НАКАЗ

16.10.2020 м. Первомайський № 79

Про проведення атестації педагогічних

працівників ДНЗ № 17 у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від06.10.2010 №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. №1135), наказів відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 17.09.2020 №280 «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році» та від 12.10.2020 №297 «Про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів у 2020/2021 навчальному році», з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, на підставі рішення атестаційної комісії I рівня Первомайського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) № 17 «Казка» (протокол від 15.10.2020 року № 2)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план роботи атестаційної комісії І рівня закладу дошкільної освіти № 17 на 2020/2021 навчальний рік.

2. Затвердити список педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією І рівня закладу дошкільної освіти № 17:

Колованова І.М., завідувач;

Баканова М.О., вихователь;

Парфьонова В.В., вихователь.

3. Атестаційній комісії ДНЗ №17 забезпечити протягом 2020/2021 навчального року організоване проведення атестації педагогічних працівників:

3.1. Вивчити роботу педагогічних працівників протягом жовтня-березня поточного навчального року, узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури працівника і оформити атестаційні листи у чотирьох примірниках за формою.

До 15.03.2021

3.2. Урахувати за підтвердження (встановлення) кваліфікаційних категорій, присвоєння педагогічних звань при визначенні посадового окладу (ставки заробітної плати).

4. Канаєвій Ларисі Федорівні , вихователю-методисту:

4.1. Надати до атестаційної комісії ІІ рівня графік відвідування адміністрацією занять та відкритих заходів педагогічних працівників, які атестуються у 2020/2021 навчальному році.

До 01.11.2020

4.2. Активізувати участь педагогічних працівників, що підлягають атестації і претендують на присвоєння/встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або присвоєння педагогічних звань у фахових конкурсах та методичних заходах різного рівня.

У міжатестаційний період

4.3. Суворо дотримуватися нормативно-правових засад атестаційного процесу, належного оформлення атестаційних документів.

Упродовж навчального року

4.4. Створювати умови для участі педагогічних працівників в обласних методичних заходах, конкурсах професійної майстерності.

Упродовж навчального року

4.5. До атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти подати наступні матеріали:

- графік роботи атестаційної комісії І рівня у 2020/2021 навчальному році;

До 20.10.2020

- копію наказу «Про атестацію педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році»;

До 24.10.2020

- подання на позачергову атестацію педагогічних працівників;

До 20.10.2020

- характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період;

До 01.03.2021

- клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти про перенесення строку чергової атестації;

До 07.04.2021

- звітні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році.

До 25.04.2021

4.6. У термін до 29 березня 2021 року подати до атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти:

- інформацію про організацію і проведення атестації педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році атестаційною комісією І рівня при закладі освіти;

- подання про атестацію педагогічних працівників, які підлягають атестації атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради у 2020/2021 навчальному році;

- витяг з наказу про затвердження рішення атестаційної комісії І рівня при закладі освіти;

- атестаційні листи у двох примірниках;

- копії свідоцтв про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками у міжатестаційний період;

- бюлетені таємного голосування (11 шт.);

- списки педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти у 2020/2021 навчальному році (11 екз.);

- опис педагогічних досягнень працівників за міжатестаційний період.

5. Заслухати на педагогічній раді звіти педагогічних працівників, які атестуються.

Березень 2021 року

6. Ознайомити педагогічних працівників з їх атестаційними листами (під розпис).

До 10.03.2021

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

23.09.2020 м. Первомайський № 68

Про проведення тематичного вивчення

«Організація художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників засобами художнього слова»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення стану роботи з організації художньо-мовленнєвої діяльності, формування когнітивно-мовленнєвої, поетично-емоційної, виразно-емоційної, оцінювально-етичної, театрально-ігрової компетенцій, формування креативних та творчих здібностей дітей засобами художньо-мовленнєвої діяльності

НАКАЗУЮ:

1.Провести тематичне вивчення «Організація художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників засобами художнього слова».

Термін виконання: з 12.10.2020 по 23.10.2020

Відповідальна: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист

2. Створити робочу групу на час перевірки у складі:

- голова – завідувач ДНЗ Колованова І.М.;

- заступник голови – Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

- секретар – Тодорова Н.І., музичний керівник;

- члени групи: Дяченко Н.В., вихователь;

Баканова М.О., вихователь.

3. Розробити алгоритм вивчення стану роботи з організації художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників в освітньому процесі дошкільного закладу.

Термін виконання: до 01.10.2020

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

4. Узагальнити матеріали перевірки, скласти аналітичну довідку з питань, які підлягали перевірці.

Термін виконання: до 30.10.2020

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

18.09.2020 м. Первомайський №66

Про утворення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2020/2021

навчальному році в ДНЗ № 17

Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р.№1135), наказу Первомайського міського відділу освіти від 17.09.2020 №280 «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році», з метою активізації творчої професійної діяльності, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці

НАКАЗУЮ:

1. Утворити атестаційну комісію І рівня в дошкільному навчальному закладі № 17 на 2020/2021навчальний рік у складі 7 чоловік:

Колованова Іраїда Миколаївна – голова атестаційної комісії , завідувач ДНЗ № 17;

Макарова Олена Володимирівна – заступник голови атестаційної комісії, голова ПК, кастелянка;

Канаєва Лариса Федорівна – секретар атестаційної комісії , вихователь-методист ДНЗ № 17;

Тодорова Наталя Іванівна, музичний керівник ДНЗ № 17;

Баканова Марина Олександрівна, вихователь ДНЗ № 17;

Гасанова Джаміля Ширалі кизи інструктор з ФК ДНЗ № 17;

Дунаєва Олена Анатоліївна, спеціаліст відділу освіти.

2. Затвердити склад атестаційної комісії дошкільного навчального закладу.

3. Канаєвій Ларисі Федорівні , вихователю-методисту:

3.1. Скласти та затвердити план роботи атестаційної комісії, графік та тематику проведення засідань атестаційної комісії.

До 18.10.2020

3.2. При організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників керуватися п.1.8. та п.3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Постійно

3.3. Забезпечити коригування перспективного плану проходження курсової перепідготовки у відповідності з терміном проходження атестації (за рік до атестації).

2020/2021навчальний рік

3.4. Забезпечити заповнення даних в системі «Електронна атестація педагогічних працівників».

До 20.09.2020

3.5. Внести корективи у частину І «Об’єктивні дані» індивідуальної картки педагога».

Станом на 01.09.2020

3.6. Подати до атестаційної комісії ІІ рівня:

- копію наказу «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2020/2021 навчальному році»;

до 25.09.2020

- список педагогічних працівників навчального закладу, які атестуються у 2020/2021 навчальному році за встановленою формою.

до 01.10.2020

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну , контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

м. Первомайський

14.09.2020 № 45-аг

Про проведення осіннього огляду будівель, споруд, прибудинкових

територій та інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 17

На виконання ст. 39² Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ (зі змінами), наказу Первомайського міського відділу освіти від 14.09.2020 №275 «Про проведення осіннього огляду будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж закладів освіти міста», з метою оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 17

НАКАЗУЮ:

1. Виконати 05.10.2020 року загальний періодичний осінній огляд будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 17 Первомайського міського відділу освіти згідно річного плану-графіку проведення огляду будівель, споруд та інженерних мереж закладів освіти міста в 2020 році, затвердженого наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 02.03.2020 № 115.

2. Для проведення загального періодичного осіннього огляду призначити комісію у складі: голова комісії:

Столяр Ю.О. – начальник господарчої групи відділу освіти,

члени комісії:

Кравченко І.Р. – старший інженер з технагляду,

Касьянова Г.Б. – спеціаліст служби з охорони праці,

Колованова І.М. – завідувач ДНЗ № 17,

Кочергіна В.І. – завгосп ДНЗ № 17.

3. Після закінчення огляду будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж скласти акти обстежень дошкільного навчального закладу № 17.

4. Відповідальною за проведення обстежень дошкільного навчального закладу № 17 призначити завгоспа ДНЗ № 17 Кочергіну Валентину Іванівну.

НАКАЗ

31.08.2020 м. Первомайський №59

Про організацію харчування дітей
у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», спільного наказу МОН та МОЗ України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 №298/227 зі змінами, рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради № 7 від 22.01.2020 «Про вартість харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти у 2020 році», наказу Первомайського міського відділу освіти від 31.08.2020 № 264 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити триразовий режим харчування дітей з 1 вересня 2020року по 31 травня 2021року.

2. Затвердити графік видачі страв із харчоблоку на групи (Додаток 1).

3.Здійснювати з 01 вересня 2020 року безкоштовне харчування дітей наступних категорій:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

- діти, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти з інвалідністю;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- діти, батьки яких загинули або були поранені в зоні АТО, ООС та втратили працездатність. Для дітей, батьки яких є або були учасниками бойових дій АТО, ООС розмір батьківської плати за харчування складає 50% від фактичної вартості харчування.

4. Дотримуватись встановленої на 2020 рік середньої денної вартості харчування дітей:

- діти віком 1 - 3 роки – 23,45 грн.,

- діти віком 3 - 6 років – 32,00 грн.

5. Сестрі медичній старшій Кучерявих Лідії Вікторівні, сестрі медичній з дієтичного харчування Кузнєцовій Надії Сергіївні забезпечити контроль протягом навчального року:

5.1. За дотриманням нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, у тому числі протиепідемічних заходів у період карантину.

5.2. За якістю та безпекою продуктів, що надходять до закладу (не допускати прийом продуктів сумнівної якості, без відповідних документів про якість та безпеку, продуктів з обмеженим терміном придатності та продуктів, що містять харчові добавки та ароматизатори).

5.2. За нормами закладки сировини у продукцію.

5.3.За виконанням примірних меню (з метою уникнення перебільшення встановленої середньої денної вартості харчування допускається задокументоване зменшення виходу продукції або виключення з щоденних меню деяких страв).

5.4. За дотриманням графіку видачі їжі.

5.5. За вимогами санітарного законодавства щодо організації харчування.

5.6. За виконання посадових обов’язків працівниками, відповідальними за харчування дітей.

6. Завгоспу Кочергіній Валентині Іванівні упродовж навчального року:

6.1.Заборонити придбання миючих засобів для миття посуду, на які відсутні дозвільні документи щодо використання у навчальних закладах.

6.2.Здійснювати контроль за своєчасним маркуванням кухонного посуду на харчоблоці.

6.3.Здійснювати ремонт холодильного та електротехнічного обладнання.

За потребою

7.Вихователю-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні, сестрі медичній з дієтичного харчування Кузнєцовій Надії Сергіївні, упродовж навчального року:

7.1.Розглядати питання стану організації харчування дітей на нарадах при завідуючій, педрадах.

7.2.Здійснювати контроль за проведенням роботи з батьками, а саме - ознайомлення з вимогами Базового компоненту та Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» щодо формування культурно - гігієнічних навичок.

7.3.Здійснювати контроль за проведенням відповідної освітньої роботи щодо організації харчування, а саме:

– за організацією чергування дітей дошкільного віку;

– за дотриманням правил сервірування столу;

– за формуванням у дітей культури їжі.

8.Сестрі медичній старшій Кучерявих Лідії Вікторівні, сестрі медичній з дієтичного харчування Кузнєцовій Надії Сергіївні:

8.1.Проводити неформальний бракераж готової продукції та оцінку продуктів промислового виробництва.

8.2.Керуватись принципами раціонального харчування дітей під час складання циклічних сезонних та щоденних меню.

8.3.Не допускати безпідставного перевиконання норм харчування.

8.4.Уникати від включення до меню уразливих у мікробіологічному відношенні страв.

9.Комірнику Лєвинця Ользі Дмитрівні, постійно:

9.1.Надавати заявки на продукти до відділу дитячого харчування у електронному чи паперовому вигляді по вівторках та четвергах щотижня до 11:00 (замовляти продукти, що не швидко псуються не більш, ніж на два тижні; м’ясо, рибу – на 3-4 дні; молочні продукти (крім масла вершкового) - згідно зі встановленими строками зберігання; масло вершкове – на 7- 8 днів; хліб - згідно зі встановленими строками зберігання (хліб для приготування котлетної маси, грінки з хліба повинні бути реалізовані у строк придатності хліба, з якого вони виготовлені).

9.2.Приймати продукти харчування та продовольчу сировину лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість — ґатунок, категорію, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання.

9.3.Під час приймання продуктів харчування та продовольчої сировини контролювати їх безпечність та якість у Журналі бракеражу сирої продукції за термінами реалізації та умовами зберігання.

8. Вихователям постійно:

8.1.Виховувати культурно-гігієнічні навички у дітей відповідно до програмових та методичних вимог.

8.2.Продовжувати роботу з дітьми щодо виховання навичок культури їжі.

8.3.Проводити роз’яснювальну роботу з батьками та дітьми щодо профілактики харчових отруєнь, виконання правил особистої гігієни та дотримання санітарних норм.

Завідувач ДНЗ № 17__________________І.М.Колованова

З наказом від 31.08.2020 № 59 ознайомлені:

Додаток 1

до наказу ДНЗ № 17

від 31.08.2020 № 59

Графік

видачі страв із харчоблоку на групи

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №17 «Казка»

№ групи Сніданок Обід Вечеря
5 7.29 10.44 14.43
7 7.30 10.45 14.44
8 7.31 11.06 14.45
6 7.32 11.07 14.46
10 7.33 11.08 14.47
3 7.34 11.10 14.48
1 7.35 11.11 14.49
4 7.36 11.12 14.50

НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський № 49

Про організацію роботи з охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою в ДНЗ № 17

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листів Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 13.06.2018 року «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», з метою забезпечення дотримання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234 та Базового компонента дошкільної освіти і забезпечення 100% охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, які проживають на території закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Канаєвій Ларисі Федорівні, вихователю – методисту ДНЗ № 17:

1.1. Забезпечити проведення обліку дітей дошкільного віку та узагальнити дані про кількість дітей 5-річного віку на території обслуговування закладу за результатами проведеного обліку.

До 10.09.2020

1.2. Скласти списки дітей 5-річного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади та проживають на території обслуговування закладу.

До 10.09.2020

1.3. Узагальнити інформацію про різні форми здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку, які проживають на території обслуговування та надати до відділу освіти.

До 10.09.2020

1.4. Включити до річного плану роботи закладу дошкільної освіти заходи щодо реалізації права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти.

До 10.09.2020

1.5. Забезпечити надання освітніх послуг дітям, які відвідують дошкільний заклад не повний робочий день.

Протягом навчального року

1.6. Розробити план спільної роботи ЗДО та ЗЗСО з питань наступності та організації різних форм надання дошкільної освіти дітям старшого дошкільного віку з метою реалізації принципу наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи.

До 15.09.2020

1.7. Активізувати роботу консультативного пункту для батьків, залучати до цієї роботи представників органів охорони здоров’я, психологічної служби, засобів масової інформації.

Постійно

1.8. Забезпечити надання освітніх послуг дітям , які відвідують дошкільний заклад неповний робочий день.

Протягом навчального року

1.9. Здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад, враховуючи причини, за яких діти не відвідують ЗДО (стан здоров’я, особливості розвитку дітей тощо).

Постійно

1.10. Провести педагогічну раду, читання, семінар тощо з питань організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Виявляти, узагальнювати та систематизувати ефективний досвід щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.

Протягом року

2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський № 48

Про роботу Консультативного пункту «Малятко-здоров'ятко» для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

Керуючись Конституцiєю України, Законами України «Про oсвiтy», «Про дошкiльну oсвіту» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714 «Про затвердження Примірного положення про Консультативний центр для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї», Інструктивно-методичними листами МОНУ від 18.12.2000 №1/9-510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади», від 04 10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-611 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», з метою забезпечення єдиних вимог у наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють

НАКАЗУЮ:

1. Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф.:

1.1. Забезпечити роботу Консультативного пункту для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (дистанційно).

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.2. Змістом Консультативного пункту визначити здiй­снення консультативної допомоги батькам або особам, якi їх замiнюють, і виховують дітей в умовах сім'ї.

1.3. Будувати органiзацiю психолого-педагогiчної допомоги батькам або особам, якi їх замiню­ють, на основі iнтеграцiї дiяльностi спецiалiстiв: вихователя-методиста, вихо­вателів, медичних працiвників та iнших фахiвцiв (консультування може проводитись одним або де­кiлькома спецiалiстами одночасно).

Постійно

1.4. Забезпечити розробку циклу лекцій і консультацій для батьків та інформаційні бюлетені для батьків про психофізичний розвиток дітей дошкільного віку.

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.5. Організувати систематичне проведення індивідуальних консультацій, педагогічного лекторію для батьків.

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.6. Активізувати роботу Консультативного пункту через сайт ЗДО.

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.7. Затвердити графік роботи Консультативного пункту на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 1).

1.8. Надати до міського відділу освіти інформацію про створення Консультативного пункту, його склад, графік роботи.

До 06.09.2020

1.9. Довести до відома батьків або осіб, які їх замінюють, про роботу Консультативного пункту на базі закладу дошкільної освіти.

до 15.09.2020

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський № 47

Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства в ДНЗ № 17

З метою удосконалення роботи закладу дошкільної освіти щодо своєчасного виявлення, обліку та здійснення контролю за умовами проживання дітей, які потребують соціального захисту, надання практичної допомоги батькам у вихованні дітей

НАКАЗУЮ:

1. Канаєву Ларису Федорівну, вихователя–методиста, призначити громадським інспектором з охорони дитинства на 2020/2021 навчальний рік.

2. Затвердити план роботи громадського інспектора з охорони дитинства на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 1).

3. Громадському інспектору з охорони дитинства Канаєвій Л.Ф.:

3.1. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей.

Упродовж навчального року

3.2. Сформувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

До 16.09.2020

3.3. Здійснювати превентивну роботу з батьками дітей соціально незахищених категорій.

Упродовж навчального року

3.4. Проводити обстеження умов проживання, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, з відповідним оформленням актів.

Упродовж навчального року

3.5. Направляти до Первомайського міського відділу освіти результати громадського огляду.

Упродовж навчального року

3.6. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачеві інформацію про роботу громадського інспектора з охорони дитинства відповідно до Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.

Упродовж навчального року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський №46

Про комплектування груп у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до статті 14 Закону України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкіль­ну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами), Статуту дошкільного навчального закладу та з метою організованого початку 2020/2021 на­вчального року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити мережу груп дошкільного навчального закладу № 17 на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 1).

2. Перевести дітей з менших вікових груп до старших 01.09.2020.

3. Кузнєцовій Н.С., сестрі медичній старшій:

3.1. Провести облікову систематизацію документів, на підставі яких здійснено прийом дітей до закладу дошкільної освіти.

До 27.08.2020

3.2. Сформувати списки дітей за віковими групами.

До 27.08.2020

3.3. Надати вихователям списки дітей за сформованими групами.

До 27.08.2020

4. Вихователям усіх груп:

4.1. Поаркушно пронумерувати, прошнурувати, підписати, та подати на затвер­дження Журнали обліку щоденного відвідування групи дітьми.

До 27.08.2020

4.2. Вести Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми згідно з новою нумерацією групи.

З 01.09.2020

5. Мардус С.Д., діловоду, подати до бухгалтерії Первомайського міського відділу освіти відомості про переведення дітей у нові групи.

До 31.08.2020

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

14.08.2020 м.Первомайський № 42

Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік»

Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу, з метою ефективної підготовки до нового навчального року, визначення основних завдань та шляхів розв’язання науково-методичної проблеми на 2020/2021навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 31.08.2020 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради закладу дошкільної освіти на тему «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік».

2. Відповідальною за організацію педагогічної ради призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Баканова Марина Олександрівна,

Дяченко Наталія Володимирівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду Канаєвій Л.Ф.:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 18.08.2020 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 25.08.2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Кiлькiсть переглядiв: 19557

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.