Повернутися до звичайного режиму

Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності.

Основними принципами освіти в Україні є:

 1. доступність для кожного громадянинаосвітніх послуг, що надаються державою;
 2. рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 3. незалежність освіти від політичних партій, громадських ірелігійних організацій;
 4. науковий, світський характер освіти;
 5. інтеграція з наукою і виробництвом;
 6. взаємозв'язок з освітою інших країн.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

 • Про освіту
 • Про дошкільну освіту
 • Про охорону праці
 • Про дитяче харчування
 • Про фізичну культуру і спорт
 • Конвенція про права дитини
 • Про мови в Українській РСР
 • Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

Акти Кабінету Міністрів України:

 • від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 • від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"
 • від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 • від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 • від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 • від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 • від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 • від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 • №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Накази Міністерства:

 • Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

Додаток

 • Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за №520/26965
 • Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Додаток

 • Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618
 • "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей удошкільних навчальних закладах"від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972
 • "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"від 01.10.2012№ 1059

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Інструкція

 • "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"від 15 квітня 1993 р. N 102
 • "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"від 17.04.2006 №298/227
 • "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"від 23 листопада 2010 року № 1111
 • "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"від 02.08.2005 N 458
 • "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"від 23 березня 2005р. № 178
 • "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"від 20.02.2002 N 128
 • "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"Від 30 червня 2011 року № 714
 • "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"від 13.05.93 N 135
 • "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"від 30.08.2005 № 432/496
 • "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"від 17.02.99 N 27
 • "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"від 26 квітня 2011 року № 398
 • "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"від 29.07.93 р. N 58
 • "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"від 06.10.2010 N 930
 • "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"від 04.11.10. № 1055
 • "Про посилення контролю щодопроходження обов’язкових медичнихоглядів працівниками дошкільнихнавчальних закладів"від 25.11. 2011 р.№ 1365
 • "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"від 25.11. 2011 р.№ 1368

Додаток

 • "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурспрофесійної майстерностіпедагогічних працівниківдошкільних навчальних закладів«Вихователь року»"від 15.05. 2012 р.№ 582

Додаток

 • "Про навчальну програму розвиткудітей старшого дошкільного віку«Впевнений старт»"від 21.05. 2012 р.№ 604

Листи Міністерства:

 • Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015 р. «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»
 • Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

Додаток 1

Додаток 2

 • Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
 • Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»
 • Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"
 • Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

 • Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

Додаток

 • Лист Міністерства № 1/9-341від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"
 • Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
 • Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
 • Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
 • Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
 • Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 "Щодо прийому дітей додошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послугу дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-803від 12.11.13 "Про дотриманнячинного законодавства Українипри наданні додаткових освітніх послугу дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-750від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
 • Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 • Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей удошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодоорганізації роботи в дошкільнихнавчальних закладаху 2013/2014навчальному році"
 • Лист МОН України від 28.02.13 № 1/9-152
 • Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітейу дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-74від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми –справа нашої професійної гідності"
 • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 • Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 • Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 • Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 • Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільногонавчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 • Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."
 • Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 • Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 • Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 • Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 • Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 • Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 • Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 • Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198Інструктивно-методичні рекомендації«Організація роботив дошкільних навчальних закладаху літній період»
 • Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатнихрозписах управлінь (відділів) освітивідділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 • Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 • Лист Міністерствавід 23.05.2012 №1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
 • Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 • НаказМіністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007N 742"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
 • Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 • Про затвердження Порядку комплектуваннядошкільних навчальних закладів (груп)компенсуючого типу
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

 • Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений(детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)
 • Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і

Розпорядження Міністерства:

 • "Про проведення ВсеукраїнськихІнтернет - зборів батьківмайбутніх першокласників"від 14.03.2011№ 24-р
Кiлькiсть переглядiв: 626

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.