ПРОТОКОЛ № 1

педагогічної ради

«Підсумки роботи ЗДО №17 у 2019/2020 навчальному році
та пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік»

від 31.08.2020 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників - 15

Присутні – 13 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Дяченко Н.В.,Євсєєва Л.І., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кононова Л.А., Кукушкіна Н.М., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 2 (Машкіна Т.В., Парфьонова В.В.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №5.

2. Результативність роботи у літній оздоровчий період.

3. Аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року.

4. Інструктивно–методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411.

5. Обговорення і затвердження робочого навчального плану, програм та форм написання календарних і перспективних планів роботи, за якими буде працювати ЗДО впродовж 2020/2021 н.р., річного плану роботи та додатків до нього на 2020/2021 н.р..

6. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки.

7. Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Організаційні питання щодо початку нового навчального року.

8. Презентація новинок методичної літератури і посібників.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №5 за 2019/2020 навчальний рік та окреслила пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік. Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 29.05.2020 №5, дала детальний аналіз їх виконання.

Освітня діяльність в закладі впродовж літнього оздоровчого періоду проводилась відповідно до «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25.

Пріоритетом діяльності дошкільного закладу була фізкультурно-оздоровча та загартовуюча спрямованість роботи з вихованцями; створення сприятливих умов для літнього відпочинку, активізація індивідуальної роботи з дітьми, дотримання вимог адаптивного карантину.

У 2020/2021 навчальному році методична робота закладу дошкільної освіти № 17 буде спрямована на:

-упровадження Державного стандарту дошкільної освіти через реалізацію Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»;

-удосконалення механізмів моніторингу якості освітніх послуг;

-створення умов для охорони та зміцнення здоров`я дітей, запровадження здоров`язбережувальних технологій;

-формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

-підтримку зв`язків з батьківською громадськістю, забезпечення супроводу соціального патронату родин вихованців.

На підставі наказу відділу освіти Первомайської міської ради від 08.01.2020 №30 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти у 2020 році» ЗДО № 17 є базовим закладом за темою: «Управління процесом формування здоров’язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу».

Підпорядкувати систему методичної роботи виконанню висунутих перед колективом завдань на 2020/2021 навчальний рік, а саме:

1. Продовжувати роботу з розвитку творчої особистості дитини через художньо-продуктивну діяльність.

2. Сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини, формуванню основ здорового способу життя; впровадженню в практику роботи нетрадиційних оздоровчих технологій.

3. Організація системи роботи закладу дошкільної освіти по впровадженню в практику роботи проектного методу.

ВИРІШИЛИ:

Уважати ЗДО готовим до нового 2020/2021 навчального року та розпочати освітній процес з 01.09.2020 року. Всім вихователям взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №5, працювати згідно наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ:

Кузнєцову Н.С., сестру медичну старшу, про результативність роботи у літній оздоровчий період. Вона зауважила, що заплановані заходи літньої оздоровчої кампанії 2020 року були виконані на достатньому рівні.

Колованову І.М., завідувача ЗДО, яка ознайомила присутніх з наказом від 28.08.2020 № 57 «Про результати роботи з оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі №17 в літній оздоровчий період 2020 року».

ВИРІШИЛИ: вважати роботу закладу дошкільної освіти в літній оздоровчий період 2020 року проведеною на належному рівні. Підсумки роботи дошкільного закладу улітку 2020 року довести до відома батьків через офіційний сайт.

Відповідальні: Колованова І.М., завідувач ЗДО,

Кузнєцова Н.С., сестра медична старша

Термін: вересень 2020

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року. Іраїда Миколаївна повідомила, що на виконання наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 05.06.2020 № 30 «Про підготовку закладу дошкільної освіти до нового 2020/2021 навчального року» адміністрація закладу, педагогічний та батьківський колективи проводили систематичну роботу з підготовки до нового навчального року. Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 «Казка» на 2020/2021 навчальний рік було проведено огляд – конкурс з підготовки усіх вікових груп до нового навчального року, метою якого було облаштування розвивального освітнього простору, наповнення предметно-ігрового розвивального середовища у групах. Усі вікові групи були поповнені навчально-методичною та художньою літературою, посібниками, дидактичними матеріалами. У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки та центри діяльності сучасним матеріалом. Проведено передплату на періодичну пресу. Наказ від 28.08.2020 №56 «Про підсумки роботи по підготовці закладу дошкільної освіти №17 до нового 2020/2021 навчального року».

ВИРІШИЛИ: стан підготовки ЗДО до нового навчального року вважати достатнім. Систематично поповнювати, оновлювати ігрові зони, куточки, центри діяльності, стежити за їх наповненням відповідним матеріалом згідно віку дітей.

Забезпечити соціальне дистанціювання вихованців під час організації режимних моментів та освітньої діяльності.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф, яка ознайомила педагогічний колектив з інструктивно–методичними рекомендаціями «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411.

УХВАЛИЛИ: педагогам ЗДО планувати свою діяльність впродовж 2020/2021 н.р. згідно інструктивно-методичних рекомендацій та пріоритетних напрямів роботи, продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти України.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка ознайомила присутніх із робочим навчальним планом, річним планом роботи закладу дошкільної освіти на 2020/2021 навчальний рік та додатками до нього.

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, винесла на обговорення питання щодо форм написання календарних та перспективних планів роботи; затвердження комплексної освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та парціальних освітніх програм, за якими буде працювати заклад упродовж 2020/2021 навчального року.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити робочий навчальний план,

- затвердити річний план роботи дошкільного навчального закладу на 2020/2021 навчальний рік та додатки до нього,

- освітню роботу планувати за блочно-тематичним принципом, модель планування – за режимними моментами,

- затвердити програми, за якими плануватиметься освітній процес, впродовж 2020/2021 н.р., а саме: комплексна програма «Дитина», парціальні програми - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Казкова фізкультура», «Музично – оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя», «Україна – моя Батьківщина», «Аква-театр».

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

6. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. та вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., які ознайомили педагогів з перспективними планами атестації і проходження курсової перепідготовки.

УХВАЛИЛИ: з метою підвищення рівня компетентності педагогів закладу, згідно перспективним планам у 2020/2021 навчальному році:

- скласти плани індивідуальної підготовки до атестації та атестувати наступних педагогів – Баканову М.О., Парфьонову В.В..

- пройти основні курси підвищення кваліфікації наступним педагогам – Гоженко С.О., Машкіній Т.В., Тимофєєвій Г.М..

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

7. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про організацію роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО. Вона наголосила, що пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. У нашому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності внесено у річний план роботи дошкільного закладу, систематично розглядаються на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах. Впродовж навчального року будуть проведені місячники з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та пожежонебезпечних ситуацій, тижні безпеки життєдіяльності дітей.

ВИРІШИЛИ: посилити роботу в ЗДО з організації охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей в умовах пандемії.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

8. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., яка запропонувала вихователям ознайомити колег з дидактичними посібниками, методичною літературою, які придбали та виготовили до нового 2020/2021 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: вихователі ЗДО.

ВИРІШИЛИ: виготовляти дидактичні ігри, посібники, використовувати нову сучасну навчально-методичну літературу на заняттях та під час режимних моментів з метою підвищення якості освітнього процесу і знань дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2020/2021 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

Кiлькiсть переглядiв: 3905

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.