Вже багато років наш садок є освітньо-інформаційним центром розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Сьогодні проблеми збереження здоров’я дітей набувають особливої актуальності.

Чинні розвивальні програми для ДНЗ також приділяють особливу ува­гу впровадженню в освітньо-виховний процес здоров’язбережувальних технологій, що дає змогу проводити оздоровлення в цікавих різнома­нітних формах, забезпечує фізичне, соціально-емоційне, духовне та інтелектуальне благополуччя малюків.

Мета моєї діяльності – організувати методичний супровід педагогів, спрямований на підвищення якості освіти в умовах інноваційних змін.

Завдання, які я для себе визначила, це:

- забезпечення підготовки вихователів до реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, орієнтування їх на виконання цілей і задач, визначених держстандартом;

- створення умов для обміну творчими ідеями та педагогічним досвідом;

- здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення педагогів;

- створення умов для самоосвіти вихователів, розвитку їх професійної компетентності;

- визначення шляхів модернізації освітнього процесу на основі підвищення професійної компетентності педагогів по впровадженню інноваційних здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес.

Вирішення цих завдань допомагає реалізувати здоров’язбережувальна і здоров’яформувальна спрямованість освітнього процесу в нашому дитячому садку, а саме - інтегрування в життєдіяльність дітей ефективних розвивально-оздоровчих технологій.

Як методист прагну – допомогти педагогам у розвитку, вдосконаленні і підвищенні їх професійно-педагогічної компетентності, активізації творчого потенціалу, формуванні здатності орієнтуватися у розмаїтті інновацій, визначенні для себе найбільш прийнятних та їх інтеграції у різні види діяльності дітей.

Структура методичної роботи

/Files/images/Рисунок19.png

З метою підвищення фахового та методичного рівня педагогів в своїй роботі намагаюся використовувати як традиційні, так і сучасні форми роботи. Дуже добре зарекомендували себе семінари-тренінги, ділові ігри, презентації, робота в мікрогрупах, диспути і дискусії.

Також допомагають швидко реагувати на запит та вимоги часу діагностування, анкетування, тестування, бесіди за круглим столом.

Проблемний семінар «Планування освітньо-виховної роботи відповідно до вимог Базового компонента та нової редакції Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

/Files/images/метод7.JPG

Семінар-практикум “Із скарбниць народних – до сердець дитячих” (робота в мікрогрупах)

/Files/images/метод5.JPG

Аукціон ідей “Використання нестандартного фізобладнання з метою стимулювання самостійної рухової активності дітей”

/Files/images/1.JPG

Мозковий штурм “Здоров’язбережувальні інноваційні технології”

/Files/images/2.JPG

Брейн-ринг “Підвищення екологічної компетентності педагога”

/Files/images/мето2.JPG

Тренінг для педагогів "Удосконалюємо дикцію та техніку мовлення"

/Files/images/3.4.JPG

/Files/images/3.JPG

Проблемний семінар "Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят на засадах дитиноцентризму"

/Files/images/метод6.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 553

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.