляду останнього заняття.

3.7. Привітати вихователів , які посіли перші місця , повідомити громадськість через методичний куточок.

До 11.02.2019

3.8. Надати до організаційного комітету першого (міського) заявки на участь у міському турі Конкурсу.

До 11.02.2019

4. Участь педагогів в конкурсі обов'язкова .

5.Контроль за виконанням даного наказу покладено на вихователя – методиста ДНЗ Канаєву Ларису Федорівну.

Підстава : річний план ДНЗ

Завідувач ДНЗ № 17 _____________ Колованова І.М.

НАКАЗ

02.01.2019 м.Первомайський №3

Про стан травматизму за 2018 рік

і заходи щодо його попередження

На виконання статей 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», Законів України «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я»,

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2013р. за № 1809/24341, згідно з планом роботи в закладі дошкільної освіти проводилась профілактична робота з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей.

В закладі дошкільної освіти відповідно до вимог ведеться документація, дитячий садок у цілому забезпечений нормативно-правовими документами та періодичними виданнями з цієї тематики. Працівники закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих документів, постійно проводять роботу щодо збереження життя і здоров’я вихованців, запобігання випадкам дитячого травматизму: своєчасно видають настановчі та підсумкові накази; стан роботи з цих питань розглядають на виробничих нарадах; призначено відповідального за роботу із запобігання всім видам дитячого травматизму та відповідальних за життя та здоров’я вихованців під час екскурсій, спортивних свят та інших заходів; проводять вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі; спланована і проводиться відповідна робота з вихованцями, їхніми батьками та педагогами.

Аналіз стану травмування вихованців у ДНЗ № 17 показав, що протягом 2018 року зафіксовано випадок травмування вихованки під час навчально-виховного процесу (гр..№ 4 – Підгорна Катерина). У побуті травмовано 6 дітей (гр..№2 – Кравчук Артем, гр..№5 – Богунов Кирило, Шириня Ілля, гр..№6 – Сильченко Кіра, гр..№8 – Завгородній Іван, гр..№1 – Раков Нестор) через особисту необережність та недогляд батьків (у 2017 році – 4 дитини травмовано у побуті , під час навчально-виховного процесу травмованих дітей не було).

На підставі зазначеного, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, з метою запобігти випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків

НАКАЗУЮ:

1. Уважати роботу з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в ДНЗ задовільною.

2. Систематично і послідовно удосконалювати роботу щодо створення нешкідливих та безпечних умов праці, навчання та виховання дошкільників, а також роботу щодо виключення конфліктних ситуацій серед вихованців, що призводять до травмування.

Завідувач господарства, вихователь-методист,

музичний керівник, інструктор з фізкультури, вихователі,

постійно

3. Призначити Канаєву Ларису Федорівну, вихователя-методиста, та Кочергіну Валентину Іванівну, завідувача господарства, відповідальними за роботу із запобігання всім видам дитячого травматизму та забезпечення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу в закладі.

4. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

Завідувач господарства, вихователь-методист,

музичний керівник, інструктор з фізкультури, вихователі,

протягом року

5. Включати питання із запобігання всім видам дитячого травматизму до порядку денного групових батьківських зборів.

Вихователі,

не рідше ніж один раз на квартал

6. Активізувати роботу з батьками щодо профілактики дитячого травматизму, необхідності прищеплення дітям навичок зберігати власне життя та здоров’я.

Вихователі,

упродовж 2019 року

7. Здійснювати постійний контроль за станом профілактичної роботи із запобігання всім видам дитячого травматизму.

Вихователь-методист,

упродовж 2019 року

8. Дотримуватись алгоритму дій у разі випадку травматизму під час навчально-виховного процесу (додаток).

Педагогічні працівники, сестра медична старша,

за потреби

9. Проводити відповідні інструктажі з питань охорони праці.

Вихователь-методист, завідувач господарства,

упродовж 2019 року

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 ______________________І.М.Колованова

НАКАЗ

02.01.2018 м. Первомайський № 2

Про організацію і ведення

цивільного захисту в ДНЗ № 17

в 2019 році

Згідно із Кодексом цивільного захисту України та з метою організації та ведення цивільного захисту у закладі освіти, захисту персоналу та дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програмами цивільного захисту

НАКАЗУЮ:

1. Узяти до відома, що начальником цивільного захисту дошкільного навчального закладу №17 є завідувач Колованова Іраїда Миколаївна.

2. Розподілити обов’язки з ЦЗ по закладу так:

посадова особа з питань ЦЗ— Канаєва Лариса Федорівна, вихователь-методист;

заступник посадової особи з питань ЦЗ— Баканова Марина Олександрівна, вихователь;

заступник посадової особи з питань ЦЗ із матеріально-технічного забезпечення— Кочергіна Валентина Іванівна, завідувач господарства.

3. Затвердити функціональні обов’язки начальника цивільного захисту та спеціально призначеної особи з питань надзвичайних ситуацій закладу (Додатки 1, 2).

4. Призначеним посадовим особам із ЦЗ підготувати необхідну документацію та забезпечити:

- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження вдошкільному навчальному закладі заходів щодо зменшення збитків і втрат уразі їх виникнення;

- оповіщення персоналу закладу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування його про наявну обстановку;

- захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження.

5. Створити комісію з питань надзвичайних ситуацій у такому складі:

голова комісії— Канаєва Лариса Федорівна, вихователь-методист;

члени комісії:

- Кочергіна Валентина Іванівна, завідувач господарства;

- Тодорова Наталя Іванівна , музичний керівник;

- Коротка Юлія Юріївна , комірник.

6. Розробити та затвердити план роботи комісії на 2019 рік, до 01.02.2019.

7. Для проведення спеціальних робіт і заходів ЦЗ та їх забезпечення призначити відповідні об’єктові спеціалізовані служби ЦЗ:

ланка зв’язку і оповіщення:

- командир ланки— Канаєва Лариса Федорівна, вихователь-методист,

- члени: Кочергіна Валентина Іванівна, завідувач господарства,

- Вандишева Світлана Станіславівна, прибиральниця службових приміщень;

медична ланка:

- начальник посту— Кузнєцова Надія Сергіївна, сестра медична з дієтичного харчування,

- члени: Кучерявих Лідія Вікторівна, сестра медична старша, Міхнєва Валентина Олексіївна , машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни);

ланка охорони громадського порядку:

- командир групи— Гасанова Джаміля Ширалі Кизи , інструктор з фізкультури,

- члени: Кальченко Ірина Миколаївна, помічник вихователя, Мироненко Галина Петрівна , помічник вихователя;

протипожежна ланка:

- командир ланки— Афанасьєва Наталя Іллівна , машиніст з прання білизни,

- члени: Макарова Олена Володимирівна, кастелянка, Комар Володимир Михайлович, сторож, Кобєлєва Ірина Олександрівна, кухар;

рятувальна ланка:

- командир ланки— Коротка Юлія Юріївна , комірник;

- члени: Капустенко Олена Анатоліївна, кухар, Яковенко Лариса Олексіївна , підсобна робоча кухні;

ланка видачі засобів індивідуального захисту:

- командир групи— Кочергіна Валентина Іванівна, завідувач господарства,

- члени: Макарова Олена Володимирівна, кастелянка.

8. Для теоретичної підготовки працівників закладу з питань ЦЗ, що належать до відповідних об’єктових спеціалізованих ланок ЦЗ, створити групи для навчання за 15-ти годинною програмою, розробити та затвердити всю необхідну документацію (Додаток 3).

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник ЦЗ –– завідувач ДНЗ № 17 _________________І.М.Колованова

НАКАЗ

02.01.2019 м. Первомайський №1

Про затвердження номенклатури

справ ДНЗ № 17 на 2019 рік

На виконання Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про мови в Українській РСР», «Про звернення громадян», постанов Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1004 «Про проведення експертизи цінності документів», «Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів», наказу МОН України від 13.03.2006 №183 «Про Порядок складання номенклатур справ у міністерстві», «Методичних рекомендацій з розробки та застосування примірних та типових номеклатур справ», Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, «Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуванні, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів», затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 №41 (зі змінами 2003 року), та з метою систематизації і якісного ведення діловодства в дошкільному навчальному закладі, посилення персональної відповідальності працівників закладу за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою кореспонденцією та діловими паперами

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 02.01.2018 № 1 «Про затвердження номенклатури справ на 2018 рік».

2. Затвердити номенклатуру справ дошкільного навчального закладу №17 на 2019 рік (додаток 1).

3. Вихователю – методисту, вихователям, музичному керівнику, інструктору з фізичної культури та плавання, сестрі медичній старшій, сестрі медичній з дієтичного харчування, завгоспу, комірнику:

3.1. Привести справи згідно з функціональними обов’язками у відповідальність до затвердженої номенклатури справ.

До 18.01.2019

3.2. Вести справи згідно з функціональними обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури.

Упродовж 2019 року

4. Затвердити перелік та терміни зберігання документації відповідно до додатку.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ І.М.Колованова

НАКАЗ

02.01.2019 м. Первомайський №1-аг

Про затвердження графіка

основних щорічних відпусток

працівників ДНЗ № 17 на 2019 рік

Керуючись статтею 10 Закону України «Про відпустки» від15.11.1996 №504/96-ВР, за узгодженням з профспілковим комітетом ( протокол № 116 від 02.01.2019)

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити графік щорічних основних відпусток працівників Первомайського ДНЗ №17 на 2019 рік (додається).

2.Ознайомити всіх працівників ДНЗ № 17 з графіком відпусток на 2019 рік під підпис

до 05.01.2019.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ №17 ________________ І.М.Колованова

НАКАЗ

21.12.2018 м. Первомайський №121

Про створення експертної комісії

дошкільного навчального закладу № 17

Первомайської міської ради

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і Порядку утворення та діяльності комісії з проведення експертизи цінностей документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004,

НАКАЗУЮ:

1. Створити експертну комісію з проведення експертизи цінностей документів дошкільного навчального закладу № 17 у складі:

Канаєва Л.Ф. - голова експертної комісії;

Кальченко І.М. - секретар комісії;

Тодорова Н.І. - член комісії;

Вандишева С.С. - член комісії;

Мардус С.Д. - член комісії.

2. Експертній комісії:

1.1. Провести експертизу цінностей документів, що утворилися в діловодстві навчального закладу упродовж календарного року.

Грудень 2019 року

1.2. Провести схвалення та подання на затвердження завідувачу ДНЗ описи справ до ліквідації організації і тривалого термінів зберігання документів, актів про виділення для знищення документів або справ, що не підлягають зберіганню.

Грудень 2019 року

1.3. Погодити зведену номенклатуру справ після її остаточного доопрацювання.

До 02.01.2019

1.4. Розглядати питання проведення експертизи цінності документів на засіданні експертної комісії.

Постійно

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 І.М.Колованова

НАКАЗ

20.12.2018 м. Первомайський № 120

Про підсумки роботи дошкільного

навчального закладу № 17 з цивільного захисту

в 2018 році та завдання на 2019 рік

У 2018 році на виконання Кодексу цивільного захисту, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, та відповідно до плану основних заходів цивільного захисту відділу освіти на 2018 рік, затвердженого наказом відділу освіти 26.12.2017 № 553 «Про підсумки роботи з цивільного захисту в закладах освіти м. Первомайський у 2017 році та основні заходи цивільного захисту на 2018 рік» в дошкільному закладі було проведено роботу щодо підвищення ефективності функціонування та посилення надійності ЦЗ дошкільного закладу, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

Головне завдання підготовки у сфері Цивільного захисту дошкільного закладу в 2018 році здебільшого виконані. Підготовка працівників до дій в умовах надзвичайних ситуацій була організована та проведена відповідно до вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та наказів МНС України з питань Цивільного захисту.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямоване на організацію навчання вихованців та постійного складу згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правил поведінки та основних способів захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомів надання першої допомоги тощо. З дітьми постійно проводили роботу з безпеки життєдіяльності у формі занять, бесід, ігор та розваг. Згідно з наказом Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 02.05.2018 №37 «Про підготовку та проведення Тижня безпеки дитини , комплексного об'єктового тренування та протипожежного тренування в ДНЗ № 17» у ДНЗ №17 з 07.05.2018 по 11.05.2018 вся робота в закладі була спрямована на:

- навчання керівного складу організації та проведенню заходів цивільного захисту в ЗДО;

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя у НС;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок персоналу закладу дошкільної освіти з питань захисту та дій в умовах НС;

- пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із запобігання і реагування на НС;

- перевірку дій учасників освітнього процесу та постійного складу дошкільного закладу при надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж;

- контроль знань і умінь постійного складу дошкільного закладу відповідно до програми загальної підготовки, а також під час проведення комплексного об'єктового тренування та протипожежного тренування;

- практичне закріплення дітьми теоретичного матеріалу щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій та пожеж.

Проведені заходи були націлені на вироблення готовності вихованців до дій у нестандартних ситуаціях, які можуть нанести загрозу їхньому життю та здоров’ю; запобіганню випадкам травмування.

На виконання наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 28.08.2018 №89 «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» з 17.09.2018 по 21.09.2018 проведено бесіди, рольові та дидактичні ігри, спортивні розваги , спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, поліпшення якості освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя; перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ, журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» , перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків; оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі; підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини».

У дошкільному закладі розроблений План Цивільного захисту. До постійного складу працівників ДНЗ доведено евакуаційні заходи. У дошкільному закладі наявні плани та схеми евакуації особового складу, вихованців, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

У дошкільному закладі створені невоєнізовані формування та служби Цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост, з особовим складом у яких постійно проводили заняття відповідно до розкладу занять. Визначені функціональні обов’язки начальників постів і командирів невоєнізованих формувань.

Матеріально-технічне забезпечення формувань дошкільного закладу –– недостатнє, працівники не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо. Також слід уважати недостатнім забезпечення закладу методичними посібниками, відеоматеріалами, здебільшого заняття з особовим складом невоєнізованих формувань та постійним складом дошкільного закладу проводять за конспектами лекцій, прослуханих під час курсової перепідготовки. Потребують розв’язання питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення невоєнізованих формувань ЦЗ об’єктів та постійного складу працівників засобами індивідуального захисту, забезпечення засобами колективного захисту на місці постійної дислокації.

З метою закріпити та розвивати досягнуті позитивні результати підготовки вихованців та працівників дошкільного закладу до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням Цивільного захисту (Цивільної оборони) дошкільного закладу на 2019 рік уважати підвищення рівня ефективності функціонування єдиної державної системи Цивільного захисту населення і територій, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на роз’ясненні серед педагогічних працівників, технічно-обслуговуючого персоналу, вихованців Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2009 р. № 814, навчанні їх правил поведінки та основних способів захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомів надання першої медичної допомоги.

Упродовж 2019 року

3. Розробити та затвердити план основних заходів підготовки ЦЗ дошкільного закладу на 2019 рік (додаток 1), графік проведення Тижня безпеки дітей у дошкільному закладі в 2018/2019 навчальному році.

4. Навчання працівників дошкільного закладу організувати та здійснювати за категоріями:

- особи керівного, командно-начальницького складу ЦЗ;

- працівники, які належать до складу невоєнізованих формувань ЦЗ;

- працівники, які не належать до складу невоєнізованих формувань ЦЗ.

5. Поточну підготовку керівного, командно-начальницького складу, працівників, які належать до складу невоєнізованих формувань ЦЗ , працівників, які не належать до складу невоєнізованих формувань ЦЗ , проводити за місцем роботи у складі навчальних груп згідно із планом і тематикою занять та графіком проведення занять з Цивільного захисту (додаток 6).

6. Підготовку особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ проводити за місцем роботи згідно з тематикою (додаток 4) обсягом 15 годин під керівництвом командирів формувань. Зміст тем розробити з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних чинних нормативно-правових актів у галузі охорони праці, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування на них.

7. Навчання працівників, які не належать до складу формувань ЦЗ проводити в обсязі 12 годин на планових заняттях у складі навчальних груп у період підготовки до навчань з ЦЗ (додаток 5).

Під час проведення занять особливу увагу приділяти відпрацюванню порядку дій у різних екстремальних ситуаціях як у дошкільному закладі, так і в побуті, наданню само- та взаємодопомоги.

8.До проведення занять з надання першої медичної допомоги залучати медичних працівників, які працюють у дошкільному закладі.

9. Додатково для підвищення рівня знань з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій використовувати систему навчання у галузі охорони праці, ввідні, первинні, повторні та цільові інструктажі.

10. Навчальний рік у сфері Цивільного захисту розпочати з 09 січня 2019 року

11.Надавати до Первомайського міського відділу освіти у встановлені терміни:

1) звіти встановлених зразків про виконання вимог і заходів ЦЗ;

2) звіти та накази про підсумки проведення «Дня ЦЗ» та «Тижня безпеки дитини» в дошкільному закладі;

3) доповіді про стан і підготовку Цивільного захисту дошкільного закладу в 2019 році.

12. Освітню роботу з дітьми дошкільного віку з питань охорони життя і здоров’я дітей, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях здійснювати через різні види діяльності дітей: навчальну, трудову, ігрову, художню тощо.

Упродовж року

13. Підсумком виховної роботи з дітьми та закріпленням знань, отриманих педагогічним складом у ході занять із Цивільного захисту, вважати проведення «Тижня безпеки дитини».

Травень 2019 року

14 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник ЦЗ –– завідувач ДНЗ № 17 _______________І.М. Колованова

НАКАЗ

30.11.2018 м.Первомайський № 118

Про організацію і проведення новорічних свят

у дошкільному навчальному закладі у 2018 році

На виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» , забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму під час проведення канікул у зимовий період 2018/2019 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними за охорону життя вихованців, запобігання дитячого травматизму, виникнення пожеж під час проведення новорічних свят, дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки завгоспа Кочергіну В.І. та вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

2. Канаєвій Л.Ф., вихователю-методисту:

2.1. Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму всіма учасниками освітнього процесу.

Постійно

2.2. Скласти графік проведення новорічних ранків з урахуванням віку дітей.

До 03.12.2018

2.3. Провести інструктаж з усіх питань безпеки життєдіяльності під час проведення масових заходів для учасників освітнього процесу.

До 17.12.2018

2.4. Розробити план виховної діяльності на зимові канікули, передбачити проведення для вихованців театральних вистав, організацію екскурсій тощо для відпочинку дітей.

До 07.12.2018

3. Кочергіній В.І., завгоспу:

3.1. Провести відповідну роботу з технічним персоналом дошкільного навчального закладу щодо охорони життя, попередження дитячого травматизму, виникнення пожеж під час навчально-виховного процесу, дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки в зимовий період.

До 17.12.2018

3.2. Вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення новорічних свят.

До 28.12.2018

3.3. Забезпечити приміщення музичної зали засобами та інвентарем протипожежної безпеки.

До 17.12.2018

4. Вихователям:

4.1. Провести з дітьми бесіди з питань пожежної безпеки під час новорічних свят, про дотримання правил безпечної поведінки з легкозаймистими та токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами та речовинами тощо.

До 17.12.2018

4.2. Під час проведення новорічних ранків подарунки у вигляді солодощів дозволяються лише за наявності сертифікату якості. Сертифікати надавати старшій медичній сестрі Кузнєцовій Н.С. завчасно.

До 28.12.2018

4.3. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з батьками щодо використання безпечних прикрас новорічного вбрання дітей.

До 17.12.2018

5. Кузнєцовій Н.С., сестрі медичній старшій, забезпечити неухильне виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму.

Постійно

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17____________________І.М.Колованова

НАКАЗ

28.11.2018 м. Первомайський № 115

Про результати комплексного вивчення

стану освітнього процесу

в середній групі № 7 «Квіточка»

Згідно з планом роботи та графіком внутрішньосадового контролю закладу дошкільної освіти з 12.11.2018 по 23.11.2018 року було проведене комплексне вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в середній групі № 7 «Квіточка» , вихователь Волкова О.В.

Перевірку здійснювала комісія у складі:

- Колованова І.М. - завідувач ДНЗ;

- Канаєва Л.Ф. - вихователь-методист ДНЗ, спеціаліст вищої категорії;

- Кузнєцова Н.С. - сестра медична старша ДНЗ.

Вивчення проведено з метою ознайомлення з системою роботи вихователя групи, методами і формами взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу в групі.

Вивчення охоплювало такі питання:

1. Матеріально-технічне та методичне забезпечення групи.

2. Компетентність вихователя у навчанні та вихованні дітей:

- планування, доцільність використання форм і методів навчання,

- здійснення індивідуального та диференційованого підходу до дітей,

- взаємозв’язок з іншими учасниками освітнього процесу в групі,

- збереження здоров’я дітей.

3. Рівень знань, умінь і навичок дітей.

4. Робота з батьками.

5. Ведення документації.

В ході вивчення стану освітньої роботи в групі з’ясувалось, що матеріальне забезпечення відповідає нормам санітарного забезпечення та створює необхідні умови для проведення повноцінного навчально-виховного процесу:

- меблі відповідають віку дітей,

- кожна дитина забезпечена індивідуальними меблями, посудом, постільною білизною,

- у робочому стані сантехніка; освітлення і тепловий режим відповідають нормі,

- сформовано розвивальне середовище, обладнані ігрові зони,

- в наявності ігровий матеріал: дидактичний, розвивальний, будівельний.

У групі правильно сформоване розвивальне середовище: є пізнавально-інтелектуальний центр (куточок логіко-математичного розвитку, національний, куточок природи), фізкультурно-оздоровчий центр (спортивний і валеологічний куточки), ігровий центр (куточок с/р ігор, будівельний), мовленнєвий центр (куточок книги, мовленнєвий), художньо-естетичний центр (куточок образотворчості та музичний), центр самоорганізації (куточок праці, чергових). Створено куточок живої і неживої природи, є акваріум з рибками, кімнатні квіти, шишки, гербарій трав, насіння дерев та інших рослин. Оснащення розвивальних центрів постійно оновлюється та поповнюється, змінюється відповідно до нових ідей, задумів, сезонності, вікових особливостей дітей та їхніх запитів.

У процесі перевірки було переглянуто 14 занять, 6 режимних моментів. Більшість занять і режимних моментів проведені на достатньому методичному рівні. Оксана Вікторівна ретельно готується до занять, добирає багато різноманітного демонстраційного і роздавального матеріалу.

Приділяє увагу індивідуальній роботі з дітьми, забезпечує умови для розвитку і зростання активності кожного, ініціативної поведінки при ознайомленні з навколишніми предметами, світом, а також при встановленні контактів, спілкуванні. Навчає дітей спілкуватися у ході різних видів діяльності, під час виконання трудових доручень, ігор тощо. Постійно використовує особистісно-орієнтований та диференційований підхід. Заняття проводяться з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей. Варіанти занять: комплексні, інтегровані, заняття-досліди, заняття-екскурсії.

Вихователь Волкова О.В. багато уваги приділяє розвитку творчих здібностей вихованців, організовує пошуково-дослідницьку діяльність. В групі є багато дидактичного матеріалу природознавчої спрямованості, виготовлені різноманітні ігри, посібники.

На достатньому рівні ведеться перспективне планування роботи, яке розкриває основні проблеми навчання й виховання на місяць. Планування допомагає вихователю систематично проводити попередню роботу з дітьми, підбирати відповідний матеріал для ігор, занять, індивідуальної роботи.

Вихователь постійно використовує виносний матеріал для самостійних ігор дітей на прогулянці, вдало його застосовує в роботі з дітьми, проводить ігри різної рухової активності, фізкультурні комплекси на повітрі, спостереження, використовує художнє слово.

Велику увагу вихователь приділяє індивідуальній роботі з батьками, вони постійні активні учасники музичних і спортивних свят та розваг. Проводить консультації для батьків з попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я дітей, оформлює стенди, папки-пересувки. Своєчасно надає батькам всю необхідну інформацію, працює з ними в тісній взаємодії.

Алепоряд з позитивним досвідом роботи вихователя було виявлено і певні недоліки. Так, вихователь планує роботу з розвитку мовлення дітей здебільшого на заняттях, прогулянках, під час організованої пізнавальній діяльності у другій половині дня, але недостатньо уваги приділяє плануванню індивідуальної роботи з дітьми.

Основним недоліком проведення занять на середньому рівні була недостатня робота по збагаченню словника дітей, виправленню мовних помилок. Основним недоліком проведення занять на середньому рівні була недостатня робота по збагаченню словника дітей, мало уваги приділяється активізації мови кожної дитини під час заняття.

Загальний коефіцієнт знань дітей групи на початок 2018/2019 навчального року становить К=0,72 (достатній), що є гарним показником освітньої роботи, яка проводилась з дітьми у ІІ молодшій групі.

Документація в групі ведеться відповідно до вимог та Номенклатури справ. На період перевірки до стану ведення документації зауважень не було.

На підставі зазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Вихователеві-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні провести консультацію для вихователя Волкової Оксани Вікторівни щодо організації роботи з розвитку спілкування і становлення початкової комунікативної компетентності дитини, використання інформаційно — комунікаційної технології.

До 28.12.2018

2.Вихователю групи Волковій Оксані Вікторівні:

2.1. Використовувати технології на розвиток комунікативних умінь дітей, виховання культури спілкування і мови, виправляти мовні помилки дітей, стежити за правильністю свого мовлення.

Постійно

2.2. З метою укріплення здоров'я дітей проводити заходи з загартування з урахуванням природних умов, температури повітря в приміщенні; впроваджувати та використовувати в повсякденній роботі з дітьми інноваційні оздоровчі технології.

Постійно

2.3. Поповнити, оновити предметно-ігрове розвивальне середовище групи; систематизувати його відповідно віку дітей.

До 01.02.2019

2.4. Підтримувати і стимулювати пізнавальну активність дітей, створювати умови для дослідництва, сприяти вихованню цілеспрямованості в діяльності та поведінці.

Постійно

2.5. Доповісти про виконану роботу на нараді при завідувачеві.

До 04.02.2019

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17___________________І.М.Колованова

НАКАЗ

26.11.2018 м.Первомайський № 114

Про затвердження рішення педагогічної ради

«Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників

через впровадження спадщини В.О. Сухомлинського»

На основі ухваленого рішення педагогічної ради «Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників через впровадження спадщини В.О. Сухомлинського» (протокол № 2 від 26.11.2018 року), з метою упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу, морально-етичного виховання дошкільників як основи становлення особистості, формування духовно збагаченого громадянина України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення педагогічної ради «Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників через впровадження спадщини В.О. Сухомлинського» від 26.11.2018 року.

2. Вихователю-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні:

2.1. Розробити методичні рекомендації педагогам дошкільних груп щодо морально-етичного виховання дошкільників через впровадження спадщини В.О. Сухомлинського.

До 17.12.2018

2.2. Забезпечувати необхідні умови для формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, здатної на глибокі почуття і переживання особистості.

Впродовж 2018/2019 навчального року

3. Педагогічному колективу, впродовж 2018/2019 навчального року:

3.1. Використовувати казки та оповідання В.Сухомлинського на різних заняттях, прогулянках як художньо-ілюстративну складову морально-етичного виховання дошкільників, для передачі етичних норм, моральних законів і правил від вихователя до вихованця.

3.2. Впроваджувати ефективний педагогічний досвід з формування у дітей позитивно-емоційного ціннісного ставлення до однолітків, гуманних взаємин.

3.3. Сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії, спонукати їх до активної діяльності, необхідності побудови довірчих і дружніх взаємин, виховувати прикладом дорослих (педагогів, батьків, національних героїв).

3.4. Використовувати різноманітні методи, прийоми, методики виховання і навчання з метою вироблення у вихованців звички до моральної поведінки, поваги до норм, які регулюють їхні повсякденні стосунки, — виховання культури спілкування, спільної діяльності.

3.5. Проводити роботу з батьками щодо формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, здатної на глибокі почуття і переживання особистості, творця прекрасного і доброго.

3.6. З метою підвищення теоретичного рівня та компетентності вихователів опрацювати журнал «Дошкільне виховання» №8/2018 – До 100-річчя від дня народження В.Сухомлинського.

До 01.01.2019

4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 __________________І.М.Колованова

НАКАЗ

12.11.2018 м. Первомайський № 113

Про посилення роботи щодо поширення

серед батьків психолого-педагогічних

та фізіологічних знань про дітей

раннього і дошкільного віку

На виконання ст. 8, 11 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами і доповненнями) та з метою організувати психолого-педагогічну просвіту серед громадськості, активізувати діяльність працівників дошкільного навчального закладу щодо поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього і дошкільного віку, збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою

НАКАЗУЮ:

1. Організувати при дошкільному навчальному закладі консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють, з 01.11.2017.

1. Вихователеві-методисту Канаєвій Л.Ф.:

1.1. В ДНЗ № 17 здійснювати роботу консультативного пункту для батьків або осіб, які їх замінюють згідно затвердженого плану та графіку.

1.2. До 16.11.2018 провести моніторинг потреб батьків щодо виховання дітей раннього та дошкільного віку. На основі моніторингу до 19.11.2018 розробити орієнтовні цикли лекцій і консультацій для батьків про психофізичний розвиток дітей дошкільного віку.

1.3. До 26.11.2018 організувати виставку книжок та журналів для батьків з метою поширення серед них психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, представлення досвіду родинного виховання.

1.4. Організувати систематичне проведення індивідуальних консультацій, психологічного лекторію для педагогів та батьків.

1.5. Вивчити та узагальнити впродовж року кращий досвід дошкільних навчальних закладів міста щодо поширення психолого-педагогічних та фізіологічних знань серед батьків, ознайомити з ним працівників дошкільного навчального закладу.

2. Вихователям груп:

2.1. Залучати батьків, інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.

2.2. До 26.11.2018 підготувати тематичні інформаційні бюлетені, вісники, газети тощо для батьків.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 І.М.Колованова

НАКАЗ

12.11.2018 м. Первомайський № 112

Про організацію та проведення

виставки новорічних композицій

«Кришталева казка»

Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 на 2018/2019 навчальний рік, з метою виявлення та розвитку творчих здібностей всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяння у творчій самореалізації дітей, їх батьків та вихователів

НАКАЗУЮ:

1.Провестив ДНЗ № 17 з 19.12.2018 по 12.01.2019 виставку новорічних композицій, виготовлених батьками та дітьми на тему «Кришталева казка».

2.Призначити відповідальними за організацію виставки вихователів Баканову Марину Олександрівну, Савченко Тетяну Вікторівну , Ринзу Лідію Євгеніївну.

3. Відповідальним за організацію виставки:

3.1. Повідомити батькам вимоги до оформлення експонатів виставки.

До 26.11.2018 року

3.2. Естетично оформити виставку новорічних композицій.

До 19.12.2018 року

3.3. Підготувати повідомлення та фото композицій для сайту ДНЗ, відзначити найкращі.

До 12.01.2019 року

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

Завідувач ДНЗ№ 17 ______________Колованова І.М.

НАКАЗ

05.11.2018 м. Первомайський № 109

Про підсумки тематичного вивчення

«Національно-патріотичне виховання дошкільників

за творами В.Сухомлинського»

Згідно річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 17, наказу по ДНЗ від 03.10.2018 № 103 «Про проведення тематичного вивчення «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського» та з метою вивчення стану роботи з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу, виховання патріотизму як основи становлення особистості, формування духовно збагаченого громадянина України в дошкільних групах проведено тематичне вивчення «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського».

Метою тематичного вивчення було:

- проаналізувати роботу педагогів з формування у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів шляхом використання творів В.Сухомлинського;

- вивчити відповідність планування роботи з дітьми різних вікових груп вимогам освітньої Програми для дітей від двох до семи років «Дитина» з даного питання;

- наявність, облаштування та функціонування куточка книги в усіх вікових групах дошкільного закладу.

Під час тематичної перевірки вивчалися питання:

1. Створення оптимальних умов для організації роботи по формуванню у дітей патріотичних та морально-духовних почуттів:

- перспективне та календарне планування роботи відповідно вимогам програми «Дитина», віковій групі;

- оцінка оснащення педагогічного процесу дидактичним матеріалом;

- створення умов щодо патріотичного виховання дошкільників поза заняттями.

2. Різноманітність форм і методів роботи з дітьми з патріотичного виховання:

- використання дидактичних ігор, навчально-методичних посібників;

- час і місце використання художніх творів В.Сухомлинського в системі роботи по вихованню свідомого громадянина і патріота.

3. Виявлення рівня обізнаності дітей.

Під час перевірки були переглянуті заняття, бесіди, прогулянки, організація роботи поза заняттями; перевірено плани навчально-виховної роботи з дітьми, організація розвивального середовища (облаштування українських куточків, куточків книги).

В результаті перевірки виявлено:

- заняття та інші форми роботи з дітьми відбуваються згідно затвердженого режиму дня;

- плануються художнє слово, індивідуальна робота, дидактичні ігри та бесіди народознавчого змісту;

- проводиться відповідна робота в українських куточках, влаштовані та функціонують куточки книги;

- вихователі використовують педагогічну спадщину В.Сухомлинського в роботі з дітьми.

Згідно з річним планом роботи завдання та зміст роботи з національно-патріотичного виховання в дошкільному закладі визначаються вимогами Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», Базовим компонентом дошкільної освіти України, парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина».

Педагоги закладу працюють над вирішенням наступних питань:

- ознайомлення з історією краю, життям і побу­том народу України, з рідною культурою і куль­турами інших народів;

- формування почуття любові до Батьківщини, ціннісного ставлення до українського народу, держави, нації; навчання державної мови;

- формування всебічно розвиненої особистості зі стійки­ми моральними поглядами;

- навчання дітей узагальнювати влас­ний досвід, регулювати свою поведінку й поводитись мораль­но в повсякденному житті;

- закріплення соціально-моральних норм в свідомості дитини на різних прикладах, в різних ситуаціях; формування навичок життєвої компетентності.

На підставі аналітичної довідки за результатами тематичного вивчення «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського» (додається) та з метою усунення виявлених недоліків, підвищення рівня навчально-методичної освіти вихователів

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома аналітичну довідку за підсумками тематичної перевірки (додаток 1).

2. Роботу ДНЗ № 17 з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу, виховання патріотизму як основи становлення особистості, формування духовно збагаченого громадянина України вважати організованою та здійснюваною на достатньому рівні.

3. Вихователям усіх вікових груп:

3.1. Вдосконалювати планування за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», приділяти увагу різним формам роботи з дітьми з питань національно-патріотичного виховання.

упродовж навчального року, вихователі

3.2. З метою підвищення теоретичного рівня та компетентності вихователів опрацювати журнал «Дошкільне виховання» №8/2018 – До 100-річчя від дня народження В.Сухомлинського.

до 01.01.2019, вихователі

3.3. Систематично проводити роботу по ознайомленню дошкільників з українськими традиціями і звичаями, з творами класиків української літератури.

упродовж навчального року, вихователі

3.4. Опрацювати журнал «Дошкільне виховання» №2/2018 статті:

- Дошкільник і книжка: щоб знайомство було вдалим.

- Використання методів і прийомів на заняттях з художньої літератури.

- Вимоги до оформлення куточка дитячої книжки.

В групах №2, №3, №4, №10 усунути недоліки у влаштуванні та функціонуванні куточку книги, виявлені під час перевірки.

до 01.02.2019 року, вихователі

3.5. Збагачувати словник дітей, стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи описами її об’єктів і явищ на заняттях, під час спостережень у природі, прогулянок, праці шляхом використання народознавчого матеріалу, а саме: дидактичних, рухливих та народних ігор, казок, віршів, народних прикмет, приказок, загадок, прислів’їв, усної народної творчості, а також творів В.О.Сухомлинського.

постійно, вихователі

3.6. Залучати батьків до роботи з формування у дітей свідомого патріотизму у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

постійно, вихователі

4. Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф. підсумки тематичного вивчення з стану роботи з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу, виховання патріотизму як основи становлення особистості, формування духовно збагаченого громадянина України та аналіз проблем щодо поліпшення ефективності роботи з даного питання довести до відома педагогів на засіданні педагогічної ради дошкільного навчального закладу

26.11.2018

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя – методиста Канаєву Л.Ф.

Завідувач ДНЗ № 17 _____________________І.М.Колованова

НАКАЗ

17.10.2018 м.Первомайський № 108

Про підготовку та проведення

педагогічної ради «Плекаємо особистість» -

морально-етичне виховання дошкільників

через впровадження спадщини В.Сухомлинського»

Відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти , з метою упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу, виховання патріотизму як основи становлення особистості, формування духовно збагаченого громадянина України

НАКАЗУЮ:

1. Провести 26.11.2018 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради дошкільного навчального закладу на тему «Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників через впровадження спадщини В.Сухомлинського»

2. Відповідальною за педагогічну раду призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Ринза Лідія Євгенівна,

Волкова Оксана Вікторівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 29.10.2018 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 19.11.2018 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 ______________ І.М.Колованова

НАКАЗ

17.10.2018 м. Первомайський № 107

Про проведення комплексного вивчення

стану освітнього процесу

в середній групі № 7 «Квіточка»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в середній групі № 7 «Квіточка»

НАКАЗУЮ:

1. Провести комплексне вивчення стану освітнього процесу в середній групі № 7 «Квіточка», в термін з 12.11.2018 по 23.11.2018.

2. Затвердити склад експертної комісії у складі:

- Колованова І.М. - завідувач ДНЗ;

- Канаєва Л.Ф.- вихователь-методист ДНЗ, «спеціаліст вищої категорії»;

- Кузнєцова Н.С. - сестра медична старша ДНЗ.

3. Затвердити робочу програму комплексного вивчення стану освітнього процесу в середній групі № 7 «Квіточка».

4. До 22.11.2018 ознайомити вихователя Волкову О.В., помічника вихователя Муратову Т.Г. з робочою програмою комплексного вивчення стану освітнього процесу в середній групі № 7 «Квіточка».

5. Членам комісії до 27.11.2018 здати довідки за результатами комплексного вивчення стану освітнього процесу в середній групі № 7 «Квіточка».

6. До 30.11.2018 узагальнити матеріали комплексного вивчення стану освітнього процесу в середній групі № 7 «Квіточка» до наказу.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 ______________________І.М.Колованова

НАКАЗ

17.10.2018 м. Первомайський № 106

Про проведення атестації

педагогічних працівників

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 №1473 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 10 січня 2012 р. за №14/20327, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за №1417/23949), з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, на підставі рішення атестаційної комісії I рівня Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Казка» (протокол від 16.10.2018 року № 2)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план роботи атестаційної комісії І рівня дошкільного навчального закладу № 17 на 2018/2019 навчальний рік.

2. Затвердити список педагогічних працівників , які атестуються атестаційною комісією І рівня дошкільного навчального закладу № 17:

Тодорова Наталя Іванівна, музичний керівник;

Гасанова Джаміля Ширалі кизи, інструктор з ФК;

Кононова Любов Андріївна, вихователь;

Машкіна Тетяна Валеріївна, вихователь;

Моргун Алла Миколаївна, вихователь.

3. Атестаційній комісії ДНЗ № 17 забезпечити протягом 2018/2019 навчального року організоване проведення атестації педагогічних працівників:

1) вивчити роботу педагогічних працівників протягом жовтня-березня поточного навчального року, узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури працівника і оформити атестаційні листи у чотирьох примірниках за формою;

до 15.03.2019

2) урахувати за підтвердження (встановлення) кваліфікаційних категорій, присвоєння педагогічних звань при визначення посадового окладу (ставки заробітної плати).

4. Заслухати на педагогічній раді звіти педагогічних працівників, які атестуються.

березень 2019 року

5. Ознайомити педагогічних працівників з їх атестаційними листами (під розпис).

до 10.03.2019

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17______________________І.М.Колованова

НАКАЗ

03.10.2018 м.Первомайський №105

Про роботу щодо зниження

захворюваності дітей

за ІІI квартал 2018 року

Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2018/2019 навчальний рік проведено аналіз захворюваності дітей у ІІІ кварталі 2018 року , який показав , що захворюваність складає випадків 21 (ранній вік – 5, дошкільний вік – 16), у 2017 році цей показник складав 46 (ранній вік – 14, дошкільний вік – 32).

За ІІІ квартал 2018 року середній показник захворюваності становить 1,3%, в тому числі ранній вік – 1,8% , дошкільний вік – 1,1%.

За захворюваннями на ГРЗ та грип – 17 випадків (у 2017 році – 28 випадків).

За хворобою було пропущено 4 705 днів усього , в тому числі ранній вік – 673, дошкільний вік – 4032 (у 2017 році цей показник складав 5500 днів , в тому числі ранній вік – 1372, дошкільний вік - 4128).

Протягом ІІІ кварталу 2018 року проводилися заняття з валеологічного виховання, здійснювалася робота з формування культурно-гігієнічних навичок під час занять та режимних моментів , планомірно проводилась фізкультурно-оздоровча робота по зміцненню та збереженню здоров’я дітей. Дотримувався повітряно-тепловий режим, проводилися кварцювання приміщень, поточна та заключна дезінфекція. Згідно плану проводилися щеплення дітей. Медичні працівники проводили санітарно-просвітницьку роботу з педагогічним колективом та батьками. Питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих обговорювалися на групових та загальних батьківських зборах у вересні місяці.

З метою належної організації фізкультурно-оздоровчої роботи, покращення умов перебування дітей в закладі, дотримання вимог щодо зміцнення та збереження здоров’я дітей

НАКАЗУЮ:
1. Сестрам медичним старшим закладу дошкільної освіти Кузнєцовій Надії Сергіївні, Кучерявих Лідії Вікторівні:

1.1. Посилити контроль за дотриманням належного температурного режиму в закладі дошкільної освіти, за неухильним виконанням санітарно-гігієнічних вимог вихователями, помічниками вихователів, санітарно-гігієнічних вимог під час введення карантинного режиму в групах.

Постійно

1.2. Продовжувати роботу щодо аналізу стану захворюваності дітей , інформацію надавати в Первомайський міський відділ освіти.

Щоквартально , до 5-го числа поточного місяця

1.3. З метою удосконалення медичного обслуговування дітей, в тому числі своєчасного проведення щеплень, раннього виявлення захворювань у дітей, попередження інфекційних захворювань; співпраці працівників закладу та батьків в правильній організації режиму дня, підготовки дитини до перебування у дошкільному закладі, покращення умов адаптаційного періоду підтримувати зв’язок з Первомайською дитячою поліклінікою.

Постійно

2. Вихователям дошкільного навчального закладу:

2.1. В повному обсязі вживати комплексні заходи щодо зміцнення здоров’я дітей.

Постійно

2.2. Впроваджувати в практику передові інноваційні оздоровчі технології та педагогічні методики, які сприяють фізичному і психічному здоров’ю дітей.

Постійно

2.3. Активізувати загартування дітей шляхом широкої аерації приміщень.

Постійно

2.4. Під час введення в групах карантину упродовж дня збільшувати час перебування дітей на свіжому повітрі. Проводити огляди дітей з термометрією із занесенням відповідних записів у зошит.

Щоденно

2.5. Удосконалювати просвітницьку роботу з батьками з питань здорового способу життя, зміцнення здоров’я свого і дітей.

Постійно

2.6. Поновити та доповнити в батьківських куточках інформацію щодо попередження виникнення та розповсюдження ГРЗ.

До 16.10.2018

3. Завгоспу Кочергіній Валентині Іванівні:

3.1. Тримати на контролі санітарно-технічний стан приміщень. Забезпечувати своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт.

Постійно

3.2. Своєчасно і в повному обсязі замовляти продукти харчування та приймати їх при наявності супроводжувальних документів, згідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей в ЗДО.

Постійно

4. Педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу:

4.1. Забезпечувати оптимальний температурний режим у ЗДО, систематичне вологе прибирання та провітрювання приміщень,

Постійно

4.2. Створювати найбільш сприятливі умови для правильного фізичного розвитку дітей, підвищення загального опору, опірності дитячого організму щодо інфекцій (ранкова зустріч дітей на свіжому повітрі, щоденні заняття фізичною культурою, спортивними вправами, рухливими іграми, проведення загартувальних заходів повітрям, сонцем, водою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей).

Постійно

4.3. При перших ознаках захворювання дитину ізолювати від колективу , повідомити її батьків та адміністрацію ЗДО.

Постійно

4.4. Не допускати прийому до дошкільного навчального закладу дітей із симптомами ГРЗ та таких, що були відсутні тривалий час без наявності відповідної медичної довідки про задовільний стан здоров’я та попереднього огляду старшою медичною сестрою закладу.

Постійно

4.5. Неухильно дотримуватися санітарних вимог при організації навчально-виховного процесу та харчування вихованців в групі.

Постійно

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17_________________________І.М.Колованова

НАКАЗ

03.10.2018 м. Первомайський №104

Про виконання норм харчування дітей

у закладі дошкільної освіти

за ІІІ квартал 2018 року

Аналіз стану харчування за ІІІ квартал 2018 року показав, що харчування в ДНЗ було організоване відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227.

Сестра медична старша Кузнєцова Надія Сергіївна , сестра медична з дієтичного харчування Радівілова Світлана Анатоліївна та комірник Коротка Юлія Юріївна постійно контролювали якість продуктів харчування від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснювали суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів харчування , технологією приготування їжі. Регулярно проводили зняття проб їжі, виставляли добові проби. Сестра медична старша Кузнєцова Надія Сергіївна , сестра медична з дієтичного харчування Радівілова Світлана Анатоліївна своєчасно вели всю необхідну документацію.

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів харчування та продовольчої сировини складали щоденне меню згідно з картотекою страв.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину проводили аналіз та корекцію виконання натуральних норм харчування.

Аналіз показав, що за ІІІ квартал 2018 року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 82 % - ясла , 74% - сад (у порівнянні з III кварталом 2017 року 84 % - ясла , 76% - сад) , зокрема:

Продукти Виконання норм, % У середньому за 1 день на одну дитину
ясла садок ясла садок
Хліб 97 98 73 118
Борошно 91 76 14 19
Крупи 100 84 30 38
Картопля 94 82 123 155
Овочі 69 71 123 162
Цукор 100 91 35 41
Масло 95 95 11 20
Олія 89 82 5 7
Яйце 100 77 1/4 1/3
Молоко 46 51 160 204
Сир 57 62 20 28
М`ясо 104 87 62 87
Риба 23 15 5 7

Підрахунки хімічного складу харчування показали, що за щоденної норми отримання білків, жирів і вуглеводів дітьми раннього та дошкільного віку фактично становлять:

- білків –– 44 – ясла (94%), 52 – сад (76%) від норми 46,6 – ясла , 68,1 – сад;

- жирів –– 41,2 – ясла (90%), 65 – сад (91%) від норми 45,6 – ясла , 71,7 – сад;

- вуглеводів –– 156,2 – ясла (93%), 224 – сад (94%) від норми 167,6 – ясла , 239,2 – сад;

- калорійність їжі –– 1145,1 – ясла (91%), 1606 – сад (86%) від норми 1267,2 – ясла , 1874,8 – сад.

Отже, аналіз щоденних норм харчування та хімічного складу їжі показав, що діти як раннього, так і дошкільного віку, білків і жирів отримують у недостатній кількості, унаслідок чого калорійність їжі знижена.

На основі зазначеного та з метою організувати повноцінне, якісне харчування дошкільників у ЗДО

НАКАЗУЮ:

1. Сестрі медичній старшій Кучерявих Лідії Вікторівні та сестрі медичній з дієтичного харчування Кузнєцовій Надії Сергіївні , постійно:

1.1. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування в ЗДО.

1.2. Приймати продукти харчування разом з комірником тільки високої якості відповідно до Державних стандартів, з усіма супровідними документами.

1.3. Проводити зняття проб готових страв кожного прийому їжі безпосередньо з котла за 30 хв. до видавання в обсязі не більше ніж порція відповідно до переліку страв за меню-розкладкою.

1.4. Забезпечити належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

1.5. Здійснювати відбирання та зберігання добових проб раціону згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

1.6. Продовжувати стежити за різноманітністю продуктів харчування в раціоні дітей та коригувати їх згідно з таблицею взаємозаміни.

1.7. Посилити контроль за дотриманням режиму харчування, режиму отримання їжі та питного режиму.

1.8. Своєчасно проводити заміну продуктів харчування в разі несвоєчасної доставки, ураховуючи їх біологічну цінність.

1.9. Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов з метою попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

1.10. Надавати інформацію про виконання натуральних норм харчування за встановленим зразком в Первомайський міський відділ освіти.

До 05 числа щомісяця

1.11. Взяти участь в роботі загальних батьківських зборів , виступити з консультацією за темою «Забезпечення повноцінного харчування дітей влітку».

Травень 2019

2. Комірникові Короткій Юлії Юріївні , постійно:

1.1. Своєчасно замовляти продукти харчування та продовольчу сировину в необхідній кількості за встановленим зразком в Первомайському міському відділі освіти.

1.2. Приймати продукти харчування тільки високої якості відповідно до Державних стандартів, з усіма супровідними документами.

1.3. Вести журнал обліку продуктів харчування відповідно до вимог ведення ділової документації.

1.4. Утримувати комору та обладнання в належному санітарно-гігієнічному стані.

3. Кухарям Шевченко Вірі Андріївні , Капустенко Олені Анатоліївні , Кобелєвій Ірині Олександрівні , постійно:

1) Суворо дотримувати технології приготування їжі, термінів зберігання та реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

2) Видавати їжу згідно з графіком та нормами харчування на кожну дитину.

3) Використовувати спецодяг, інвентар, електроприлади лише за призначенням.

4) Забезпечити належний санітарний стан харчоблоку.

5) Проводити щоденний огляд на гнійничкові захворювання та кишкову дисфункцію.

4. Помічникам вихователів:

1) Суворо дотримувати режим харчування дітей у кожній віковій групі.

2) Здійснювати роздавання їжі згідно з вихідними нормами на кожну дитину.

3) Виконувати вимоги санітарних правил щодо харчування дітей у кожній віковій групі.

5. Вихователю-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні , постійно:

1) Посилити контроль за проведенням відповідної навчально-виховної роботи щодо організації харчування, а саме:

- за організацією чергування дітей дошкільного віку;

- за дотриманням правил сервірування столу;

- за формуванням у дітей культури їжі.

6. Вихователям усіх вікових груп , постійно:

1) Виховувати культурно-гігієнічні навички у дітей відповідно до програмових та методичних вимог.

2) Продовжувати роботу з дітьми щодо виховання навичок культури їжі.

3) Активізувати роботу з батьками щодо необхідності надавати дітям збалансоване раціональне харчування та проводити вітамінотерапію.

4) Проводити роз’яснювальну роботу між батьків та дітей щодо профілактики харчових отруєнь, виконання правил особистої гігієни та дотримання санітарних норм.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17__________________І.М.Колованова

НАКАЗ

03.10.2018 м. Первомайський № 103

Про проведення тематичного вивчення

«Національно-патріотичне виховання дошкільників

за творами В.О.Сухомлинського»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення стану роботи з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу, виховання патріотизму як основи становлення особистості, формування духовно збагаченого громадянина України

НАКАЗУЮ:

1.Провести тематичне вивчення «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.О.Сухомлинського»

Термін виконання: з 16.10.2018 по 29.10.2018

Відповідальна: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист

2. Створити робочу групу на час перевірки у складі:

- голова – завідувач ДНЗ Колованова І.М.;

- заступник голови – Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

- секретар – Тодорова Н.І., музичний керівник;

- члени групи: Баканова М.О., вихователь;

Волкова О.В., вихователь.

3. Розробити алгоритм вивчення стану роботи з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу.

Термін виконання: до 08.10.2018

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

4. Узагальнити матеріали перевірки, скласти аналітичну довідку з питань, які підлягали перевірці.

Термін виконання: до 05.11.2018

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 17 _____________________ І.М. Колованова

Кiлькiсть переглядiв: 7285

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.