№ з/п Зміст Термін проведення Відповідальні Приміт ка
1 2 3 4 5
I Педагогічна рада №1 Підсумки роботи ДНЗ №17 у 2017/2018 н.р. та пріоритетні напрямки роботи на 2018/2019 н.р. Серпень завідувач ДНЗ Колованова І.М.
1.1. Виконання рішення педагогічної ради №4 завідувач
1.2. Результативність роботи у літній оздоровчий період завідувач, с/м старша Кузнєцова Н.С.
1.3. Аналіз стану підготовки ДНЗ до нового навчального року завідувач
1.4. Інструктивно–методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» Лист МОН України від 13.06.2018 №1/9-386 вихователь-методист Канаєва Л.Ф.
1.5. Обговорення і затвердження робочого навчального плану, програм та форм написання календарних і перспективних планів роботи, за якими буде працювати ДНЗ впродовж 2018/2019 н.р.; річного плану роботи та додатків до нього на 2018/2019 н.р. завідувач вихователь-методист
1.6. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки завідувач, вихователь-методист
1.7. Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ. Організаційні питання щодо початку нового навчального року завідувач
1.8. Презентація новинок методичної літератури і посібників вихователь-методист
II Педагогічна рада №2 «Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників через впровадження спадщини В.Сухомлинського Форма проведення: круглий стіл Листопад завідувач ДНЗ Колованова І.М.
2.1. Виконання рішення педагогічної ради №1 завідувач
2.2. Два джерела морального виховання завідувач вих-методист
2.3. Довідка за результатами тематичної перевірки «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського» вихователь-методист
2.4. Психологічні аспекти морально-етичного виховання дошкільників Ринза Л.Є.
В.Сухомлинський про виховання моральної краси Євсєєва Л.І.
Філософія В.Сухомлинського для дітей та дорослих Баканова М.О.
2.5 Про стан підготовки до атестації педагогів ДНЗ. Рефлексія. Пам’ятка для вихователів «Поради батькам «Золоті правила сімейного виховання» вихователь-методист
2.6. Затвердження рішень педагогічної ради завідувач
III Педагогічна рада №3 Пошуково-дослідницька діяльність в екологічному вихованні дошкільників Форма проведення: банк ідей Березень завідувач ДНЗ Колованова І.М.
3.1. Виконання рішення педагогічної ради №2 завідувач
3.2. Лекційний та семінарський модуль Емоційно-чуттєве спілкування дитини з природою як умова становлення особистості завідувач вихователь-методист
3.3. Довідка за результатами тематичної перевірки «Інтеграція мовленнєвої та пошуково-дослідницької діяльності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти» вихователь-методист
3.4. Практичний модуль Пізнавальні прогулянки з дошкільниками. «Уроки мислення» серед природи за В.Сухомлинським Кукушкіна Н.М.
Експериментування як передумова виникнення дослідницької діяльності Волкова О.В.
Екологічна освіта дошкільників засобами театральної діяльності Ткаченко О.М.
Використання казок природознавчого характеру як засобу екологічного виховання дітей Тимофєєва Г.М.
3.5. Результати виконання завдань Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» за I семестр 2018/2019 н.р. вихователь-методист
3.6. Аналіз стану здоров’я вихованців ДНЗ (за календ. рік) с/м старша Кузнєцова Н.С.
3.7. Узагальнення матеріалів з атестації (звіти вихователів) вихователь-методист
3.8. Затвердження рішень педагогічної ради завідувач
IV Педагогічна рада №4 Підсумкова Аналіз управлінської контрольно- аналітичної та методичної роботи ДНЗ №17 за 2018/2019 навч. рік Травень завідувач ДНЗ Колованова І.М.
4.1. Виконання рішення педагогічної ради №3 завідувач
4.2. Моніторингові дослідження роботи ДНЗ за 2018/2019 навчальний рік вихователь-методист
4.3. Аналіз травматизму серед вихованців ДНЗ №17 за 9 міс. завідувач
4.4. Звіт інструктора з ФК по засвоєнню дітьми вимог програми. Підсумки роботи з обдарованими дітьми Гасанова Д.Ш. Тодорова Н.І.
4.5. Аналіз захворювання дітей за 9 місяців. Моніторинг захворюваності дітей за 3 роки ст. м/с Кузнєцова Н.С.
4.6. Затвердження комплексу медико-педагогічних заходів щодо організації оздоровчо-профілактичної роботи у літній період ст. м/ с Кузнєцова Н.С.
4.7. Затвердження плану заходів, розкладу занять та режиму роботи на літній оздоровчий період завідувач

Відділ освіти виконавчого комітету

Первомайської міської ради Харківської області

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Казка»

ПРОТОКОЛ № 2

педагогічної ради

«Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників через впровадження спадщини В.О. Сухомлинського»

від 26.11.2018 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників – 17

Присутні – 13 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Ковбаснюк Н.Ю., Кукушкіна Н.М., Машкіна Т.В., Моргун А.М., Ринза Л.Є., Савченко Т.В., Тимофєєва Г.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 4 (Євсєєва Л.І., Кононова Л.А., Конопля Т.В., Ткаченко О.М.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №1.

2. Доповідь на тему «Два джерела морального виховання».

3. Довідка за результатами тематичної перевірки «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського».

4. Доповіді за темою педради:

4.1. «Психологічні аспекти морально-етичного виховання дошкільників».

4.2. «В.Сухомлинський про виховання моральної краси».

4.3. «Філософія В.Сухомлинського для дітей та дорослих».

5. Про стан підготовки до атестації педагогів ДНЗ. Рефлексія. Пам’ятка для вихователів «Поради батькам: Золоті правила сімейного виховання».

6. Затвердження рішень педагогічної ради.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ДНЗ Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №1 за 2018/2019 навчальний рік.

Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 31.08.2018 року №1 та дала детальний аналіз їх виконання.

ВИРІШИЛИ: всім педагогам взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №1, працювати згідно наданих рекомендацій впродовж 2018/2019 навчального року.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя–методиста, з доповіддю на тему «Два джерела морального виховання». Вона розкрила зміст двох джерел морального виховання, на які звертав увагу педагогів В.Сухомлинський, а саме: ретельно спланована виховна робота і складні відносини, які оточують дитину. Нагадала про «головні інструменти» виховання в дошкільному віці, а також познайомила з методичними орієнтирами щодо виховання і розвитку дитини дошкільного віку за педагогікою В.Сухомлинського (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:

-сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії, спонукати їх до активної діяльності, необхідності побудови довірчих і дружніх взаємин,

-виховувати прикладом дорослих (педагогів, батьків, національних героїв);

-плекати почуття, які допоможуть вихованцям адекватно оцінити добро і зло та зайняти позицію добродійності.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, яка ознайомила присутніх педагогів з довідкою за результатами тематичної перевірки «Національно-патріотичне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського». Вона звернула увагу педагогів на недоліки, які були виявлені в ході тематичного вивчення, а також ознайомила з рекомендаціями щодо їх усунення та покращення роботи в дошкільному закладі з даного напрямку.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома надані рекомендації.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ:

Ринзу Л.Є., вихователя групи раннього віку №5 «Горобинка», яка виступила з доповіддю на тему «Психологічні аспекти морально-етичного виховання дошкільників» та зауважила, що складність виховання полягає у відсутності швидкодійних високоефективних і універсальних «ліків» від поганої поведінки. Процес виховання є копіткою, щоденною, тривалою й ефективною взаємодією дорослого з дитиною, у центрі якої дитина. Лідія Євгенівна надала рекомендації вихователям щодо створення психологічно комфортного середовища для кожної дитини в групі дитячого садка (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ:

- в роботі з дітьми надавати перевагу рівноправним партнерським стосункам;

- використовувати різноманітні методи, прийоми, методики виховання і навчання з метою вироблення у вихованців звички до моральної поведінки, поваги до норм, які регулюють їхні повсякденні стосунки, — виховання культури спілкування, спільної діяльності.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

Волкову О.В.., вихователя середньої групи №7 «Квіточка» з доповіддю на тему «В.О.Сухомлинський про виховання моральної краси». Волкова О.В. підкреслила, що педагог створив цілісну систему морально-етичного виховання, яка є актуальною й досі, не дивлячись на зміни в моральності суспільства, є повчальною і вічною для формування справжньої Людини (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ:

- формувати у дітей позитивно-емоційне ціннісне ставлення до однолітків, гуманні взаємини;

- проводити роботу з батьками щодо формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, здатної на глибокі почуття і переживання особистості, творця прекрасного і доброго.

Відповідальні: педагоги ЗДО №17

Термін: постійно

Баканову М.О., вихователя середньої групи №6 «Ромашка», з доповіддю на тему «Філософія В.Сухомлинського для дітей та дорослих». Баканова М.О. наголосила, що у творах В.Сухомлинського реалізуються складні задачі підведення дитини до осмислення основ природного і соціального світу, місця і призначення людини в ньому, питання пізнання і самопізнання, що власне й становлять предмет філософії як особливого різновиду духовної культури. Надала педагогам практичні поради щодо роботи з дошкільнятами за такими оповіданнями (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ:

- використовувати казки та оповідання В.Сухомлинського на різних заняттях, прогулянках як художньо-ілюстративну складову морально-етичного виховання дошкільників, для передачі етичних норм, моральних законів і правил від вихователя до вихованця;

- розширювати досвід дітей, активізуючи їх мовлення, шляхом пояснення дітьми дій і вчинків героїв.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін:постійно

З метою підвищення теоретичного рівня та компетентності вихователів опрацювати журнал «Дошкільне виховання» №8/2018 – До 100-річчя від дня народження В.Сухомлинського.

Відповідальні: вихователі ЗДО №17

Термін:до 01.01.2019

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: Канаєву Л.Ф., вихователя-методиста, про стан підготовки до атестації педагогів ЗДО.

Вона зазначила, що педагогам, які атестуються, необхідно підготувати і представити досвід своєї роботи у березні місяці на педагогічній раді №3. Педагогам: Тодоровій Н.І., Гасановій Д.Ш., які будуть атестуватися у квітні 2019 року атестаційною комісією ІІ рівня, підготувати презентації з досвіду роботи за обраною науково-методичною темою.

Лариса Федорівна довела до відома присутніх членів педагогічної ради, голови та членів атестаційної комісії, що індивідуальний план атестації Машкіної Т.В., яка проходить в цьому навчальному році переатестацію, на даний час не складений.

Канаєва Л.Ф. підготувала пам’ятку для вихователів «Поради батькам: Золоті правила сімейного виховання».

ВИРІШИЛИ:

1. Машкіній Т.В. скласти індивідуальний план атестації.

Відповідальні:Машкіна Т.В..

Термін: до 03.12.2018 року

2.Педагогам, які атестуються, підготувати презентацію досвіду роботи до наступної педагогічної ради.

Відповідальні: Гасанова Д.Ш.к., Кононова Л.А., Машкіна Т.В., Моргун А.М., Тодорова Н.І..

Термін: до 10.03.2019 року

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

6. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про затвердження рішень педагогічної ради.

ВИРІШИЛИ: затвердити рішення педагогічної ради.

Голосували: «за» - 13; «проти» - 0

Голова _____________ І.М. Колованова

Секретар ______________ Н.І. Тодорова

ПРОТОКОЛ № 1

педагогічної ради

«Підсумки роботи ДНЗ №17 у 2017/2018 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2018/2019 навчальний рік»

від 31.08.2018 року

Голова – Колованова І.М.

Секретар – Тодорова Н.І.

Всього педагогічних працівників - 14

Присутні – 12 (Баканова М.О., Волкова О.В., Гасанова Д.Ш.к., Канаєва Л.Ф., Колованова І.М., Кононова Л.А., Машкіна Т.В., Моргун А.М., Ринза Л.Є., Тимофєєва Г.М., Ткаченко О.М., Тодорова Н.І.)

Відсутні – 2 (Євсєєва Л.І., Конопля Т.В.)

Порядок денний:

1. Виконання рішення педагогічної ради №5.

2. Результативність роботи у літній оздоровчий період.

3. Аналіз стану підготовки ЗДО до нового навчального року.

4. Інструктивно–методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» Лист МОН України від 13.06.2018 №1/9-386.

5. Обговорення і затвердження робочого навчального плану, програм та форм написання календарних і перспективних планів роботи, за якими буде працювати ЗДО впродовж 2018/2019 н.р., річного плану роботи та додатків до нього на 2018/2019 н.р..

6. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки.

7. Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ. Організаційні питання щодо початку нового навчального року.

8. Презентація новинок методичної літератури і посібників.

1. СЛУХАЛИ: завідувача ДНЗ Колованову І.М., яка зробила аналіз виконання рішення педагогічної ради №5 за 2017/2018 навчальний рік та окреслила пріоритетні напрямки роботи на 2018/2019 навчальний рік. Завідувач нагадала присутнім рішення педагогічної ради від 21.05.2018 №5, дала детальний аналіз їх виконання. Впродовж літнього оздоровчого періоду пріоритетом діяльності дошкільного закладу була фізкультурно-оздоровча та загартовуюча спрямованість роботи з вихованцями; створення сприятливих умов для літнього відпочинку, активізацію індивідуальної роботи з дітьми. Всі пункти рішення виконані.

У 2018/2019навчальному році методичну роботу закладу дошкільної освіти № 17 буде спрямовано на:

-упровадження Державного стандарту дошкільної освіти через реалізацію Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»;

-створення умов для охорони та зміцнення здоров`я дітей , запровадження здоров`язбережувальних технологій;

-удосконалення механізмів моніторингу якості освітніх послуг;

-формування здорового способу життя дошкільнят , активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

-підтримку зв`язків з батьківською громадськістю, забезпечення супроводу соціального патронату родин вихованців.

Педагогічному колективу дошкільного навчального закладу № 17 упродовж 2014-2019 років працювати над науково-методичною темою «Формування та розвиток професійної компетентності педагогів в умовах впровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій».

Підпорядкувати систему методичної роботи виконанню висунутих перед колективом завдань на 2018/2019навчальний рік:

- продовжувати роботу щодо збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя;

- продовжувати роботу з формування комунікативно-мовленнєвих навичок дітей засобами ігрової діяльності;

- сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини, впровадженню в практику роботи нетрадиційних оздоровчих технологій.

ВИРІШИЛИ:

Уважати ЗДО готовим до нового 2018/2019 навчального року та розпочати освітній процес з 03.09.2018 року. Всім вихователям взяти до відома зауваження та пропозиції, що були зроблені під час аналізу виконання рішень педагогічної ради №5, працювати згідно наданих рекомендацій.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

2. СЛУХАЛИ:

Кузнєцову Н.С., сестру медичну старшу, про результативність роботи у літній оздоровчий період. Вона зауважила, що заплановані заходи літньої оздоровчої кампанії 2018 року були виконані на достатньому рівні.

Колованову І.М., завідувача ДНЗ, яка ознайомила присутніх з наказом від 28.08.2018 №79 «Про результати роботи з оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі №17 в літній оздоровчий період 2018 року».

ВИРІШИЛИ: вважати роботу закладу дошкільної освіти в літній оздоровчий період 2018 року проведеною на належному рівні. Ознайомити батьків на батьківській конференції з підсумками літнього оздоровлення дітей.

Відповідальні: Колованова І.М., завідувач ЗДО,

Кузнєцова Н.С., сестра медична старша

Термін: вересень 2018

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

3. СЛУХАЛИ: завідувача ДНЗ Колованову І.М. про аналіз стану підготовки ДНЗ до нового навчального року. Іраїда Миколаївна повідомила, що на виконання наказу Первомайського міського відділу освіти від 06.06.2018 № 230 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста 2018-2019 нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років» , наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 30.05.2018 № 50 «Про підготовку дошкільного навчального закладу до нового 2018/2019 навчального року» адміністрація закладу, педагогічний та батьківський колективи проводили систематичну роботу з підготовки до нового навчального року. Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 «Казка» на 2018/2019 навчальний рік було проведено огляд – конкурс з підготовки усіх вікових груп до нового навчального року, метою якого було облаштування розвивального освітнього простору, наповнення предметно-ігрового розвивального середовища у групах. Усі вікові групи були поповнені навчально-методичною та художньою літературою, посібниками, дидактичними матеріалами. У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки та центри діяльності сучасним матеріалом. Проведено передплату на періодичну пресу. Наказ від 28.08.2018 №78 «Про підсумки роботи по підготовці закладу дошкільної освіти №17 до нового 2018/2019 навчального року».

ВИРІШИЛИ: стан підготовки ЗДО до нового навчального року вважати достатнім. Систематично поповнювати, оновлювати стежити за наповненням ігрових зон, куточків, центрів діяльності відповідним матеріалом згідно віку дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

4. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф, яка ознайомила педагогічний колектив з інструктивно–методичними рекомендаціями «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» Лист МОН України від 13.06.2018 №1/9-386.

УХВАЛИЛИ: педагогам ЗДО планувати свою діяльність впродовж 2018/2019 н.р. згідно інструктивно-методичних рекомендацій та пріоритетних напрямів роботи, продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації завдань наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, Базового компонента дошкільної освіти України.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

5. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М., яка ознайомила присутніх із робочим навчальним планом, річним планом роботи закладу дошкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік та додатками до нього.

ВИСТУПИЛИ: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист, винесла на обговорення питання щодо форм написання календарних та перспективних планів роботи; затвердження комплексної освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та парціальних освітніх програм, за якими буде працювати заклад упродовж 2018/2019 навчального року.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити робочий навчальний план,

- затвердити річний план роботи дошкільного навчального закладу на 2018/2019 навчальний рік та додатки до нього,

- освітню роботу планувати за блочно-тематичним принципом, модель планування – за режимними моментами,

- затвердити програми, за якими плануватиметься освітній процес, впродовж 2018/2019 н.р., а саме: комплексна програма «Дитина», парціальні програми - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Казкова фізкультура», «Веселкова музикотерапія», «Скарбниця моралі», «Україна – моя батьківщина».

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

6. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. та вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., які ознайомили педагогів з перспективними планами атестації і проходження курсової перепідготовки.

УХВАЛИЛИ: з метою підвищення рівня компетентності педагогів закладу, згідно перспективним планам у 2018/2019 навчальному році:

- скласти план індивідуальної підготовки до атестації та атестувати наступних педагогів – Гасанову Д.Ш.к., Кононову Л.А., Машкіну Т.В., Моргун А.М., Тодорову Н.І..

- пройти курси підвищення кваліфікації наступним педагогам – Моргун А.М., Соловйовій О.В..

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

7. СЛУХАЛИ: завідувача ЗДО Колованову І.М. про організацію роботи з охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ. Вона наголосила, що пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. У нашому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності внесено у річний план роботи дошкільного закладу, систематично розглядаються на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах. Впродовж навчального року будуть проведені місячники з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та пожежонебезпечних ситуацій, тижні безпеки життєдіяльності дітей.

ВИРІШИЛИ: посилити роботу в ЗДО з організації охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

8. СЛУХАЛИ: вихователя-методиста Канаєву Л.Ф., яка запропонувала вихователям ознайомити колег з дидактичними посібниками, методичною літературою, які придбали та виготовили до нового 2018/2019 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: вихователі ЗДО.

ВИРІШИЛИ: виготовляти дидактичні ігри, посібники, використовувати нову сучасну навчально-методичну літературу на заняттях та під час режимних моментів з метою підвищення якості освітнього процесу і знань дітей.

Відповідальні: педагоги ЗДО № 17

Термін: впродовж 2018/2019 навчального року

Голосували: «за» - 12; «проти» - 0

Голова: ______________ І.М. Колованова

Секретар: ______________ Н.І. Тодорова

Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.