НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський № 49

Про організацію роботи з охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою в ДНЗ № 17

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листів Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 13.06.2018 року «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», з метою забезпечення дотримання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234 та Базового компонента дошкільної освіти і забезпечення 100% охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, які проживають на території закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Канаєвій Ларисі Федорівні, вихователю – методисту ДНЗ № 17:

1.1. Забезпечити проведення обліку дітей дошкільного віку та узагальнити дані про кількість дітей 5-річного віку на території обслуговування закладу за результатами проведеного обліку.

До 10.09.2020

1.2. Скласти списки дітей 5-річного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади та проживають на території обслуговування закладу.

До 10.09.2020

1.3. Узагальнити інформацію про різні форми здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку, які проживають на території обслуговування та надати до відділу освіти.

До 10.09.2020

1.4. Включити до річного плану роботи закладу дошкільної освіти заходи щодо реалізації права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти.

До 10.09.2020

1.5. Забезпечити надання освітніх послуг дітям, які відвідують дошкільний заклад не повний робочий день.

Протягом навчального року

1.6. Розробити план спільної роботи ЗДО та ЗЗСО з питань наступності та організації різних форм надання дошкільної освіти дітям старшого дошкільного віку з метою реалізації принципу наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи.

До 15.09.2020

1.7. Активізувати роботу консультативного пункту для батьків, залучати до цієї роботи представників органів охорони здоров’я, психологічної служби, засобів масової інформації.

Постійно

1.8. Забезпечити надання освітніх послуг дітям , які відвідують дошкільний заклад неповний робочий день.

Протягом навчального року

1.9. Здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад, враховуючи причини, за яких діти не відвідують ЗДО (стан здоров’я, особливості розвитку дітей тощо).

Постійно

1.10. Провести педагогічну раду, читання, семінар тощо з питань організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Виявляти, узагальнювати та систематизувати ефективний досвід щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.

Протягом року

2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський № 48

Про роботу Консультативного пункту «Малятко-здоров'ятко» для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

Керуючись Конституцiєю України, Законами України «Про oсвiтy», «Про дошкiльну oсвіту» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714 «Про затвердження Примірного положення про Консультативний центр для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї», Інструктивно-методичними листами МОНУ від 18.12.2000 №1/9-510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади», від 04 10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-611 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», з метою забезпечення єдиних вимог у наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють

НАКАЗУЮ:

1. Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф.:

1.1. Забезпечити роботу Консультативного пункту для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (дистанційно).

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.2. Змістом Консультативного пункту визначити здiй­снення консультативної допомоги батькам або особам, якi їх замiнюють, і виховують дітей в умовах сім'ї.

1.3. Будувати органiзацiю психолого-педагогiчної допомоги батькам або особам, якi їх замiню­ють, на основі iнтеграцiї дiяльностi спецiалiстiв: вихователя-методиста, вихо­вателів, медичних працiвників та iнших фахiвцiв (консультування може проводитись одним або де­кiлькома спецiалiстами одночасно).

Постійно

1.4. Забезпечити розробку циклу лекцій і консультацій для батьків та інформаційні бюлетені для батьків про психофізичний розвиток дітей дошкільного віку.

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.5. Організувати систематичне проведення індивідуальних консультацій, педагогічного лекторію для батьків.

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.6. Активізувати роботу Консультативного пункту через сайт ЗДО.

Упродовж 2020/2021 навчального року

1.7. Затвердити графік роботи Консультативного пункту на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 1).

1.8. Надати до міського відділу освіти інформацію про створення Консультативного пункту, його склад, графік роботи.

До 06.09.2020

1.9. Довести до відома батьків або осіб, які їх замінюють, про роботу Консультативного пункту на базі закладу дошкільної освіти.

до 15.09.2020

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський № 47

Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства в ДНЗ № 17

З метою удосконалення роботи закладу дошкільної освіти щодо своєчасного виявлення, обліку та здійснення контролю за умовами проживання дітей, які потребують соціального захисту, надання практичної допомоги батькам у вихованні дітей

НАКАЗУЮ:

1. Канаєву Ларису Федорівну, вихователя–методиста, призначити громадським інспектором з охорони дитинства на 2020/2021 навчальний рік.

2. Затвердити план роботи громадського інспектора з охорони дитинства на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 1).

3. Громадському інспектору з охорони дитинства Канаєвій Л.Ф.:

3.1. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей.

Упродовж навчального року

3.2. Сформувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

До 16.09.2020

3.3. Здійснювати превентивну роботу з батьками дітей соціально незахищених категорій.

Упродовж навчального року

3.4. Проводити обстеження умов проживання, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, з відповідним оформленням актів.

Упродовж навчального року

3.5. Направляти до Первомайського міського відділу освіти результати громадського огляду.

Упродовж навчального року

3.6. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачеві інформацію про роботу громадського інспектора з охорони дитинства відповідно до Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.

Упродовж навчального року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

21.08.2020 м. Первомайський №46

Про комплектування груп у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до статті 14 Закону України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкіль­ну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами), Статуту дошкільного навчального закладу та з метою організованого початку 2020/2021 на­вчального року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити мережу груп дошкільного навчального закладу № 17 на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 1).

2. Перевести дітей з менших вікових груп до старших 01.09.2020.

3. Кузнєцовій Н.С., сестрі медичній старшій:

3.1. Провести облікову систематизацію документів, на підставі яких здійснено прийом дітей до закладу дошкільної освіти.

До 27.08.2020

3.2. Сформувати списки дітей за віковими групами.

До 27.08.2020

3.3. Надати вихователям списки дітей за сформованими групами.

До 27.08.2020

4. Вихователям усіх груп:

4.1. Поаркушно пронумерувати, прошнурувати, підписати, та подати на затвер­дження Журнали обліку щоденного відвідування групи дітьми.

До 27.08.2020

4.2. Вести Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми згідно з новою нумерацією групи.

З 01.09.2020

5. Мардус С.Д., діловоду, подати до бухгалтерії Первомайського міського відділу освіти відомості про переведення дітей у нові групи.

До 31.08.2020

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

14.08.2020 м.Первомайський № 42

Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік»

Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу, з метою ефективної підготовки до нового навчального року, визначення основних завдань та шляхів розв’язання науково-методичної проблеми на 2020/2021навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 31.08.2020 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради закладу дошкільної освіти на тему «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2020/2021 навчальний рік».

2. Відповідальною за організацію педагогічної ради призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Баканова Марина Олександрівна,

Дяченко Наталія Володимирівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду Канаєвій Л.Ф.:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 18.08.2020 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 25.08.2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Кiлькiсть переглядiв: 14416

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.