Звіт завідувача

Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №17 «Казка»

Первомайської міської ради Харківської області

Колованової Іраїди Миколаївни

про підсумки роботи за 2018/2019 навчальний рік

23.05.2019

Даний звіт виконано відповідно до статті Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Основна мета звітування: забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

І.Загальна характеристика

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Первомайський

6 мікрорайон

тел. (057) 3-31-30

Заклад засновано Первомайським виробничим об'єднанням «Хімпром» за наказом від 16.11.1989 року № 922 , передано у комунальну власність рішенням міськвиконкому від 24.06.1992 року № 185.

Заклад дошкільної освіти розташований у типовому приміщенні. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- басейн;

- методичний кабінет;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики.

Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням.

ІІ. Склад вихованців

На 23.05.2019 року в ЗДО № 17 функціонують 9 груп:

· 2 групи раннього віку - № 5 «Горобинка», № 8 «Сонечко»;

· 2 II молодших групи - №1 «Теремок», №4 «Усмішка»;

· 3 середніх групи - №6 «Ромашка», №7 «Квіточка», №10 «Зірочка»;

· 2 старших групи - №3 «Барвінок», №2 «Калинонька».

Заклад відвідують 165 дітей.

Дошкільний навчальний заклад працює за 5-денним режимом роботи: 7 груп - з 9-годинним перебуванням дітей: з 7.00 – 16.00 , 1 група - з 10,5-годинним перебуванням дітей: з 07.00 – 17.30, 1 група - з 12-годинним перебуванням дітей: з 06.30 – 18.30

ІІІ. Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури та плавання, 11 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

4 педагога - з повною вищою спеціальною освітою;

2 педагог – з повною вищою неспеціальною освітою;

3 педагога – з базовою вищою освітою;

7 педагогів - з неповною вищою освітою.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

2 педагога - спеціалісти вищої кв.категорії;

1 педагог - спеціаліст І кв. категорії;

1 педагог - спеціаліст ІІ кв. категорії;

1 педагог має педагогічне звання «Вихователь-методист».

У ЗДО створюються оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів. Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ЗДО та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу. В цьому році в результаті атестації підтвердили свою кваліфікаційну категорію 6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» пройшли 2 педагоги. В цілому робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

ІV. Пріоритетні напрямки діяльності у 2018/2019 навчальному році

Упродовж 2018/2019 навчального року діяльність педагогічного колективу ЗДО була спрямована на створення належних умов для ефективного та розвивального начально-виховного процесу, зокрема:

· упровадження Державного стандарту дошкільної освіти через реалізацію Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»;

· створення умов для охорони та зміцнення здоров`я дітей , запровадження здоров`язбережувальних технологій;

· удосконалення механізмів моніторингу якості освітніх послуг;

· збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя;

· підтримку зв`язків з батьківською громадськістю, забезпечення супроводу соціального патронату родин вихованців;

· формування комунікативно-мовленнєвих навичок дітей засобами ігрової діяльності;

· підвищення професійної майстерності педагогів з питань виховання здорової дитини, впровадження в практику роботи нетрадиційних оздоровчих технологій.

V. Якість реалізації освітньої програми

У 2018/2019 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально орієнтуючись на основні державні документи:

- Конституцію України;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Базовий компонент дошкільної освіти;

- Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;

- Закон України «Про охорону праці»;

- Закон України «Про цивільну оборону;

- Закон України «Про дорожній рух»,

а також Статут та річний план роботи закладу дошкільної освіти.

У 2018/2019 навчальному році ЗДО№ 17 був базовим закладом за темою: «Управління процесом формування здоров`язбережувальної компетентності учасників освітнього процесу».

Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету обмін досвідом між педагогами, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ЗДО та створення комфортних умов для кожного учасника освітнього процесу.

В минулому році проведені 4 педагогічні ради:

· «Підсумки роботи ДНЗ №17 у 2016/2017 н.р. та пріоритетні напрямки роботи на 2018/2019 н.р.» (серпень);

· «Плекаємо особистість» - морально-етичне виховання дошкільників через впровадження спадщини В.Сухомлинського» (листопад);

· «Пошуково-дослідницька діяльність в екологічному вихованні дошкільників» (березень);

· «Аналіз управлінської контрольно-аналітичної та методичної роботи ДНЗ №17 за 2018/2019 навчальний рік» (травень); (підсумкова).

Протягом року педагогічний колектив ЗДО брав активну участь у різних методичних заходах міста та області.

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ЗДО є участь у проведенні:

- семінару-практикуму «Актуальні проблеми діяльності дошкільної та початкової освіти у поглядах В.О. Сухомлинського» (вересень),

- тренінгу «Самоменеджмент як важлива складова успішної кар’єри» (листопад);

- педагогічної майстерні «Організація ігрової діяльності дошкільнят в ЗДО» (лютий)».

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Освітній процес організовується на основі Базового компоненту освіти України , Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка забезпечує рівні стартові можливості для всіх дітей старшого дошкільного віку – майбутніх першокласників. З метою підвищення майстерності педагогів щороку здійснюється передплата на періодичні видання:

· «Вихователь-методист дошкільного закладу»

· «Медична сестра дошкільного закладу»

· «Практика управління дошкільним закладом»

· «Музичний керівник»

· «Методична скарбничка вихователя»

· «Дошкільне виховання»

· «Палітра педагога»

· «Джміль»

· «Бібліотечка вихователя дошкільного закладу».

Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про навчання. Випускники нашого дошкільного закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Аналіз готовності до школи дітей-випускників показав, що:

• високий рівень готовності мають 27% дітей;

• середній рівень – 73%;

• низький рівень – немає.

Плідно працювали вихователі груп раннього віку Кононова Л.А., Ринза Л.Є. Малята добре адаптувались до умов закладу , оволоділи елементарним культурно-гігієнічним навичкам, навчились елементам сюжетно-рольової гри, йде розвиток мовлення.

Відбувається зростання педагогічної майстерності педагогів Ткаченко О.М., Волкової О.В., Савченко Т.В., Євсєєвої Л.І., слід відзначити творчу працю педагогів Баканової М.О., Тодорової Н.І., Гасанової Д.Ш.К.

Протягом 2018/2019 навчального року на оптимальному та достатньому методичних рівнях були проведені відкриті заняття:

- «Розвиток мовлення дітей шляхом використання ігрових прийомів та дидактичних ігор» , вихователь Моргун А.М.

- «Формування самостійності дітей раннього віку у трудовій діяльності», вихователь Кононова Л.А.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому ще в 2012 році у нас з’явився власний сайт. Розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег-дошкільників. Цікаві новини , статті, фотогалерея – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

На нашому сайті ви зможете:

-дізнатися останні новини дошкільного закладу та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, інструктора з фізкультури та плавання, музичного керівника , сестри медичної з дієтичного харчування та сестри медичної старшої;

-переглянути фотоматеріали;

-залишити побажання та пропозиції.

Аналіз захворюваності серед дітей за І квартал 2019 року показав, що вона складає 30 випадків (ранній вік – 2, дошкільний вік – 28, у порівнянні з 2018 роком цей показник складав 51 випадок (ранній вік – 6 , дошкільний вік – 45).

По хворобі було пропущено 177 днів (ранній вік – 28, дошкільний вік – 149, у порівнянні з 2018 роком цей показник складав 281 днів: ранній вік – 32, дошкільний вік – 249), а саме: група № 1 – 4 випадки, 18 днів, група № 2 - 8 випадків,44 дня, група № 3 - 4 випадки, 22 дня, група № 4 - 7 випадків , 31 день, група № 6 - 2 випадки, 9 днів, група № 7 - 2 випадки, 13 днів, група № 10 - 5 випадків, 12 днів.

Найменша захворюваність відзначена в середніх групах: №6 «Ромашка», вихователь Баканова Марина Олександрівна, №10 «Зірочка», вихователь Євсєєва Людмила Іванівна, №7 «Квіточка», вихователь Волкова Оксана Вікторівна.

Найвища захворюваність відзначена в групах: II молодшій №4 «Усмішка», вихователь Тимофєєва Ганна Миколаївна, старшій № 2 «Калинонька», вихователь Моргун Алла Миколаївна.

Серед груп раннього віку найвища захворюваність в групі № 8 «Сонечко» (4 випадки, 21 день), група № 5 «Горобинка» (1 випадок, 7 днів).

Захворюваність дітей у порівнянні з минулим роком знизилася завдяки згуртованій роботі всього колективу дошкільного закладу. Для зниження захворюваності з ГРЗ та інших захворювань працівниками дошкільного закладу були проведені такі заходи:

— суворе та ретельне виконання санітарно-гігієнічного режиму по дошкільному закладу;

— санітарно-просвітницька робота з батьками та персоналом;

— максимальне перебування вихованців на свіжому повітрі;

— проведення загартовуючих заходів та оздоровчої гімнастики;

— дотримування режиму провітрювання, питного режиму, режиму дня, режиму кварцування;

— кварцування груп та окремих приміщень дошкільного закладу;

— дотримання вимог санітарії;

— опитування батьків щодо стану здоров'я дітей під час ранкового прийому.

Гострим залишається питання низького відвідування дітьми ДНЗ та високої захворюваності дітей вищеназваних груп. Причиною цього, як і в минулому тому році є недостатній контроль та аналіз відвідування дітьми дитячого садка з боку медичних працівників. В закладі дошкільної освіти розроблені заходи по зниженню захворюваності дітей , заходи по покращенню відвідування дітьми ЗДО, та недостатньо ефективно ведеться робота з батьками з даної проблеми. Питання відвідування дітьми дошкільного закладу не розглядається на групових батьківських зборах. Таке безсистемне відвідування дітьми дошкільного навчального закладу не сприяє засвоєнню програмового матеріалу, передбаченого Базовим компонентом дошкільної освіти. Особливо це стосується дітей 5-ти річного віку

VI. Робота медичного персоналу

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Кучерявих Л.В. та сестра медична з дієтичного харчування Кузнєцова Н.С. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організація харчування дітей.

Регулярно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Згідно наказу МОЗ України від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення та моніторинг захворюваності дітей ЗДО.

Під контролем адміністрації залишаються медичні обстеження педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

VII. Організація харчування у ЗДО

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці, технології приготування їжі та зберігання продуктів харчування. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог щодо технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз щоденних норм харчування та хімічний склад їжі показав, що кількість отриманих дітьми білків, жирів та вуглеводів наближена до норми, як і калорійність їжі. Фінансування харчування вихованців задовільне. Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснюєвідділ харчування Первомайського міського відділу освіти. Сестра медична старша Кучерявих Л.В. та сестра медична з дієтичного харчування Кузнєцова Н.С. своєчасно ведуть документацію щодо харчування дітей, складають перспективне меню, меню-розкладку, здійснюють контроль за харчуванням дітей, дотриманням технології приготування їжі, виходом та якістю готових страв, санітарним станом харчоблоку, дотриманням персоналом правил особистої гігієни, відмічають в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Повноцінне харчування дуже важливе для здоров'я наших дітей. На сьогодні вартість харчування дітей складає 20 грн. 50 коп. у день (ранній вік) та 29 грн 50 коп. у день (дошкільний вік). 70% вартості харчування сплачують батьки, 30% сплачує міський виконавчий комітет. Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО здійснюється на достатньому рівні.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

- постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

- консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: 50% оплати – 16 дітей з багатодітних сімей, 10% оплати – 1 дитина учасника АТО, 9 дітей з малозабезпечених родин харчуються безоплатно.

VIII. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців упродовж року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків навчально-виховному процесі, але батьки не завжди відвідували тренінги, батьківські збори та відкриті заняття. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- батьківські збори, тренінги,

- індивідуальні консультації різних спеціалістів,

- участь у святах, відкриті заняття,

- дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки, у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Проводилися консультації для батьків: «Системний підхід до забезпечення наступності і перспективності між ДНЗ і школою» , «Що таке готовність дитини до школи?», «Особливості розвитку майбутнього першокласника», «Ігри та вправи для адаптації дітей до дошкільного закладу», «Відповідальність батьків за ненадання інформації про здоров’я дитини», «Складові мудрої батьківської любові» (пам’ятка), «Раціональне харчування дітей: режим та об’єми порцій», «Виховання правильної постави у дітей дошкільного віку» , «Про непусті дитячі пустощі», «Якщо дитина погано їсть», «Залучення батьків до спільної з дітьми гри», «Як підготувати себе та дитину до свята», «Щоб у житті не заблукали: головне завдання виховання», «Загартування організму дитини за допомогою вправ на воді», «Як поговорити з дитиною про гігієну та профілактику здоров’я», «Особиста гігієна дитини-дошкільника», «Дитячі талани та обдарованість», «Агресивна поведінка: виявити, запобігти, допомогти», «Вплив культури харчування на здоров’я дитини», «Як правильно слухати музику з дітьми», «На порозі школи», «Мовленнєві порушення: чому необхідно вчасно реагувати?», «Взаємозв'язок психічного та фізичного здоров'я дитини» , «Щоб дитина не загубилася у школі», «Взаємодія сімейного й суспільного виховання в розвитку ціннісних орієнтирів дошкільників», «Базові якості майбутнього школяра» тощо.

Контрольні заняття в дошкільних групах із запрошенням батьків дітей ЗДО відбувалися в лютому. Дуже вдячні батькам за участь у ремонті групових приміщень, придбанні меблів, встановленні нових метало пластикових вікон, фарбуванні обладнання майданчиків, сподіваємось на активну участь у підготовці дошкільного закладу до нового навчального року.

IX. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період незафіксовано випадків травмування дитини під час освітнього процесу. В закладі здійснюється робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні та настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітних ігрових та проблемних ситуацій. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Працівники ЗДО відповідально ставляться до створення безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні закладу, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація перебування дітей в дошкільному закладі відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з формування у дітей навичок безпеки життєдіяльності. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини. Були проведені консультації «Способи профілактики інфекційних захворювань у дітей вдома», «Профілактичні щеплення та їх значення для здоров’я дітей». У жовтні згідно річного плану відбувся «Тиждень безпеки життєдіяльності дитини» , у травні - «Тиждень безпеки дорожнього руху»

X. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я педагогічних працівників

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЗДО, яким надається додаткова відпустка на 4 календарні дні окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

В дошкільному закладі більшість працівників сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

XI. Проведення роботи по зверненню громадян

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі є журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2018/2019 навчального року кількість усних звернень склала 51, з них 29 – з приводу прийому дітей до дитячого садка , 22 – з приводу працевлаштування.

XII. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ЗДО

За 2018/2019 навчальний рік за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

Усього до Фонду розвитку закладу дошкільної освіти благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків надійшло 19 790 грн. Впродовж 2018/2019 навчального року з Фонду розвитку ЗДО № 17 витрачено 19 780,52 грн. грн.

В закладі було здійснено наступні заходи:

В закладі було здійснено наступні заходи:

• ремонт каналізаційної системи медичного ізолятора, групи № 5, туалету загального користування…………………24 066,00 грн.

• ремонт системи опалення груп №5,№3,№2 та комунікацій підвалу…… 3030,00 грн.

• ремонт каналізаційної системи підвалу …………… 14 000,00 грн. з міського бюджету, 14 446,00 грн. - з Фонду розвитку ЗДО,

• ремонт каналізації басейну - 1270,00 грн.

придбано:

• жавель-клейд , хлорантоїн ……………………………………………… 847,00 грн.

• посуд для харчоблоку…………………………………………………… 671,00 грн.

• фарба …………………………………………………………………….. 2955,45 грн.

• миючі засоби для харчоблоку…………………………………………… 820,02 грн.

• килимові покриття для музичної зали …………………………………. 11 750,00 грн.

• бордюрна стрічка для «Доріжки Здоров'я» …………………………… 600 грн.

• рамки для оформлення стенду …………………………………………... 388 грн.

• прикраси для музичної зали до свят……………………………….…....725,30 грн.

• насіння трави газонної ………………………………………………….. 203,50 грн.

• саджанці для «Доріжки Здоров'я» …………………………………….. 100,00 грн.

• запчастини до м'ясорубки………………………………………………… 1 468,00 грн.

• освітлення ДНЗ…………………………………………………….…….. 1 022,4 грн.

• ремонтні роботи .…………………………………………….………..…. 1 856,16 грн.

• фарба .…………………………………………………………………..…. 2955,45 грн.

• господарчі потреби ……………………………….…………………..…. 1 779,45 грн.

виконано:

• повірка діелектричних рукавичок ……………………………………… 200,00 грн.

• встановлення водонагрівача (пральня) ………………………………… 569,50 грн.

Все це зроблено завдяки спільній роботі колективу дошкільного закладу та батьків.

Існує ще багато проблем та труднощів, що потребують вирішення та ліквідації, а саме:

1. потребують заміни вікна, бо це тепло, шумоізоляція, провітрювальний режим, здоров’я наших дітей;

2. потребують заміни та утеплення вхідні двері;

3. потребують ремонту парапети даху дошкільного закладу;

4. потребують ремонту міжпанельні шви стін дошкільного закладу;

5. потребують заміни дахів прогулянкові веранди усіх вікових груп;

6. потребують ремонту дахи ґанків групи № 6, санаторного комплексу.

Заплановано на літній період 2019 року:

-капітальний ремонт кабінету музкерівника та прилеглого до нього коридору;

-косметичний ремонт та фарбування стін коридорів I поверху;

-фарбування обладнання на майданчиках усіх вікових груп;

-підготовка закладу до нового навчального року (опосвідчення вогнегасників , перевірка пожежних рукавів, перевірка заземлення та ізоляції, повірка монометрів);

-косметичний ремонт усіх приміщень закладу;

-косметичний ремонт коридору та спортивної зали дошкільного закладу;

-ремонт або встановлення нових пісочниць за потребою.

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, побачили, що наші батьки люди не байдужі. Велика вдячність від всього колективу дитячого садочку «Казка» за підтримку та допомогу нашому дошкільному закладу.

Висока якість дошкільної освіти може бути забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, наукових установ, практиків та батьків, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

Завідувач ДНЗ №17­­­­­­­­­­­­­­­______________________ І.М.Колованова

Правила прийому до дошкільного закладу

Прийом дітей до ЗДО здійснює керівник протягом календарного року на підставі таких документів, як:

· заява батьків про приймання

· медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО

· довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення

· копія свідоцтва про народження

· направлення міського відділу освіти.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється: - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Порядок оплати за харчування дитини

Оплата вноситься до 10 числа за місяць наперед у будь-якій банківській установі або на пошті по квитанції; батьки пред'являють оплачену квитанцію вихователю; у випадку відсутності дитини в дошкільному закладі батьки повинні прийти за квитанцією і провести оплату , повідомивши про це вихователя.- перерахування оплаченої квитанції з причин хвороби дитини здійснюється у наступному місяці;- пільгова оплата за харчування надається після надання у бухгалтерію міськво відповідних документів. Перерахунок відбувається з моменту подачі документів.

Кiлькiсть переглядiв: 453

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.