НАКАЗ

м. Первомайський 03.03.2020 № 7-аг

Про проведення весняного огляду будівель, споруд, територій та інженерних

мереж дошкільного навчального закладу № 17

На виконання ст. 39² Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ (зі змінами), наказу Первомайського міського відділу освіти від 02.03.2020 № 116 «Про проведення весняного огляду будівель, споруд та інженерних мереж закладів освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Виконати у термін 30 березня 2020 року загальний періодичний весняний огляд будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 17 Первомайського міського відділу освіти згідно річного плану-графіку проведення технічних оглядів будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж навчально-виховних закладів освіти у 2019 році, затвердженого наказом начальника відділу освіти від 02.03.2020 № 116.

2. Для проведення загального періодичного весняного огляду створити комісію у складі:

голова комісії : Столяр Ю.О. – начальник господарчої групи міського відділу освіти,

члени комісії : Кравченко І.Р. – старший інженер з технагляду,

Касьянова Г.Б. – спеціаліст служби з охорони праці,

Колованова І.М. – завідувач ДНЗ № 17,

Кочергіна В.І. – завгосп ДНЗ № 17.

3. Після закінчення огляду будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж скласти акти обстежень дошкільного навчального закладу № 17.

4. Відповідальною за проведення обстежень дошкільного навчального закладу № 17 призначити завгоспа ДНЗ № 17 Кочергіну Валентину Іванівну.

НАКАЗ

10.02.2020 м.Первомайський № 14

Про підготовку та проведення педагогічної ради

«Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція»

Відповідно до річного плану роботи закладу освіти, з метою вивчення організації роботи з розвитку дитячої творчості, емоційного інтелекту, стимулювання особистісно-орієнтованої взаємодії педагогів з дітьми

НАКАЗУЮ:

1. Провести 15.03.2020 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради дошкільного навчального закладу на тему «Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція».

2. Відповідальною за педагогічну раду призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Баканова Марина Олександрівна,

Дяченко Наталія Володимирівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 17.02.2020 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 02.03.2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

23.01.2020 м.Первомайський № 12

Про вартість харчування дітей у ДНЗ № 17 у 2020 році

Згідно з рішенням Первомайської міської ради № 07 від 22.01.2020 «Про вартість харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Первомайський у 2020 році»

НАКАЗУЮ

1.Здійснювати з 01 січня 2020 року безкоштовне харчування дітей закладу дошкільної освіти наступних категорій:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

- діти, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти з інвалідністю;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- діти, батьки яких загинули або були поранені в зоні АТО, ООС та втратили працездатність.

2.Встановити у 2020 році середню денну вартість харчування дітей закладу дошкільної освіти у таких розмірах:

діти віком 1 - 3 роки - 23,45 грн., діти віком 3-6 років - 32,00 грн.

3. Вихователям всіх груп довести до відома батьків рішення Первомайської міської ради № 07 від 22.01.2020.

НАКАЗ

23.01.2020 м.Первомайський № 11

Про встановлення розміру батьківської плати за перебування

дітей у ДНЗ №17 у 2020 році

Згідно з рішенням Первомайської міської ради № 08 від 22.01.2020 «Про встановлення розміру батьківської плати у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти м. Первомайський у 2020 році»

НАКАЗУЮ

1. Установити з 01 січня 2020 року розмір батьківської плати за харчування дітей в дошкільному закладі № 17 в розмірі 70% від фактичної вартості харчування дитини.

1.1.Звільняються від батьківської плати за харчування дітей в закладі дошкільної освіти:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

- батьки або особи, які їх замінюють у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України на 2020 рік;

- діти, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти з інвалідністю;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- діти, батьки яких загинули або були поранені в зоні АТО, ООС та втратили працездатність.

1.2. Зменшити розмір батьківської плати на 50% для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.

1.3. Установити розмір батьківської плати за харчування дітей в закладі дошкільної освіти в розмірі 50% від фактичної вартості харчування для дітей, батьки яких є або були учасниками бойових дій АТО, ООС.

2. Плата за харчування дітей у закладі дошкільної освіти вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата до банківських установ (їх філій, відділень).

3. Вихователям всіх груп вести щомісячний контроль за оплатою батьками харчування дітей відповідно до квитанцій бухгалтерії.

НАКАЗ

02.01.2020 м. Первомайський № 5

Про проведення тематичного вивчення «Формування креативних та творчих здібностей дітей засобами художньо-продуктивної діяльності»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення стану роботи з формування креативних та творчих здібностей дітей засобами художньо-продуктивної діяльності, сприяння становленню творчо активної особистості

НАКАЗУЮ:

1.Провести тематичне вивчення «Формування креативних та творчих здібностей дітей засобами художньо-продуктивної діяльності».

Термін виконання: з 10.02.2020 по 21.02.2020

Відповідальна: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист

2. Створити робочу групу на час перевірки у складі:

- голова – завідувач ДНЗ Колованова І.М.;

- заступник голови – Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

- секретар – Тодорова Н.І., музичний керівник;

- члени групи: Ткаченко О.М., вихователь;

Баканова М.О., вихователь.

3. Розробити алгоритм вивчення стану роботи з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу.

Термін виконання: до 10.01.2020

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

4. Узагальнити матеріали перевірки, скласти аналітичну довідку з питань, які підлягали перевірці.

Термін виконання: до 28.02.2020

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

02.01.2020 м. Первомайський № 4

Про підсумки методичної роботи за Ι -й семестр 2019/2020 н.р.

Адміністрація дошкільного навчального закладу в своїй роботі щодо організації і проведенню навчально-виховного процесу керувалися Базовим компонентом дошкільної освіти (наказ МОН, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р.), Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. В.О.Огнев'юк), інструктивно-методичними рекомендаціями «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454, «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456, «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» - лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561, «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ» -лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Указу Президента України № 580/2015 від 13 жовтня 2015 року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», іншими законодавчими актами і наказами МОН України, ГУОН Харківської області, відділу освіти Первомайського міського відділу освіти, річним планом роботи дошкільного навчального закладу.

Впродовж І семестру 2019/2020 н.р. педагогічний колектив дошкільного навчального закладу виконував поставлені завдання в такому складі:

· дитячий колектив ДНЗ (9 груп) – 135 вихованців;

· педагогічний колектив - 16 педагогів, з них 1 завідувач , 1 вихователь-методист , 1 інструктор з фізкультури та плавання , 1 музкерівник.

Педагоги дошкільного навчального закладу мають такі категорії:

- вища кваліфікаційна категорія – 3;

- I кваліфікаційна категорія – 1;

- II кваліфікаційна категорія – 1;

- звання «Вихователь-методист» – 2;

Фахова освіта педагогів дошкільного навчального закладу:

- повну вищу спеціальну освіту мають – 6 педагогів;

- базову вищу освіту мають – 2 педагога;

- неповну вищу освіту мають – 8 педагогів.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, ефективного педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагога. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процессу.

Колектив дошкільного навчального закладу працює над науково-методичною темою: «Формування та розвиток професійної компетентності педагогів в умовах впровадження здоров`язбережувальних інноваційних технологій».

Дошкільний навчальний заклад є базовим з теми «Управління процесом формування здоров`язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу».

В цьому навчальному році працює короткотривала творча група з питання «Пошуково-дослідницька діяльність в екологічному вихованні дошкільників».

У I семестрі 2019/2020 н.р було заплановано і проведено наступну методичну роботу:

ü 2 педагогічні ради: «Підсумки роботи ЗДО №17 у 2018/2019 н.р. та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 н.р.» (серпень), «Світ у вимірі математики: компетентнісний підхід до освіти дошкільнят» (листопад);

ü 2 семінари-практикуми для вихователів: «Лялька як персона» - педагогічний підхід до соціального і психологічного розвитку дитини» (вересень), «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами передових педтехнологій» (листопад);

ü проведено 5 консультацій для вихователів , 4 – для спеціалістів , 4 – для батьків;

ü з 18.11.2019 року по 29.11.2019 року проводилось комплексне вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в середній групі №7 «Квіточка»;

ü з 15.10.2019 року по 25.10.2019 року проводилось тематичне вивчення «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників під час інтегрованих занять».

Впродовж I семестру 2019/2020 навчального року було здійснено епізодичний контроль «Наповнення та облаштування пізнавального центру» , «Планування індивідуальної роботи з дітьми», «Наповнюваність та відповідність матеріалу у куточках з БЖ, куточках здоров’я».

За результатами конкурсу - огляду з підготовки до навчального року всі групи дошкільного закладу підготовлені до нового навчального року на достатньому рівні.

Слід відзначити, що на відповідному рівні проводиться робота з наступності ДНЗ і ЗОШ № 7. Була складена угода та план наступності за трьома пріоритетними напрямками: методична робота між двома педагогічними колективами, організаційно – педагогічна робота з дітьми та робота з батьками. На виконання плану взаємозв’язку ДНЗ № 17 зі школою I-III ст. № 7 щодо здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2019/2020 навчальний рік проводилися екскурсії до ЗОШ № 7 (у бібліотеку , їдальню , спортивну залу, клас , комп’ютерний клас) старшими групами № 6 , № 7, № 10.

Вчителі початкових класів ЗОШ № 7 були запрошені на загальні батьківські збори (жовтень) та групові батьківські збори, під час роботи яких розглядалися актуальні питання виховання , збереження здоров'я дітей та підготовки до школи.

Музкерівником Тодоровою Н.І та інструктором з фізкультури Гасановою Д.Ш.К. на високому методичному рівні проводилися музичні, фізкультурні свята та розваги.

Проведено виставки виробів з природного матеріалу «Золота осінь» , «Зимові фантазії», які виготовили діти спільно з батьками.

Проводиться відповідна робота з батьками шостого мікрорайону , а саме:

ü робочою групою було взято на облік всіх дітей дошкільного віку, які мешкають у мікрорайоні, складено базу даних про дітей від 0 до 6 років та реєстр п’ятирічок;

ü з охоплення дітей 6 мікрорайону дошкільною освітою.

Здійснюється робота по попередженню дитячого травматизму та соціальному захисту дітей.

У ДНЗ проведені загальні батьківські збори (жовтень) та групові батьківські збори (відповідно до річного плану), проведено ряд консультацій, як групових так і індивідуальних.

На базі ДНЗ діє консультативний пункт по роботі з батьками, де можна отримати відповідь на будь – яке запитання від спеціалістів та вихователів дошкільного закладу.

Методичний кабінет поповнювався методичною літературою, посібниками, проведена передплата на періодичні видання на 2020 рік .

У 2019/2020 н.р. атестуються такі педагоги:

- Канаєва Л.Ф. , вихователь -методист,

- Кукушкіна Н.М., вихователь,

- Ринза Л.Є., вихователь,

- Савченко Т.В., вихователь.

У 2019/2020 н.р. пройдуть курси підвищення кваліфікації такі педагоги:

- Колованова І.М., завідувач,

- Канаєва Л.Ф., вихователь-методист,

- Баканова М.О., вихователь,

- Ринза Л.Є., вихователь,

- Савченко Т.В., вихователь.

Здійснювався контроль освітньо – виховної роботи. Переглянуто - 72 занять завідувачем та вихователем – методистом , із них : 29 – завідувачем ДНЗ , 43 – вихователем – методистом. З переглянутих занять та режимних моментів на високому рівні проведено 17 , на середньому – 50, на низькому рівні – 5 .

Педагоги дошкільного навчального закладу беруть активну участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. В 2020 році буде поданий 1 посібник - з досвіду роботи вихователя Ткаченко О.М.

Педагогічний колектив бере участь у міських методоб’єднаннях. Вихователь-методист ДНЗ № 17 Канаєва Л.Ф., музичний керівник Тодорова Н.І. та інструктор з ФК є керівниками ММО.

На високому методичному рівні у дошкільному навчальному закладі проводяться спортивні та музичні свята та розваги. На відповідному рівні організована і проводиться робота з обдарованими та здібними дітьми, які виступають на батьківських зборах, конкурсах , фестивалях , святах та розвагах.

З метою забезпечення якісної підготовки дітей до шкільного навчання в дошкільному навчальному закладі проводяться моніторингові дослідження навчально-виховного процесу. Аналіз освітнього процесу за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» показав загальний коефіцієнт – 0,73 (достатній) , загальний коефіцієнт виховного процесу – 0, 76 (оптимальний).

Підводячи підсумки методичної роботи за І семестр, слід відзначити, що не всі педагоги працюють в повну міру своїх можливостей, не надають належну увагу узагальненню та розповсюдженню набутого досвіду роботи, має місце несистемне подання знань та інше, про що відзначено у довідках з контролю.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф.:

1.1. Тримати під контролем участь кожного педагога у методичній роботі дошкільного навчального закладу.

Упродовж року

1.2. Заслухати на педагогічній раді звіт педагогів , які атестуються у 2020 році, про роботу впродовж міжатестаційного періоду.

Березень 2020 року

1.3. Розробити план щодо участі педагогів ДНЗ в міських та обласних конкурсах, турнірах, семінарах, виставках-презентаціях тощо.

До 20.01.2020 року

1.4. Розглядати на нарадах при завідувачеві стан роботи педагогів зі слабкими та обдарованими дітьми.

Постійно

1.5. Відповідально ставитися до поповнення кабінету новими методичними матеріалами та їх збереження.

Постійно

2.Педагогам ДНЗ :

2.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

Постійно

2.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи.

Протягом року

2.3. Систематично працювати над поповненням груп методичними матеріалами.

Постійно

2.4. З метою підвищення результативності навчально-виховного процесу опрацьовувати та впроваджувати інноваційні методики.

Постійно

2.5. З метою вдосконалення педагогічної майстерності брати активну участь в конкурсах, виставках та презентаціях, які проводить міський відділ освіти.

Впродовж року

2.6. З метою покращення якості освітньої роботи здійснювати взаємовідвідування занять та режимних моментів педагогами.

Постійно

2.7. Вдосконалювати роботу зі здібними та обдарованим вихованцями, розвивати їх потенціал.

Постійно

2.8. Продовжувати роботу зі слабкими вихованцями , використовуючи індивідуальний та диференційований підхід.

Постійно

2.9. Систематизувати матеріли з досвіду своєї роботи в методичному кабінеті.

До 15.02.2020 року

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

НАКАЗ

02.01.2020 м. Первомайський № 3 Про проведення в ДНЗ № 17 конкурсу

«Кращий вихователь Харківщини» у 2020 році

Відповідно до обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням XVIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 06 грудня 2018 року № 817-VIІ, Положення про обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», затвердженого наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 03 серпня 2016 року № 315, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 23 серпня 2016 року за № 17/1501(зі змінами), згідно річного плану роботи ДНЗ № 17 на 2019/2020 навчальний рік, з метою розвитку творчості та педагогічної ініціативи вихователів закладу дошкільної освіти № 17, популяризації кращих зразків педагогічного досвіду, вдосконалення іміджу професії вихователя

НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурс професійної майстерності педагогічних працівників закладу дошкільної освіти № 17 «Кращий вихователь Харківщини» за номінаціями «Вихователь 5-6 року життя», «Вихователь груп 3-4 року життя» з 24.01.2020 по 31.02.2020 за темою «Формування валеологічної свідомості та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку».

2. Створити комісію у складі 3-х чоловік :

голова комісії – завідувач ДНЗ Колованова Іраїда Миколаївна;

члени комісії – вихователь – методист ДНЗ Канаєва Лариса Федорівна;

голова ПК Макарова Олена Володимирівна.

3.Вихователю – методисту ДНЗ Канаєвій Ларисі Федорівні:

3.1. Разом з творчою групою ДНЗ розробити критерії оцінювання занять за 5-бальною системою.

До 13.01.2020

3.2. Скласти графік проведення занять і довести його до відома педагогів

До 15.01.2020

3.3. Оцінювати результати проведених занять за параметрами , вказаними в оцінних листах.

3.4. Результати оцінювання заносити в протокол після перегляду занять.

3.5. Оцінювати переглянуті заняття за 2 номінаціям – вихователь групи раннього віку, вихователь дошкільної групи.

3.6. Протокол підсумків переглянутих занять надати завідувачу ДНЗ для видання наказу після перегляду останнього заняття.

3.7. Привітати вихователів, які посіли перші місця, повідомити громадськість через методичний куточок та сайт дошкільного закладу.

До 05.02.2020

3.8. Надати до організаційного комітету І (міського) туру обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2020 році заявки на участь у міському турі Конкурсу.

До 07.02.2020

4. Участь педагогів в конкурсі обов'язкова .

5.Контроль за виконанням даного наказу покладено на вихователя – методиста ДНЗ Канаєву Ларису Федорівну.

НАКАЗ

02.01.2020 м. Первомайський №1-аг

Про затвердження графіка основних щорічних відпусток

працівників ДНЗ № 17 на 2020 рік

Керуючись статтею 10 Закону України «Про відпустки» від15.11.1996 №504/96-ВР, за узгодженням з профспілковим комітетом (протокол № 15 від 27.12.2019)

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити графік щорічних основних відпусток працівників Первомайського ДНЗ №17 на 2020 рік (додається).

2.Ознайомити всіх працівників ДНЗ № 17 з графіком відпусток на 2020 рік під підпис до06.01.2020.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

09.12.2019 м. Первомайський № 127

Про підсумки роботи закладу дошкільної освіти № 17 з цивільного захисту

в 2019 році та завдання на 2020 рік

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року№5403-VI, Положення про функціональну підсистему (Наказ МОН України №1400 від 21.11.2016. "Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту"), Постанови КМУ від 26 червня 2013 року № 444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1076 - р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік» та відповідно до плану основних заходів цивільного захисту відділу освіти на 2019 рік, затвердженого наказом відділу освіти від 26.12.2018 №472 «Про підсумки роботи з цивільного захисту в закладах освіти м.Первомайський у 2018 році та основні заходи цивільного захисту на 2019 рік» в закладі дошкільної освіти було проведено роботу щодо підвищення ефективності функціонування та посилення надійності ЦЗ дошкільного закладу, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

Головне завдання підготовки у сфері Цивільного захисту дошкільного закладу в 2019 році здебільшого виконані. Підготовка працівників до дій в умовах надзвичайних ситуацій була організована та проведена відповідно до вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та наказів МНС України з питань Цивільного захисту.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовані на організацію навчання вихованців та постійного складу згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правил поведінки та основних способів захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомів надання першої допомоги тощо. З дітьми постійно проводили роботу з безпеки життєдіяльності у формі занять, бесід, ігор та розваг. Згідно з наказами Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 19.04.2019 № 38 «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» з 06.05.2019 по 12.05.2019 та від 28.08.2019 № 91 «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» з 23.09.2019 по 27.09.2019 вся робота у ДНЗ №17 була спрямована на:

- навчання керівного складу організації та проведенню заходів цивільного захисту в ЗДО;

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя у НС;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок персоналу закладу дошкільної освіти з питань захисту та дій в умовах НС;

- пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із запобігання і реагування на НС;

- перевірку дій учасників освітнього процесу та постійного складу дошкільного закладу при надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж;

- контроль знань і умінь постійного складу дошкільного закладу відповідно до програми загальної підготовки, а також під час проведення комплексного об'єктового тренування та протипожежного тренування;

- практичне закріплення дітьми теоретичного матеріалу щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій та пожеж.

Проведені заходи були націлені на вироблення готовності вихованців до дій у нестандартних ситуаціях, які можуть нанести загрозу їхньому життю та здоров’ю; запобіганню випадкам травмування.

В дошкільних групах проведено бесіди, рольові та дидактичні ігри, спортивні розваги, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, поліпшення якості освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя; перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ, журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця»,«Дитина серед людей», «Здоров’я дитини», перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків; оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі; підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини».

У дошкільному закладі розроблений План Цивільного захисту. До постійного складу працівників ЗДО доведено евакуаційні заходи. У дошкільному закладі наявні плани та схеми евакуації особового складу, вихованців, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

У закладі створені невоєнізовані формування та служби Цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост, з особовим складом у яких постійно проводили заняття відповідно до розкладу занять. Визначені функціональні обов’язки начальників постів і командирів невоєнізованих формувань.

Матеріально-технічне забезпечення формувань дошкільного закладу –– недостатнє, працівники не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо. Також слід уважати недостатнім забезпечення закладу методичними посібниками, відеоматеріалами, здебільшого заняття з особовим складом невоєнізованих формувань та постійним складом дошкільного закладу проводять за конспектами лекцій, прослуханих під час курсової перепідготовки. Потребують розв’язання питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення невоєнізованих формувань ЦЗ об’єктів та постійного складу працівників засобами індивідуального захисту, забезпечення засобами колективного захисту на місці постійної дислокації.

З метою закріпити та розвивати досягнуті позитивні результати підготовки вихованців та працівників дошкільного закладу до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням Цивільного захисту (Цивільної оборони) дошкільного закладу на 2020 рік уважати підвищення рівня ефективності функціонування єдиної державної системи Цивільного захисту населення і територій, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на роз’ясненні серед педагогічних працівників, технічно-обслуговуючого персоналу, вихованців Положення про функціональну підсистему (Наказ МОН України №1400 від 21.11.2016 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту"), наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», навчанні їх правил поведінки та основних способів захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомів надання першої медичної допомоги.

Упродовж 2020 року

3. Розробити та затвердити план основних заходів підготовки ЦЗ дошкільного закладу на 2020 рік (додаток 1), графік проведення Тижня безпеки дітей у дошкільному закладі в 2019/2020 навчальному році.

4. Під час проведення занять особливу увагу приділяти відпрацюванню порядку дій у різних екстремальних ситуаціях як у дошкільному закладі, так і в побуті, наданню само- та взаємодопомоги.

5. До проведення занять з надання першої медичної допомоги залучати медичних працівників, які працюють у дошкільному закладі.

6. Додатково для підвищення рівня знань з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій використовувати систему навчання у галузі охорони праці, ввідні, первинні, повторні та цільові інструктажі.

7. Навчальний рік у сфері Цивільного захисту розпочати з 13 січня 2020 року.

8.Надавати до Первомайського міського відділу освіти у встановлені терміни:

8.1. звіти встановлених зразків про виконання вимог і заходів ЦЗ;

8.2. звіти та накази про підсумки проведення «Дня ЦЗ» та «Тижня безпеки дитини» в дошкільному закладі;

8.3. доповіді про стан і підготовку Цивільного захисту дошкільного закладу в 2020 році.

9. Освітню роботу з дітьми дошкільного віку з питань охорони життя і здоров’я дітей, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях здійснювати через різні види діяльності дітей: навчальну, трудову, ігрову, художню тощо.

Упродовж року

10. Підсумком виховної роботи з дітьми та закріпленням знань, отриманих педагогічним складом у ході занять із Цивільного захисту, вважати проведення «Тижня безпеки дитини».

Травень 2020 року

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

25.11.2019 м. Первомайський №125

Про організацію роботи з охорони життя

та запобігання дитячому травматизму взимку

у закладі дошкільної освіти № 17

Для запобігання дитячому травматизму в зимовий період 2019/2020 навчаль­ного року у закладі дошкільної освіти № 17

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними за організацію роботи із запобігання дитячо­му травматизму в зимових умовах вихователя-методиста Канаєву Л.Ф. та завгоспа Кочергіну В.І.

2. Завгоспу Кочергіній В.І.:

2.1. Провести відповідну роботу з працівниками закладу щодо запобігання ди­тячого травматизму охорони праці та безпеки життєдіяльності в зимовий період, до 29.11.2019.

2.2. Провести відповідні інструктажі з працівниками закладу до 29.11.2019.

2.3. Забезпечити заклад матеріалом для посипання доріжок, інвентарем для прибирання снігу та льоду, до 29.11.2019.

2.4. Організувати щоденне прибирання території, систематичний вивіз сміття, згідно з графіком.

2.5. Організувати роботу щодо ліквідації бурульок і розчистки доріжок від снігу (до приходу дітей у заклад або за умов їх відсутності на території), передбачивши безумовне додержання охорони праці та безпеки життєдіяльності, за потреби.

2.6. Контролювати дотримання санітарного та температурного режимів у гру­пових приміщеннях, щопонеділка.

2.6.1. Перевіряти забезпечення теплового режиму приміщень (вікон, дверей), щочетверга кожного місяця.

2.6.2. Контролювати роботу опалювальної системи, протягом опалювального сезону.

3. Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф.

3.1. Контролювати організацію роботи з дітьми під час прогулянок: збільшен­ня рухливих ігор на прогулянках, проведення фізкультурно-спортивних свят і роз­ваг з використанням лиж, санчат, ковзанів, виготовлення снігових споруд із залу­ченням батьків до спільної роботи з дітьми тощо, згідно з графіком.

4. Сестрам медичним Кузнєцовій Н.С., Кучерявих Л.В.:

4.1. Проводити контроль щодо виконання заходів із запобігання дитячого травматизму, зниження захворюваності дітей, згідно з графіком.

4.2. Аналізувати рівень захворюваності дітей та її причини, щомісяця.

5. Працівникам закладу:

5.1. Дотримуватися вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, під час виконання робочих процесів та під час організації роботи з дітьми.

5.2. Про всі випадки дитячого травматизму та травмування працівників закла­ду повідомляти завідувача ЗДО, сестру медичну старшу, негайно.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

20.11.2019 м. Первомайський № 123

Про організацію та проведення виставки новорічних композицій «Зима-чарівниця»

Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 на 2019/2020 навчальний рік, з метою виявлення та розвитку творчих здібностей всіх учасників освітнього процесу, сприяння у творчій самореалізації дітей, їх батьків та вихователів

НАКАЗУЮ:

1.Провестив ЗДО № 17 з 17.12.2019 по 10.01.2020 виставку новорічних композицій, виготовлених батьками та дітьми на тему «Зима-чарівниця».

2.Призначити відповідальними за організацію виставки вихователів Баканову Марину Олександрівну, Дяченко Наталію Володимирівну, Парфьонову Вікторію Володимирівну.

3. Відповідальним за організацію виставки:

3.1. Повідомити батькам вимоги до оформлення експонатів виставки.

До 26.11.2019

3.2. Естетично оформити виставку новорічних композицій.

До 17.12.2019

3.3. Підготувати повідомлення та фото композицій для сайту ЗДО, відзначити найкращі.

До 10.01.2020

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

НАКАЗ

21.10.2019 м. Первомайський № 116

Про організацію та проведення виставки «Знову осінь завітала»

Згідно плану роботи Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 на 2019/2020 навчальний рік, з метою виявлення та розвитку творчих здібностей всіх учасників освітнього процесу, сприяння у творчій самореалізації дітей, їх батьків та вихователів

НАКАЗУЮ:

1.Провестив ДНЗ № 17 з 04.11.2019 по 18.11.2019 виставку осінніх композицій з природного матеріалу, виготовлених батьками та дітьми на тему «Знову осінь завітала».

2.Призначити відповідальними за організацію виставки вихователів Волкову Оксану Вікторівну, Євсєєву Людмилу Іванівну, Ткаченко Олену Михайлівну.

3. Відповідальними за організацію виставки:

3.1. Повідомити батьків про проведення виставки.

До 28.10.2019

3.2. Підготувати експонати до виставки.

До 01.11.2019

3.3. Оформити виставку.

04.11.2019

3.4. Підготувати фото та слайди з композиціями всіх учасників.

До 11.11.2019

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

НАКАЗ

18.10.2019 м.Первомайський № 113

Про підготовку та проведення педагогічної ради «Світ у вимірі математики: компетентнісний підхід до освіти дошкільнят»

Відповідно до річного плану роботи закладу освіти, з метою вивчення особливості формування логіко-математичної компетентності дошкільників, застосування прийомів активізації пізнавальних інтересів дітей, розвитку передумов логічного мислення, вправляння вихованців у використанні набутих знань із математики

НАКАЗУЮ:

1. Провести 25.11.2019 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради дошкільного навчального закладу на тему «Світ у вимірі математики: компетентнісний підхід до освіти дошкільнят».

2. Відповідальною за педагогічну раду призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Баканова Марина Олександрівна,

Волкова Оксана Вікторівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 04.11.2019 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 18.11.2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

17.10.2019 м. Первомайський № 108

Про проведення атестації педагогічних працівників ЗДО № 17

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 №1473 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 10 січня 2012 р. за №14/20327, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за №1417/23949), з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, на підставі рішення атестаційної комісії I рівня Первомайського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) № 17 «Казка» (протокол від 16.10.2019 року № 2)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план роботи атестаційної комісії І рівня закладу дошкільної освіти № 17 на 2019/2020 навчальний рік.

2. Затвердити список педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією І рівня закладу дошкільної освіти № 17:

Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

Кукушкіна Н.М., вихователь;

Ринза Л.Є., вихователь;

Савченко Т.В., вихователь.

3. Атестаційній комісії ЗДО №17 забезпечити протягом 2019/2020 навчального року організоване проведення атестації педагогічних працівників:

3.1. Вивчити роботу педагогічних працівників протягом жовтня-березня поточного навчального року, узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури працівника і оформити атестаційні листи у чотирьох примірниках за формою.

До 15.03.2020

3.2. Урахувати за підтвердження (встановлення) кваліфікаційних категорій, присвоєння педагогічних звань при визначенні посадового окладу (ставки заробітної плати).

4. Канаєвій Ларисі Федорівні , вихователю-методисту:

4.1. Надати до атестаційної комісії ІІ рівня графік відвідування адміністрацією занять та відкритих заходів педагогічних працівників, які атестуються у 2019/2020 навчальному році.

До 04.11.2019

4.2. Активізувати участь педагогічних працівників, що підлягають атестації і претендують на присвоєння/встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або присвоєння педагогічних звань у фахових конкурсах та методичних заходах різного рівня.

У міжатестаційний період

4.3. Суворо дотримуватися нормативно-правових засад атестаційного процесу, належного оформлення атестаційних документів.

Упродовж навчального року

4.4. Створювати умови для участі педагогічних працівників в обласних методичних заходах, конкурсах професійної майстерності.

Упродовж навчального року

4.5. До атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти подати наступні матеріали:

- графік роботи атестаційної комісії І рівня у 2019/2020 навчальному році;

До 20.10.2019

- копію наказу «Про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році»;

До 24.10.2019

- подання на позачергову атестацію педагогічних працівників;

До 20.10.2019

- характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період;

До 01.03.2020

- клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти про перенесення строку чергової атестації;

До 08.04.2020

- звітні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році..

До 25.04.2020

4.6. У термін до 27 березня 2020 року подати до атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти:

- інформацію про організацію і проведення атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році атестаційною комісією І рівня при закладі освіти;

- подання про атестацію педагогічних працівників, які підлягають атестації атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради у 2019/2020 навчальному році;

- витяг з наказу про затвердження рішення атестаційної комісії І рівня при закладі освіти;

- атестаційні листи у двох примірниках;

- копії свідоцтв про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками у міжатестаційний період;

- бюлетені таємного голосування (9 шт.);

- списки педагогічних працівників, що атестуються атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти у 2019/2020 навчальному році (9 екз.);

- опис педагогічних досягнень працівників за міжатестаційний період.

5. Заслухати на педагогічній раді звіти педагогічних працівників, які атестуються.

Березень 2020 року

6. Ознайомити педагогічних працівників з їх атестаційними листами (під розпис).

До 10.03.2020

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

16.10.2019 м. Первомайський № 107

Про проведення комплексного вивчення стану життєдіяльності дітей в групі № 4 (середня) «Усмішка»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в середній групі № 4 «Усмішка»

НАКАЗУЮ:

1. Провести комплексне вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в групі № 4 (середня) «Усмішка», в термін з 18.11.2019 по 29.11.2019.

2. Затвердити склад експертної комісії у складі:

- Колованова І.М. - завідувач ЗДО;

- Канаєва Л.Ф.- вихователь-методист ЗДО, «спеціаліст вищої категорії»;

- Кузнєцова Н.С. - сестра медична старша ЗДО.

3. Затвердити робочу програму комплексного вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в групі № 4 (середня) «Усмішка».

4. До 04.11.2019 ознайомити вихователя Тимофєєву Г.М., помічника вихователя Півень А.В. з робочою програмою комплексного вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в групі № 4 (середня) «Усмішка».

5. Членам комісії до 04.12.2019 здати довідки за результатами комплексного вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в групі № 4 (середня) «Усмішка».

6. До 06.12.2019 узагальнити матеріали комплексного вивчення стану життєдіяльності дітей за всіма освітніми лініями в групі № 4 (середня) «Усмішка» до наказу.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

02.10.2019 м. Первомайський № 46-аг

Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, оперативного реагування під час несприятливих погодних умов в осінньо- зимовий період 2019/2020 років в ЗДО № 17

На виконання листа Харківської обласної державної адміністрації від 18.07.2019 № 01-68/5731 та листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 29.07.2019 № 01–32/3472, наказу Первомайського міського відділу освіти від 10.09.2019 № 309 «Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру, оперативного реагування під час несприятливих погодних умов в осінньо- зимовий період 2019/2020 років в закладах освіти», з метою організації виконання та проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пожежної безпеки, своєчасного оперативного реагування в осінньо-зимовий період 2019/2020 років

НАКАЗУЮ:

1. Кочергіній Валентині Іванівні, завгоспу, відповідальній за збереження життя й здоров’я працівників, створення безпечних умов праці, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, норм та правил техніки безпеки під час роботи та Канаєвій Ларисі Федорівні, вихователю-методисту, відповідальній за збереження життя й здоров’я дітей, створення безпечних умов під час організації навчально-виховного процесу:

1.1. Розробити и та затвердити заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з урахуванням аналізу дій працівників закладу дошкільної освіти № 17 в осінньо-зимовий період 2019/2020 років;

До 04.10.2019

1.2. Уточнити порядок інформаційної взаємодії чергових та диспетчерських служб під час виникнення (загрози) надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019/2020 років.

До 04.10.2019

1.3. Ужити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, виявлених під час проведення перевірки готовності закладу дошкільної освіти до початку опалювального сезону 2019/2020 років.

До 04.10.2019

1.4. Провести комплекс заходів, спрямованих на підвищення протипожежного стану в закладі дошкільної освіти.

До 20.10.2019

1.5. Розробити заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час проведення новорічних та різдвяних свят, свята Водохрещі.

До 05.12.2019

1.6. Проводити роз’яснювальну роботу серед педагогічного та технічного персоналу.

постійно

1.7. Провести в закладі дошкільної освіти батьківські збори, зустрічі з працівниками Первомайського РВ ГУ ДСНС України в Харківської області, конкурси, вікторини з навчання дітей основам безпеки життєдіяльності, тижні безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року

1.8. Розробити заходи щодо покращення протипожежного стану в закладі дошкільної освіти та погодити з Первомайським РВ ГУ ДСНС України в Харківської області .

До 04.10.2019

2. Інформацію надавати до 05.10.2019, 10.12.2019, 01.02.2019 та узагальнену інформацію до 05.03.2020 до господарчої групи відділу освіти.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

23.09.2019 м. Первомайський № 104

Про проведення тематичного вивчення

«Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників під час інтегрованих занять»

На виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», плану роботи закладу дошкільної освіти, з метою вивчення стану роботи з формування у дошкільників елементарних математичних уявлень, сприяння становленню дитини як особистості.

НАКАЗУЮ:

1.Провести тематичне вивчення «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників під час інтегрованих занять».

Термін виконання: з 15.10.2019 по 25.10.2019

Відповідальна: Канаєва Л.Ф., вихователь-методист

2. Створити робочу групу на час перевірки у складі:

- голова – завідувач ДНЗ Колованова І.М.;

- заступник голови – Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

- секретар – Тодорова Н.І., музичний керівник;

- члени групи: Ткаченко О.М., вихователь;

Баканова М.О., вихователь.

3. Розробити алгоритм вивчення стану роботи з упровадження літературної спадщини В. Сухомлинського в освітній процес дошкільного закладу.

Термін виконання: до 07.10.2019

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

4. Узагальнити матеріали перевірки, скласти аналітичну довідку з питань, які підлягали перевірці.

Термін виконання: до 31.10.2019

Відповідальна: Канаєва Л.Ф.,вихователь-методист

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

м. Первомайський

23.09.2019 № 44-аг

Про проведення осіннього огляду будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 17

На виконання ст. 39² Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ (зі змінами), наказу Первомайського міського відділу освіти від 23.09.2019 №329 «Про проведення осіннього огляду будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж закладів освіти міста»

НАКАЗУЮ:

1. Виконати 17 жовтня 2019 року загальний періодичний осінній огляд будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 17 Первомайського міського відділу освіти згідно річного плану-графіку проведення огляду будівель, споруд та інженерних мереж закладів освіти міста в 2019 році, затвердженого наказом начальника міського відділу освіти від 12.03.2019 р. № 101.

2. Для проведення загального періодичного осіннього огляду призначити комісію у складі: голова комісії:

Столяр Ю.О. – начальник господарчої групи відділу освіти,

члени комісії:

Кравченко І.Р. – старший інженер з технагляду,

Касьянова Г.Б. – спеціаліст служби з охорони праці,

Колованова І.М. – завідувач ДНЗ № 17,

Кочергіна В.І. – завгосп ДНЗ № 17.

3. Після закінчення огляду будівель, споруд, прибудинкових територій та інженерних мереж скласти акти обстежень дошкільного навчального закладу № 17.

4. Відповідальною за проведення обстежень дошкільного навчального закладу № 17 призначити завгоспа ДНЗ № 17 Кочергіну Валентину Іванівну.

НАКАЗ

19.09.2019 м. Первомайський №100

Про утворення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2019/2020

навчальному році в ЗДО № 17

Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р.№1135), наказу Первомайського міського відділу освіти від 18.09.2019 №323 «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році» , з метою активізації творчої професійної діяльності, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці

НАКАЗУЮ:

1. Утворити атестаційну комісію І рівня в дошкільному навчальному закладі № 17 на 2019/2020навчальний рік у складі 7 чоловік:

Колованова Іраїда Миколаївна – голова атестаційної комісії , завідувач ДНЗ № 17;

Макарова Олена Володимирівна – заступник голови атестаційної комісії, голова ПК, кастелянка;

Канаєва Лариса Федорівна – секретар атестаційної комісії , вихователь-методист ДНЗ № 17;

Тодорова Наталя Іванівна, музичний керівник ДНЗ № 17;

Баканова Марина Олександрівна, вихователь ДНЗ № 17;

Гасанова Джаміля Ширалі кизи інструктор з ФК ДНЗ № 17;

Тараріна Антоніна Іванівна, методист ММК.

2. Затвердити склад атестаційної комісії дошкільного навчального закладу.

3. Канаєвій Ларисі Федорівні , вихователю-методисту:

3.1. Скласти та затвердити план роботи атестаційної комісії, графік та тематику проведення засідань атестаційної комісії.

До 18.10.2019

3.2. При організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників керуватися п.1.8. та 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Постійно

3.3. Забезпечити коригування перспективного плану проходження курсової перепідготовки у відповідності з терміном проходження атестації (за рік до атестації).

2019/2020навчальний рік

3.4. Забезпечити заповнення даних в системі «Електронна атестація педагогічних працівників».

До 20.09.2019

3.5. Внести корективи у частину І «Об’єктивні дані» індивідуальної картки педагога».

Станом на 01.09.2019

3.6. Подати до атестаційної комісії ІІ рівня:

- копію наказу «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2019/2020 навчальному році»;

до 25.09.2019

- список педагогічних працівників навчального закладу, які атестуються у 2019/2020 навчальному році за встановленою формою.

до 01.10.2019

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну , контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

З оригіналом згідно.

НАКАЗ

04.09.2019 м. Первомайський №98

Про організацію харчування дітей
у 2019/2020 навчальному році

З метою забезпечення повноцінного раціонального харчування дітей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити триразовий режим харчування дітей з 1 вересня 2019року по 31 травня 2020року.

2. Затвердити графік видачі страв із харчоблоку на групи (Додаток 1).

3. Сестрі медичній старшій Кучерявих Лідії Вікторівні, сестрі медичній з дієтичного харчування Кузнєцовій Надії Сергіївні, комірнику Короткій Юлії Юріївні, кухарям Шевченко Вірі Андріївні , Кальченко Ірині Миколаївні, Кобелєвій Ірині Олександрівні, помічникам вихователів суворо дотримуватися Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, наказів керівника закладу дошкільної освіти щодо організації харчування дітей.

4. Сестрі медичній з дієтичного харчування Кузнєцовій Н.С. контролювати виконання норм харчування у закладі дошкільної освіти, дотримання графіка видачі їжі, один раз на десять днів, щомісяця, щокварталу.

5. Помічникам вихователів отримувати їжу на групи відповідно до затвердженого графіка видачі страв із харчоблоку на групи та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

28.08.2019 м. Первомайський № 88

Про організацію роботи з охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою в ЗДО № 17

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листів Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 13.06.2018 року «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», з метою забезпечення дотримання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234 та Базового компонента дошкільної освіти і забезпечення 100% охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, які проживають на території закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Канаєвій Ларисі Федорівні, вихователю – методисту ЗДО:

1.1. Забезпечити проведення обліку дітей дошкільного віку та узагальнити дані про кількість дітей 5-річного віку на території обслуговування закладу за результатами проведеного обліку.

До 10.09.2019

1.2. Скласти списки дітей 5-річного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади та проживають на території обслуговування закладу.

До 10.09.2019

1.3. Узагальнити інформацію про різні форми здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку, які проживають на території обслуговування та надати до відділу освіти.

До 10.09.2019

1.4. Включити до річного плану роботи закладу дошкільної освіти заходи щодо реалізації права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти.

До 10.09.2019

1.5. Забезпечити надання освітніх послуг дітям, які відвідують дошкільний заклад не повний робочий день.

Протягом навчального року

1.6. Розробити план спільної роботи ЗДО та ЗЗСО з питань наступності та організації різних форм надання дошкільної освіти дітям старшого дошкільного віку з метою реалізації принципу наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи.

До 15.09.2019

1.7. Активізувати роботу консультативного пункту для батьків, залучати до цієї роботи представників органів охорони здоров’я, психологічної служби, засобів масової інформації.

Постійно

1.8. Забезпечити надання освітніх послуг дітям , які відвідують дошкільний заклад неповний робочий день.

Протягом навчального року

1.9. Здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад, враховуючи причини, за яких діти не відвідують ЗДО (стан здоров’я, особливості розвитку дітей тощо).

Постійно

1.10. Провести педагогічну раду, читання, семінар тощо з питань організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Виявляти, узагальнювати та систематизувати ефективний досвід щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.

Протягом року

2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Канаєву Л.Ф.

НАКАЗ

28.08.2019 м. Первомайський № 87

Про організацію роботи з наступності дошкільного навчального закладу № 17

та ЗЗСО I-III ст. № 7 в 2019/2020 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» №2442-VI від 06.07.2010р., наказу МОНУ “Про прийом дітей до 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів” №204 від 07.04.2005р., спираючись на лист МОНУ №1/9-249 від 19.04.2018 р. «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» , з метою забезпечення виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти та дотримання принципів перспективності і наступності між дошкільною та початковою освітою

НАКАЗУЮ :

1. Вихователю-методисту Канаєвій Л.Ф.:

1.1. Скласти та погодити з Первомайським міським відділом освіти план спільної роботи та угоду про співробітництво між ЗЗСО I-III ст. № 7 і дошкільним навчальним закладом № 17.

До 16.09.2019

1.2. Здійснювати методичну допомогу педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти з питань організації роботи з наступності.

Упродовж року

1.3. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при керівникові навчального закладу питання організації спільної роботи та стану освітнього процесу.

Упродовж року

1.4. Проводити моніторинг успішності навчальних досягнень вихованців ЗДО і учнів 1-х класів.

Щоквартально

1.5. Подати до Первомайського міського відділу освіти аналітичні матеріали з питань спільної роботи дошкільного навчального закладу № 17 та ЗЗСО I-III ст. № 7.

До 01.06.2020

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

3. Громадському інспектору з охорони дитинства Канаєвій Л.Ф.:

3.1. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей, складанні соціальних паспортів у групах.

До 09.09.2019,

упродовж навчального року

3.2. Узагальнити соціальні паспорти груп в єдиний соціальний паспорт закладу дошкільної освіти.

До 10.09.2019

3.3. Сформувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

До 16.09.2019

3.4. Здійснювати превентивну роботу з батьками дітей соціально незахищених категорій.

Упродовж навчального року

3.5. Проводити обстеження умов проживання, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, з відповідним оформленням актів.

Упродовж навчального року

3.6. Направляти до Первомайського міського відділу освіти результати громадського огляду.

Упродовж навчального року

3.7. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачеві інформацію про роботу громадського інспектора з охорони дитинства відповідно до Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.

Упродовж навчального року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

28.08.2019 м. Первомайський № 86

Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства в ДНЗ № 17

З метою удосконалення роботи дошкільного навчального закладу щодо своєчасного виявлення, обліку та здійснення контролю за умовами проживання дітей , які потребують соціального захисту , надання практичної допомоги батькам у вихованні дітей

НАКАЗУЮ:

1. Канаєву Ларису Федорівну, вихователя – методиста, призначити громадським інспектором з охорони дитинства на 2019/2020 навчальний рік.

2. Затвердити план роботи громадського інспектора з охорони дитинства на 2019/2020 навчальний рік (Додаток 1).

3. Громадському інспектору з охорони дитинства Канаєвій Л.Ф.:

3.1. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей, складанні соціальних паспортів у групах.

До 09.09.2019,

упродовж навчального року

3.2. Узагальнити соціальні паспорти груп в єдиний соціальний паспорт закладу дошкільної освіти.

До 10.09.2019

3.3. Сформувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

До 16.09.2019

3.4. Здійснювати превентивну роботу з батьками дітей соціально незахищених категорій.

Упродовж навчального року

3.5. Проводити обстеження умов проживання, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, з відповідним оформленням актів.

Упродовж навчального року

3.6. Направляти до Первомайського міського відділу освіти результати громадського огляду.

Упродовж навчального року

3.7. Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачеві інформацію про роботу громадського інспектора з охорони дитинства відповідно до Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.

Упродовж навчального року

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ов'я}���`�[ (9Y е передоручати виконання своїх обов'язків іншим особам.

6.В робочий час не відволікатися на розмови по мобільному телефону.

7.Не допускати відволікання педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу адміністрацією закладу від виконання функціональних обов'язків за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

НАКАЗ

28.08.2019 м.Первомайський № 85

Про затвердження графіка роботи працівників ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, на виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, з метою зміцнення трудової дисципліни та за узгодженням з профспілковим комітетом ДНЗ № 17 (протокол № 7 від 28.08.2019)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графік роботи працівників закладу на 2019/2020 навчальний рік у такому порядку:

Завідувач :ненормований робочий день

Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 8.00 - 16.00

Вихователь - методист :7.12 год. щоденно

Пн., Вт.,Ср., Чт., Пт. - 8.00 - 15.12

Сестра медичнастарша: 7.42 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 7.30 - 15.12

12.00 - 12.30 - обідня перерва

Сестра медичнастарша (0,5 ставки): 3.50 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 8.00 - 11.48

Сестра медична з дієтичного харчування (0,5 ставки): 3.50 год. за графіком,

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт.15.12 - 18.30

Сестра медична басейну : 4.00 год. за графіком:

Пн , Ср., Чт., 8.00 - 12.00

Вихователі:5.00 год., 4.00 год.

I зміна7.00 - 12.00,ІІ зміна12.00 - 16.00

Вихователь чергової групи з 10,5-годинним режимом роботи

з 7.00 до 17.30 щоденно

Вихователі чергової групи з 12-годинним режимом роботи

за графіком:

І зміна 6.30 – 16.00, ІІ зміна 16.00 – 18.30

Музичний керівник: 8.30 год. щоденно

7.00 - 16.00

12.00 - 12.30 - обідня перерва

Інструктор з фізкультури :6.00 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 7.00 - 13.00

Інструктор з фізкультури та плавання: 9.00 год. щоденно

7.00 - 16.30

12.30 - 13.00 - обідня перерва

Діловод –4 год. щоденно

Пн , Вт., Ср., Чт., Пт. 12.30 - 16.30

Завідувач господарства -8.00 год. щоденно

7.00 - 17.00

12.00 - 14.00 - обідня перерва

Помічники вихователів: 8 год. щоденно

7.00 - 16.00

13.00 - 14.00 - обідня перерва

Помічник вихователя чергових груп:

6 год. щоденно

12.00 - 18.00

Кухарі: 8 год. щоденно

І зміна 5.00 - 13.30,

11.30 - 12.00 - обідня перерва

ІІ зміна7.30 - 16.00

12.00 - 12.30 - обідня перерва

Основна зміна 7.30 – 16.00

11.30 - 12.00 - обідня перерва

Підсобна робоча кухні:8 год. щоденно

7.00 - 15.30

11.30 - 12.00 - обідня перерва

Комірник: 8 год. щоденно

7.00 - 16.00

12.00 - 13.00 - обідня перерва

Машиністи з прання та ремонту спецодягу:

Афанасьєва Н.І. : 8 год. щоденно

7.00 - 16.00

11.00 - 12.00 - обідня перерва

Міхнєва В.О. : 4 год. щоденно

10.00 - 14.00

Кастелянка:8 год. щоденно

7.30-16.00

12.00 - 12.30 обідня перерва

Прибиральнця службових приміщень:

Вандишева С.С.:8 год. щоденно

7.30-16.00

11.00-11.30 - обідня перерва

Міхнєва В.О.: 2 год. щоденно

8.00-10.00

Робітники з комплексного обслуговування ремонту будівель:

Литвин-Попович Ю.В. 4.00 год. щоденно

18.00-22.00

Ануфрієв І.М.4.00 год. щоденно

8.00 – 12.00

Сторожа :13 год. за графіком (8 год. нічних, 5 год.денних)

17.00 - 6.00

24 год. - у вихідні і святкові (8 год. нічних, 16 год. денних)

8.00 - 8.00

2.Дотримуватися тривалості робочого часу кожним працівником закладу дошкільної освіти відповідно до норми, встановленої законодавством.

3.Щоденно фіксувати час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) у відповідній книзі.

4.Дотримуватися часу початку і закінчення обідньої перерви, установленого графіком.

5.Працівникам не відволікатися від виконання своїх посадових обов'язків та не передоручати виконання своїх обов'язків іншим особам.

6.В робочий час не відволікатися на розмови по мобільному телефону.

7.Не допускати відволікання педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу адміністрацією закладу від виконання функціональних обов'язків за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

НАКАЗ

28.08.2019 м.Первомайський № 26-аг

Про затвердження режиму роботи ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (із змінами від 01.01.2009 року), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 р.№ 305, з метою задоволення освітніх та соціальних проблем громадян у здобутті дошкільної освіти, а також виконання завдань дошкільної освіти , за погодженням із профспілковим комітетом (протокол № 7 від 28.08.2019)

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити режим роботи дошкільного навчального закладу № 17 «Казка» на 2019/2020 навчальний рік:

1.1. Розпочати в ДНЗ 2019/2020 навчальний рік 2 вересня і закінчити 31 травня наступного року;

1.2. Визначити щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу - п'ятиденний робочий тиждень з 9-годинним режимом роботи за щоденним графіком:

- початок - о 7.00 годині,

- закінчення - о 16.00 годині.

1.3. Установити щоденний графік роботи -

загальні групи дітей віком від 1 до 3 років:

- початок - о 7.00 годині,

-закінчення - о 16.00 годині;

загальні групи дітей віком від 3 до 6/7 років:

- початок - о 7.00 годині,

-закінчення - о 16.00 годині.

1.4. Організувати за бажанням батьків чергові групи:

- група раннього віку - 11 дітей,

- дошкільна група - 18 дітей.

1.5. Установити графік роботи чергових груп:

з 10,5-годинним режимом роботи:

- початок - о 16.00 годині,

- закінчення - о 17.30 годині;

з 12-годинним режимом роботи:

- початок - о 6.30 годині,

- закінчення - о 18.30 годині.

1.6. Вихідні дні - субота, неділя та святкові дні , встановлені законодавством України.

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м.Первомайський №84

Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму в ДНЗ № 17 у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону праці» в частині організації роботи щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму, з метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортних пригод, попередження дитячого дорожньо – транспортного травматизму, узагальнення та поширення різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед вихованців ДНЗ № 17 та з метою вдосконалення роботи закладу дошкільної освіти з цього питання впродовж 2019/2020 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Канаєвій Ларисі Федорівні , вихователю-методисту:

1.1. Ознайомити працівників закладу дошкільної освіти з основними положеннями Закону України "Про дорожній рух".

До 09.09.2019

1.2. Скласти план заходів на 2019/2020навчальний рік щодо організації роботи з ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху.

До 09.09.2019

1.3. Включити до річного плану роботи закладу дошкільної освіти заходи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму та попередження дитячого травматизму.

До 09.09.2019

1.4. Здійснити експертизу стану роботи з даного питання за 2019/2020навчальний рік.

Квітень 2020 року

2. Надавати своєчасну методичну допомогу педагогам закладу дошкільної освіти щодо вдосконалення профілактичної роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Постійно

3. З метою закріплення правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму створити ігровий автомайданчик.

Квітень 2020 року

4. Включати до обговорення питання щодо виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону праці» на засіданнях, нарадах, зборах.

Згідно плану роботи на 2019/2020 навчальний рік

5. Вихователям закладу дошкільної освіти:

5.1. Проводити роботу з вихованцями з вивчення правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму. Формувати у дітей мотивації обережної поведінки на дорогах, автошляхах та в громадських місцях.

Постійно

5.2. Оновити куточки з вивчення правил дорожнього руху.

До 20.09.2019

5.3. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків вихованців щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Постійно

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м.Первомайський № 83

Про забезпечення повноцінного якісного харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 17 у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», спільного наказу МОН та МОЗ України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 №298/227 зі змінами, з метою забезпечення якісного, повноцінного та раціонального харчування дітей закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за організацію та виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

2. Призначити відповідальною за здійснення вхідного контролю якості продуктів харчування сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

3. Призначити відповідальною щодо зняття проб готової продукції сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

4. Призначити відповідальною за здійснення контролю закладки основних продуктів у котел сестру медичну старшу Кузнєцову Надію Сергіївну.

Впродовж 2019/2020 навчального року

5. Створити в закладі дошкільної освіти комісію з контролю закладки продуктів харчування у котел на харчоблоці у складі:

голова комісії: Колованова І.М., завідувач;

члени комісії: Кузнєцова Н.С., сестра медична старша;

чергові педагоги відповідно графіку.

Впродовж 2019/2020 навчального року

6. Сестрі медичній старшій Кузнєцовій Надії Сергіївні:

6.1. Організувати у 2019/2020 навчальному році харчування дітей закладу дошкільної освіти з розрахунку середньої денної вартості згідно рішення Первомайської міської ради.

6.2. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей, у т.ч. вимог санітарного законодавства.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.3. Дотримуватись примірного меню (погодженого з Держпродспоживслужбою), складеного на конкретний період року.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.4. Проводити протиепідемічну роботу щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.5. проводити аналіз виконання норм харчування за кожний звітний період та відображати це у вигляді порівняльних таблиць;

Протягом 2019/2020 навчального року

6.6. Дотримуватись відповідності графіку видачі їжі режиму харчування дітей.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.7. Забезпечити контроль за якістю та безпекою продуктів, що надходять до закладу, за відповідністю інформації, що зазначена на етикетках та у супровідних документах про якість. Не допускати прийом продуктів сумнівної якості, без відповідних документів про якість та безпеку, продуктів з обмеженим терміном придатності та продуктів, що містять харчові добавки та ароматизатори.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.8. Щомісяця розглядати питання стану організації харчування дітей на нарадах при завідувачі, педрадах.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.9. Провести санітарний мінімум з питань організації харчування та санітарно-гігієнічного режиму з працівниками харчоблоку та помічниками вихователів.

До 28.09.2019

6.10. Організувати санітарно-освітню роботу серед батьків з питань організації раціонального харчування дітей у закладі дошкільної освіти та вдома.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.11. Забезпечувати розміщення затвердженого завідувачем щоденного меню із зазначенням виходу кожної страви поруч із вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.12. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку вдома.

Протягом 2019/2020 навчального року

6.13. Сприяти громадському контролю за станом харчування в усіх вікових групах та обов’язково відображати відгуки у «Журналі громадського контролю за станом харчування дітей».

Щомісяця

6.14. Своєчасно інформувати завідувача, відділ харчування Первомайського міського відділу освіти про кожний випадок постачання неякісних продуктів харчування письмово. У разі потреби

7. Покласти на комірника Коротку Ю.Ю. повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання.

8. Комірнику Короткій Ю.Ю.:

8.1. Подавати кожного четверга до 12.00 до відділу дитячого харчування заявки на продукти харчування на наступний тиждень обов’язково у паперовому вигляді (припускається подача заявок електронним або факсимільним зв’язком).

Постійно

8.2. Залишок кожного з найменувань продуктів у коморі не повинен перевищувати 5-денний запас, виключення складають такі продукти , як сіль, цукор, крупи, горох , макаронні вироби, чай (їх запас повинен складати 10-14 днів).

Постійно

8.3. Забезпечити контроль за якістю та безпекою продуктів, що надходять до закладу, за відповідністю інформації, що зазначена на етикетках та у супровідних документах про якість. Не допускати прийом продуктів сумнівної якості, без відповідних документів про якість та безпеку, продуктів з обмеженим терміном придатності та продуктів, що містять харчові добавки та ароматизатори.

Протягом 2019/2020 навчального року

8.4. Дотримуватись при замовленні продуктів харчування розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до вимог чинного законодавства та примірного двотижневого меню.

Протягом 2019/2020 навчального року

8.5. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

Щоденно

8.6. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу.

Щоденно

9. Покласти відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання правил особистої гігієни, за санітарний стан приміщень харчоблоку на кухарів Шевченко Віру Андріївну , Кальченко Ірину Миколаївну , Кобєлєву Ірину Олександрівну.

10.Працівникам харчоблоку кухарям Кальченко І.М., Шевченко В.А., Кобелєвій І.О., підсобній робочій Яковенко Л.О.:

10.1. Відбирати проби з казана в об'ємі порції для дітей молодшої вікової групи в чистий посуд з кришкою до видачі їжі на групи в присутності медичної сестри, проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом доби.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.2. Видавати готові страви тільки після зняття проби медичною сестрою та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на групи, тільки в посуд із відповідним маркуванням.

щоденно

10.3. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.4. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.5. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій.

Щоденно

10.6. Якісно прибирати приміщення харчоблоку, мити посуд, відповідно до вимог санітарних правил.

Протягом 2019/2020 навчального року

10.7. Перед кожною видачею їжі робити вологе прибирання харчоблоку.

Згідно графіку

10.8. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час попередньої обробки продовольчої сировини, овочів.

Протягом 2019/2020 навчального року

11. Помічникам вихователів усіх вікових груп протягом 2019/2020 навчального року:

11.1. Отримувати їжу на групу лише у промаркованих закритих кришками відрах і каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному одязі, чистими руками.

11.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі.

11.3. здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об'ємі згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

12. Вихователям усіх вікових груп:

12.1. Дотримуватись встановленого з 02 вересня 2019 по 31 травня 2020 триразового режиму харчування дітей.

Щоденно

12.2. Організувати оптимальний питний режим для забезпечення дітей водою за індивідуальною потребою.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.3. Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички під час вживання їжі. Вчити дітей правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою, привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді, з чистими руками; вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.4. Вчити дітей, починаючи з чотирирічного віку, чергувати в групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.5. Розглядати на батьківських зборах питання щодо раціонального харчування, розміщувати в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо організації харчування вдома.

Протягом 2019/2020 навчального року

12.6. Заборонити приносити батькам у дошкільний навчальний заклад для частування дітей кремові вироби (торти, тістечка) морозиво, напої, зокрема газовані, тощо з метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь.

Постійно

13. Заслуховувати на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, засіданнях ради дошкільного навчального закладу, педагогічних радах питання організації харчування.

Відповідно до плану роботи

14. Висвітлювати медико-педагогічну оцінку організації харчування дітей в інформаційних повідомленнях, довідках, наказах, обговорювати результати на нарадах.

щоквартально

15. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський № 82

Про підсумки роботи по підготовці закладу дошкільної освіти № 17 до нового 2019/2020 навчального року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, на виконання наказу Первомайського міського відділу освіти від 24.06.2019 № 224 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років» ,наказу Первомайського дошкільного навчального закладу № 17 від 07.05.2019 № 48 «Про підготовку закладу дошкільної освіти до нового 2019/2020 навчального року»адміністрація закладу, педагогічні та батьківський колективи проводили систематичну роботу з підготовки до нового навчального року , поповнення матеріально-технічної бази ЗДО.

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року – 94402 гривень, в тому числі:

- спонсорського фонду 20 412,00 грн.,

- загального фонду 48 240,00 грн.,

- спеціального фонду 11 750,00 грн.,

- кошти міськвиконкому 14 000,00 грн.

Виконані основні види робіт:

· ремонт каналізаційної системи каналізаційної системи підвалу, медичного ізолятора, групи № 5, туалету загального користування………………..……….……………28 446,00 грн.

· ремонт системи опалення груп №5,№3,№2 та комунікацій підвалу….....…… 3 030,00 грн.

· ремонт каналізації басейну ………………………...…………………………… 1 270,00 грн.

· ремонт коридору II поверху………………………………….……………..….....2 500,00 грн.

· ремонт кабінету музичного керівника……………...…………………………….1492,00 грн.

· ремонт електросковороди (харчоблок)…………………………………………..1 747,00 грн.

Для зміцнення матеріально-технічної бази придбано:

· жавель-клейд , хлорантоїн ……………...………………………………………… 847,00 грн.

· посуд для харчоблоку…………………..………………………………………… 671,00 грн.

· фарба …………………………………...…..…………………………………….. 2955,45 грн.

· миючі засоби для харчоблоку………………………………………….…………1 020,02 грн.

· килимові покриття для музичної зали ….…...…………………………. 11 750,00 грн.

· бордюрна стрічка для «Доріжки Здоров'я» …………………..…………………600,00 грн.

· рамки для оформлення стенду …………………………..…………………………388,00 грн.

· прикраси для музичної зали до свят………………………………………….…....725,30 грн.

· насіння трави газонної ……………………………………..…………………….. 203,50 грн.

· саджанці для «Доріжки Здоров'я» ………………………..…………………….. 100,00 грн.

· освітлення ДНЗ…………………………...…………...…………………….…….1 022,40 грн.

· ремонтні роботи .…………………………...……….……………….………..…. 2 856,16 грн.

· господарчі потреби …………………..………...………….……………….....…. 1 779,45 грн.

· штори гр. № 2………………………………….…………………………………….845,00 грн.

· мийки з неіржавіючої сталі гр..№2………………………...………………………536,00 грн.

· електронні ваги (комора)………………………...…………………………………810,00 грн.

Виконано:

· повірка діелектричних рукавичок …………..…………………………………… 200,00 грн.

· встановлення водонагрівача (пральня) ……………...…………………………… 569,50 грн.

· опосвідчення вогнегасників…………………………...….…………………...….1 800,00 грн.

· опосвідчення манометрів…………………………………………………………. 151,70 грн.

· передплата………………………………………………………...……………….2 419,00 грн.

Для покращення методичної роботи в закладі, розвитку дітей поповнено методичний кабінет посібниками, дидактичними матеріалами, для роботи з дітьми у вікових групах придбана художня література та дидактичні картинки. Проведено передплату на періодичну пресу.

У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки таким сучасним матеріалом:

· дитячими наметовими будинками, автобусами, машинами,

· дитячими модулями (кухні, перукарні, лікарні, автобани та ін.);

· настільно-друкованими дидактичними іграми та посібниками.

На виконання санітарно-гігієнічних вимог у закладі було придбано мийні дезінфікуючі засоби, пральний порошок для прання білизни.

Проте існує низка проблем, що потребують розв’язання:

· необхідний капітальний ремонт покрівлі прогулянкових майданчиків,

· ремонт парапетів даху,

· потребують заміни вікна, заміни та утеплення вхідні двері,

· ремонт дахів ґанків групи №6, медичного кабінету, центрального входу,

· утеплення міжпанельних швів стін дошкільного закладу,

· ремонт покрівлі даху групи №10.

З метою створення належних умов для організованого початку 2019/2020 навчального року в ЗДО та забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Колективу ЗДО вжити необхідні організаційні заходи щодо якісної підготовки закладу до організованого початку 2019/2020 навчального року з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців, у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

До 31.08.2019

2. Канаєвій Ларисі Федорівні, вихователю-методисту:

2.1. Забезпечити якісну участь ЗДО у міському огляду навчальних закладів щодо готовності до 2019/2020 навчального року.

До 12.08.2019

2.2. Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2019/2020 навчального року

2.3. Забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації баз даних ЗДО «Курс: Освіта» для підготовки звітів в ІСУО (Інформаційній системі управління освітою) на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення впродовж навчального року.

До 05.09.2019,

упродовж 2019/2020 навчального року

2.4. Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» з проведенням аналізу стану охоплення різними формами дітей дошкільною освітою.

До 30.08.2019,

упродовж 2019/2020 навчального року

2.5. Вжити заходів до стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти;

До 30.08.20189

упродовж 2019/2020 навчального року

2.6. Проаналізувати досягнення та проблеми розвитку освітньої діяльності ЗДО у 2018/2019 навчальному році і визначити пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік.

До 30.08.2019

2.7. Підготувати проект розкладу організованої навчально-виховної роботи ЗДО на 2019/2020 навчальний рік.

До 30.08.2019

2.8. Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю батьківської громадськості.

02.09.2019

2.9. Підготувати попередній аналіз оздоровлення дітей улітку 2019 року.

До 27.08.2019

2.10. Оприлюднити на веб-сайті закладу дошкільної освіти звіт про виконану за рік роботу , у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на рахунок фонду сприяння розвитку ЗДО.

До 30.08.2019

2.11. Здійснити раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогів.

До 01.09.2019

2.12. Завершити організований набір вихованців до ЗДО, забезпечити раціональне комплектування мережі груп.

До 30.08.2019

3. Кочергіній Валентині Іванівні, завгоспу ЗДО:

3.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази ЗДО до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 30.08.2019

3.2. Завершити підготовку ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження.

До 01.10.2019

3.3. Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнанню закладу приладами обліку споживання теплової енергії, води, електроенергії із застосуванням прогресивних теплозбережувальних конструкцій і матеріалів, утепленню вікон і дверей.

Постійно

4. Кузнєцовій Надії Сергіївні, сестрі медичній старшій ЗДО:

4.1. Забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів вихованців та працівників навчального закладу.

До 02.09.2019,

упродовж 2019/2020 навчального року

4.2. Встановити контроль за відвідуванням вихованцями ЗДО.

Упродовж 2019/2020 навчального року

5. Уважати ЗДО №17 готовим до нового 2019/2020 навчального року та розпочати освітній процес з 02.09.2019 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський №81

Про комплектування груп у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до статті 14 Закону України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкіль­ну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами), Статуту дошкільного навчального закладу та з метою організованого початку 2019/2020 на­вчального року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити мережу груп дошкільного навчального закладу № 17 на 2019/2020 навчальний рік (Додаток 1).

2. Перевести дітей з менших вікових груп до старших 02.09.2019.

3. Кузнєцовій Н.С., сестрі медичній старшій:

3.1. Провести облікову систематизацію документів, на підставі яких здійснено прийом дітей до закладу дошкільної освіти.

До 30.08.2019

3.2. Сформувати списки дітей за віковими групами.

До 30.08.2019

3.3. Надати вихователям списки дітей за сформованими групами.

До 30.08.2019

4. Вихователям усіх груп:

4.1. Поаркушно пронумерувати, прошнурувати, підписати, та подати на затвер­дження Журнали обліку щоденного відвідування групи дітьми.

До 30.08.2019

4.2. Вести Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми згідно з новою нумерацією групи.

З 02.09.2019

5. Мардус С.Д., діловоду, подати до бухгалтерії Первомайського міського відділу освіти відомості про переведення дітей у нові групи.

До 30.08.2019

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський № 80

Про результати роботи з оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі № 17 в літній оздоровчий період 2019 року

Підбиття підсумків оздоровчого періоду свідчить, що, відповідно до наказу Первомайського міського відділу освіти від 02.05.2019 № 165 «Про організацію роботи щодо оздоровлення та запобігання дитячого травматизму в закладах дошкільної освіти у літній період 2019 року» , наказу по ДНЗ № 17 від 03.05.2019 № 45 «Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у закладі дошкільної освіти № 17», колектив дитячого садка сумлінно поставився до виконання обов’язків щодо організації та проведення оздоровчого періоду. Порушень трудової дисципліни, травматизму серед працівників не було. Під час оздоровчого періоду в ЗДО через недогляд вихователя був травмований Журавель Гліб (гр..№ 4), у побуті через недогляд батьків та особисту необережність була травмована Фоміна Аліса (гр.№ 6).

У літній оздоровчий період у дошкільному навчальному закладі працювали 5 груп, з них — 2 групи раннього віку, 3 — дошкільного віку. Улітку дошкільний навчальний заклад відвідували 80 дітей, що становить 49% від загальної кількості дітей дошкільного навчального закладу.

На виконання «Річного плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2019 року» з метою оздоровлення вихованців педагоги закладу здійснювали повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів, передбачених Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»: систематично проводили ранкову гімнастику, гімнастику пробудження після денного сну, загартовуючі процедури на свіжому повітрі, ходіння босоніж по траві, піску, фізкультурні заняття, фізкультурні комплекси на свіжому повітрі, ходіння по «Доріжці здоров'я», піші переходи, спортивні розваги, Дні здоров’я. Стало систематичним і ефективним проведення сонячних та водних загартовуючих процедур: ігри з піском, водою. Увесь освітній процес відбувався на свіжому повітрі (з урахуванням погодних умов) згідно з планами роботи.

Активну роботу проводили сестра медична з дієтичного харчування Кузнєцова Н.С. та сестра медична старша Кучерявих Л.В.. Систематично проводились огляди дітей в усіх групах, зокрема після хвороби та відпусток батьків, здійснювався контроль за проведенням оздоровчо-загартовуючих заходів, додержанням санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей , відповідності одягу кліматичним умовам тощо.

З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я дітей систематично проводились інструктажі, здійснювався контроль за дотримання техніки безпеки в групах та на ділянках ЗДО і виконання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації діяльності дітей у літній період.

Велика увага приділялась забезпеченню повноцінного раціону та збалансованості харчування дітей в ЗДО. Для вихованців було організовано додатковий прийом їжі – другий сніданок о 9.00 у вигляді соків або фруктів.

Питання дотримання технології приготування страв, виконання вимог завозу, приймання та зберігання продуктів харчування постійно контролювались з боку адміністрації та медслужби ЗДО. Дотримувались також вимоги щодо забезпечення питного режиму дітей в дошкільному закладі.

Харчування здійснювали згідно з державними нормами харчування та санітарними правилами харчування. Середня вартість харчування дітей у червні 2019 року складала:

- для дітей віком від 1 до 3 років – 21,50 грн.,

- для дітей віком від 3 до 6 років – 23,50 грн..

Захворюваність склала 39 пропущених днів (ясла) та 15 пропущених днів (садок) на одну дитину. За літній період у ДНЗ у середньому було оздоровлено 174 дітей, з-поміж них 27 дітей пільгового контингенту. Під час оздоровчого періоду в дитячому садку випадків інфекційних захворювань зареєстровано не було.

Групи, які функціонували влітку, в достатній кількості були забезпечені твердим та м’яким інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами. Забезпечено безперервну роботу систем водопостачання та каналізації, холодильного та технологічного обладнання.

Завідувачем, сестрою медичною старшою, сестрою медичною з дієтичного харчування та вихователем-методистом здійснювався контроль за виконанням працівниками закладу санітарно-гігієнічних норм і правил утримання приміщень закладу, технологією приготування їжі, наявності сертифікатів якості харчових продуктів та питної води. Також здійснювався контроль за дотриманням раціонального режиму виховної діяльності та проведенням загартовуючих процедур у всіх вікових групах. Працівники закладу дотримувалися виконання питного режиму та режиму дня.

В результаті проведеного аналізу роботи адміністрацією закладу під час літнього оздоровчого періоду 2019 року були виявлені деякі зауваження з наступних питань:

1. Планово-прогностична діяльність:

- плани сестри медичної старшої не конкретизовані, не охоплюють усі аспекти медичного обслуговування.

2. Режим роботи ЗДО (груп):

- сестра медична старша не приділяє належної уваги контролю за організацією прогулянок.

3. Організація харчування:

- в раціоні дітей недостатньо свіжих фруктів.

4. Організація медичного обслуговування:

- немає зауважень.

5. Організація роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.

- були випадки відсутності у дітей головних уборів.

6. Організація освітнього процесу:

- в деяких групах недостатньо проводилося ігор з водою під час прогулянок;

- недостатньо уваги приділялося організації пошуково-дослідницькій діяльності з дітьми дошкільного віку, праці в природі;

- недостатньо проведено екскурсій і піших переходів в дошкільних групах.

Всі заходи, передбачені планом роботи, були виконані педагогами закладу у повному обсязі й своєчасно. У цілому «Річний план роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2019 року» виконано. З огляду на це, а також з метою удосконалення роботи зі зміцнення здоров'я дітей, зниження рівня їх захворюваності

НАКАЗУЮ:

1.Вважати роботу дошкільного навчального закладу в літній оздоровчий період проведеною на належному рівні.

2.Оголосити подяку колективу ДНЗ за сумлінне ставлення до організації та проведення літньої оздоровчої кампанії.

3.Вихователеві-методисту Канаєвій Ларисі Федорівні:

3.1. При складанні плану роботи ДНЗ на літній період враховувати інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОНмолодьспорт України від 16.03.2012 №1/9-198) та «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОНмолодьспорт України від 28.05.2012 №1/9-413).

Серпень 2019

3.2. Врахувати виявлені недоліки в організації оздоровчого періоду у 2019 році при плануванні організації літнього оздоровлення на 2020 рік.

Серпень 2019, травень 2020

3.3. Розробити перспективний план організації занять, екскурсій, екологічних подорожей, піших переходів, міні-занять, закріпленню знань про права та обов’язки в поведінці між людьми та серед природи.

Жовтень 2019

3.4. Здійснювати системний, дієвий контроль за організацією літнього оздоровлення.

Червень-серпень 2020

3.5. Контролювати проведення піших переходів, екскурсій, організацію пошуково-дослідницької діяльності дітей та праці в природі.

Упродовж літнього періоду 2020

4. Сестрі медичній старшій Кузнєцовій Н.С.:

4.1. Здійснювати системний, дієвий контроль за організацією літнього оздоровлення.

Червень-серпень 2019

4.2. Ознайомити батьків на батьківській конференції з підсумками літнього оздоровлення дітей ЗДО за 2018/2019 навчальний рік.

Вересень 2019

4.3. Слідкувати за наявністю у дітей головних уборів, дотриманням санітарно - гігієнічних вимог до одягу дітей влітку.

Упродовж літнього періоду 2020

3.Вихователям :

3.1. До літньої оздоровчої кампанії 2019/2020 н.р. за допомогою батьків відремонтувати ігрові майданчики, павільйони, придбати спортивний інвентар, поповнити майданчики малими формами, поновити та відремонтувати існуючі.

До 01.06.2020

3.2. Підготувати добірку статей та наочного матеріалу щодо збереження здоров’я дітей у літній період. Забезпечити змінність інформації у батьківських куточках.

До 01.05.2020

3.3. За допомогою батьків та працівників дошкільного закладу доглядати та підтримувати в придатному стані «Доріжку здоров’я» , «Екологічну стежку».

До 01.06. 2020

3.4. Слідкувати за наявністю у дітей головних уборів, дотриманням санітарно - гігієнічних вимог до одягу дітей влітку.

Упродовж літнього періоду 2020

3.5. Дотримуватись чіткого виконання графіку заміни кип’яченої води, виносу її на прогулянки, графіка провітрювання групових приміщень.

Упродовж літнього періоду 2020

3.6. Забезпечити відповідне обладнання ігрових та спортивного майданчиків, природного середовища з урахуванням змісту діяльності педагога з дітьми.

Квітень-травень 2020

3.7. Покращити освітній процес з дітьми в літній оздоровчий період, обов’язково дотримуватись рекомендацій вихователя-методиста щодо планування та проведення активних форм роботи з дітьми на прогулянках.

Постійно

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

НАКАЗ

27.08.2019 м. Первомайський №79

Про проведення тарифікації працівників ДНЗ № 17 на 2019/2020 навчальний рік

На виконання наказу відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 23.08.2019 № 266 «Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної і позашкільної освіти», з метою своє­часного проведення тарифікації працівників закладу дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1.Створити у дошкільному навчальному закладі № 17 тарифікаційну комісію у складі 5 чоловік:

голова комісії: Колованова І.М., завідувач;
члени комісії: Макарова О.В., голова ПК , кастелянка;

Канаєва Л.Ф., вихователь-методист;

Баканова М.О., вихователь;

Чмуж Н.Ф., економіст міського відділу освіти.

2.Тарифікаційній комісії:

2.1. Провести розподіл педагогічного навантаження між працівниками навчального закладу з урахуванням кількості груп, режиму їх роботи та типу, кількос­ті дітей у групах; кількості штатних одиниць посад, передбачених штатним розписом дошкільного навчального закладу, до 30.08.2019.

2.2. Під час розподілу педагогічного навантаження врахувати освіт­ній рівень, стаж педагогічної роботи, результати атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році.

2.3. Поінформувати працівників про розподіл педагогічного навантаження, до 30.08.2019.

2.4. Скласти тарифікаційний список працівників навчального закладу з урахуванням мережі груп, кількості дітей на 2019/2020 навчальний рік, до 30.08.2019.

2.5. Погодити тарифікаційний список із профспілковим комітетом, до 30.08.2019.

2.6. Подати тарифікаційний список на затвердження у термін, визначений наказом відділу освіти.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

09.08.2019 м.Первомайський № 77

Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2018/2019 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік»

Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу, з метою ефективної підготовки до нового навчального року, визначення основних завдань та шляхів розв’язання науково-методичної проблеми на 2019/2020навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 30.08.2019 року о 12.00 год. засідання педагогічної ради закладу дошкільної освіти на тему «Підсумки роботи ДНЗ № 17 у 2018/2019 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи на 2019/2020 навчальний рік».

2. Відповідальною за педагогічну раду призначити вихователя-методиста Канаєву Ларису Федорівну.

3. Створити ініціативну групу в такому складі:

голова комісії - вихователь-методист Канаєва Лариса Федорівна;

члени комісії: музичний керівник Тодорова Наталя Іванівна,

вихователі: Баканова Марина Олександрівна,

Ткаченко Олена Михайлівна.

4. Голові комісії розподілити обов’язки між членами ініціативної групи.

5. Відповідальній за педраду Канаєвій Л.Ф.:

5.1. Провести засідання ініціативної групи, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді та обрати форму її проведення.

5.2. Розробити робочий план підготовки педради до 16.08.2019 року.

5.3. Підготувати проект рішення педради до 23.08.2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Кiлькiсть переглядiв: 12348

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.