ПРОТОКОЛ № 1
педагогічної ради
«Підсумки роботи ЗДО №17 у 2018/2019 навчальному році
та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік»

від 30.08.2019 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників - 14

Присутні – 12 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кононова Л.А., Кукушкіна Н.М., Ринза Л.Є., Тимофєєва Г.М., Ткаченко О.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 2 (Машкіна Т.В., Савченко Т.В.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №5.

2. Результативність роботи у літній оздоровчий період.

3. Аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року.

4. Інструктивно–методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» Лист МОН України від 02.07.2019 №1/9-419. Презентаційні матеріали методиста Центру громадянського виховання КВНЗ «ХАНО» Капустіної Н.О. щодо роботи ЗДО у 2019/2020 навчальному році.

5. Обговорення і затвердження робочого навчального плану, програм та форм написання календарних і перспективних планів роботи, за якими буде працювати ЗДО впродовж 2019/2020 н.р., річного плану роботи та додатків до нього на 2019/2020 н.р..

6. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки.

7. Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Організаційні питання щодо початку нового навчального року.

8. Презентація новинок методичної літератури і посібників.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №5 за 2018/2019 навчальний рік та окреслила пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік. Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 27.05.2019 №5, дала детальний аналіз їх виконання. Впродовж літнього оздоровчого періоду пріоритетом діяльності дошкільного закладу була фізкультурно-оздоровча та загартовуюча спрямованість роботи з вихованцями; створення сприятливих умов для літнього відпочинку, активізація індивідуальної роботи з дітьми. Всі пункти рішення виконані.

У 2019/2020навчальному році методичну роботу закладу дошкільної освіти № 17 буде спрямовано на:

-упровадження Державного стандарту дошкільної освіти через реалізацію Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»;

-удосконалення механізмів моніторингу якості освітніх послуг;

-створення умов для охорони та зміцнення здоров`я дітей, запровадження здоров`язбережувальних технологій;

-формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

-підтримку зв`язків з батьківською громадськістю, забезпечення супроводу соціального патронату родин вихованців.

Педагогічному колективу закладу дошкільної освіти № 17 упродовж 2014-2019 років працювати над науково-методичною темою «Формування та розвиток професійної компетентності педагогів в умовах впровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій».

Підпорядкувати систему методичної роботи виконанню висунутих перед колективом завдань на 2019/2020навчальний рік, а саме:

1. Сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини, її валеологічної освіти; впровадженню в практику роботи нетрадиційних оздоровчих технологій.

2. Продовжувати роботу з формування логіко-математичної компетентності, інтелектуального розвитку дошкільників.

3. Розвиток творчої особистості дитини через художньо-продуктивну діяльність.

ВИРІШИЛИ:

Уважати ЗДО готовим до нового 2019/2020 навчального року та розпочати освітній процес з 02.09.2019 року. Всім вихователям взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №5, працювати згідно наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ:

Кузнєцову Н.С., сестру медичну старшу, про результативність роботи у літній оздоровчий період. Вона зауважила, що заплановані заходи літньої оздоровчої кампанії 2019 року були виконані на достатньому рівні.

Колованову І.М., завідувача ЗДО, яка ознайомила присутніх з наказом від 27.08.2019 №80 «Про результати роботи з оздоровлення дітей в закладі дошкільної освіти №17 в літній оздоровчий період 2019 року».

ВИРІШИЛИ: вважати роботу закладу дошкільної освіти в літній оздоровчий період 2019 року проведеною на належному рівні. Ознайомити батьків на батьківській конференції з підсумками літнього оздоровлення дітей.

Відповідальні: Колованова І.М., завідувач ЗДО,

Кузнєцова Н.С., сестра медична старша

Термін: вересень 2019

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року. Іраїда Миколаївна повідомила, що на виконання наказу Первомайського міського відділу освіти від 24.06.2019 № 224 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років», наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 07.05.2019 № 48 «Про підготовку закладу дошкільної освіти до нового 2019/2020 навчального року» адміністрація закладу, педагогічний та батьківський колективи проводили систематичну роботу з підготовки до нового навчального року. Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 «Казка» на 2019/2020 навчальний рік було проведено огляд – конкурс з підготовки усіх вікових груп до нового навчального року, метою якого було облаштування розвивального освітнього простору, наповнення предметно-ігрового розвивального середовища у групах. Усі вікові групи були поповнені навчально-методичною та художньою літературою, посібниками, дидактичними матеріалами. У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки та центри діяльності сучасним матеріалом. Проведено передплату на періодичну пресу. Наказ від 27.08.2019 №82 «Про підсумки роботи по підготовці закладу дошкільної освіти №17 до нового 2019/2020 навчального року».

ВИРІШИЛИ: стан підготовки ЗДО до нового навчального року вважати достатнім. Систематично поповнювати, оновлювати ігрові зони, куточки, центри діяльності, стежити за їх наповненням відповідним матеріалом згідно віку дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф, яка ознайомила педагогічний колектив з інструктивно–методичними рекомендаціями «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» Лист МОН України від 02.07.2019 №1/9-419; презентаційними матеріалами методиста Центру громадянського виховання КВНЗ «ХАНО» Капустіної Н.О. щодо роботи ЗДО у 2019/2020 навчальному році.

УХВАЛИЛИ: педагогам ЗДО планувати свою діяльність впродовж 2019/2020 н.р. згідно інструктивно-методичних рекомендацій та пріоритетних напрямів роботи, продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації завдань наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, Базового компонента дошкільної освіти України.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка ознайомила присутніх із робочим навчальним планом, річним планом роботи закладу дошкільної освіти на 2019/2020 навчальний рік та додатками до нього.

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, винесла на обговорення питання щодо форм написання календарних та перспективних планів роботи; затвердження комплексної освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та парціальних освітніх програм, за якими буде працювати заклад упродовж 2019/2020 навчального року.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити робочий навчальний план,

- затвердити річний план роботи дошкільного навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік та додатки до нього,

- освітню роботу планувати за блочно-тематичним принципом, модель планування – за режимними моментами,

- затвердити програми, за якими плануватиметься освітній процес, впродовж 2019/2020 н.р., а саме: комплексна програма «Дитина», парціальні програми - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Казкова фізкультура», «Веселкова музикотерапія», «Україна – моя батьківщина».

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

6. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. та вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., які ознайомили педагогів з перспективними планами атестації і проходження курсової перепідготовки.

УХВАЛИЛИ: з метою підвищення рівня компетентності педагогів закладу, згідно перспективним планам у 2019/2020 навчальному році:

- скласти плани індивідуальної підготовки до атестації та атестувати наступних педагогів – Канаєву Л.Ф., Кукушкіну Н.М., Ринзу Л.Є., Савченко Т.В..

- пройти курси підвищення кваліфікації наступним педагогам – Канаєвій Л.Ф.., Ринзі Л.Є..

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

7. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про організацію роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Вона наголосила, що пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. У нашому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності внесено у річний план роботи дошкільного закладу, систематично розглядаються на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах. Впродовж навчального року будуть проведені місячники з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та пожежонебезпечних ситуацій, тижні безпеки життєдіяльності дітей.

ВИРІШИЛИ: посилити роботу в ЗДО з організації охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

8. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., яка запропонувала вихователям ознайомити колег з дидактичними посібниками, методичною літературою, які придбали та виготовили до нового 2019/2020 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: вихователі ЗДО.

ВИРІШИЛИ: виготовляти дидактичні ігри, посібники, використовувати нову сучасну навчально-методичну літературу на заняттях та під час режимних моментів з метою підвищення якості освітнього процесу і знань дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2019/2020 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

Кiлькiсть переглядiв: 739

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.